Nieuws

9 Regelingen voor energie-innovatie open

Op 3 april 2018 openen de subsidieregelingen voor energie-innovaties binnen de Topsector Energie. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelt dit jaar 33,4 miljoen euro extra beschikbaar voor energie-innovatie. Doel van de energie-innovatieprojecten Het...

Noord-Holland publiceert nieuwe regionale MIT-regeling voor 2018

De provincie Noord-Holland heeft de Uitvoeringsregeling subsidie MKB innovatiestimulering topsectoren Noord-Holland 2018 (MITNH18) gepubliceerd. De regeling betreft de regionale Noord-Hollandse invulling van de landelijke regeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren...

Nieuwe startups in duurzame energie bij incubator IDEA in Alkmaar

“De combinatie van huisvesting en begeleiding via IDEA helpt enorm”. Incubator IDEA is verhuisd naar Gebouw C van Inholland in Alkmaar. Van de in totaal negen startups die zich bij IDEA hebben aangesloten, hebben vier zich direct met IDEA in het gebouw aan de...

70 miljoen euro aan glastuinbouwinvesteringen in de pijplijn

Zeven subsidie-aanvragen voor bedrijfsverplaatsing ingediend Op woensdag 28 februari sloot de tender van het POP3 subsidie-programma ‘Verplaatsing glastuinbouwbedrijven’ van de provincie Noord-Holland. Vanuit Noord-Holland Noord zijn zeven subsidie-aanvragen ingediend...

ECN en TNO samen verder vanaf april

Onderzoeksorganisaties ECN en TNO gaan vanaf 1 april samen verder als ECN part of TNO. Werkmaatschappij NRG, exploitant van de Hoge Flux Reactor in Petten, gaat zelfstandig door met zijn activiteiten. Toenmalig minister Kamp kondigde in september 2016 aan dat TNO en...

Doorstart voor Tocardo Tidal Power

Tocardo, specialist in getijdestroomtechnologie, maakt een doorstart. Deze doorstart komt mede tot stand dankzij een investering van het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH), dat als lead-investeerder betrokken is bij de doorstart. Naast PDENH...

TerraTechnica brengt duurzame energietechnologie in stroomversnelling

"Starten met duurzame ontwikkelingen moet geen wake-up call zijn maar een call-to-action. Frisse ideeën van innovatieve studenten en ondernemers. Vandaar dat we vandaag bij elkaar zijn gekomen. Wij staan aan het begin van een transformatie naar een volgende fase in...

Rode paprika’s voortaan groen geteeld

Glastuinbouwgebied Alton in Heerhugowaard sluit aan op HVC warmtenet Paprika’s telen met groene warmte. Vanaf eind 2018 is dit werkelijkheid voor Paprikakwekerij NH Paprika in Heerhugowaard. Het glastuinbedrijf wordt eind 2018 aangesloten op het HVC warmtenet waarmee...

Meeste EMA-kinderen kiezen voor Bergense Europese school

BERGEN - De Europese School in Bergen rekent op de komst van veel EMA-kinderen. Met de verhuizing van het Europees Medicijn Agentschap (EMA) van Londen naar Amsterdam, moeten 650 expat-kinderen op zoek naar een nieuwe school. In de regio Amsterdam komen 24...

TBI en Argentijnse Invap bouwen nieuwe reactor Petten

Het Rotterdamse ingenieursbedrijf TBI gaat de nieuwe reactor voor de productie van medische isotopen in Petten bouwen. Het bedrijf doet dit samen met het Argentijnse staatsbedrijf Invap, dat de leiding heeft van het consortium dat voor de opdracht is gevormd.   Dit...

Ontwikkelingsbedrijf NHN verhuist per 1 februari 2018 naar Inholland

Op 1 februari aanstaande verhuist Ontwikkelingsbedrijf NHN naar het C-gebouw van Inholland in Alkmaar. Ons nieuwe adres wordt dan Bergerweg 200, 1817 MN in Alkmaar. Van dinsdag 30 januari t/m donderdag 1 februari vindt de verhuizing plaats en is ons kantoor gesloten....

EMA biedt kansen voor regio NHN

Op 20 november 2017 is bekend gemaakt dat het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) naar Nederland komt. Door de Brexit was het niet mogelijk in London te blijven en na een loting is uiteindelijk Amsterdam de nieuwe vestigingsplaats geworden. Bij het EMA, dat waakt over...

ICT ondernemers uit regio Alkmaar slaan de handen ineen

Vijftien Alkmaarse IT bedrijven kwamen in december 2017 bijeen in Societeit de Dieu om met elkaar te verkennen op welke vlakken ze samen kunnen werken. Het werven en behouden van goed opgeleid personeel is een van de belangrijkste uitdagingen waarin de bedrijven samen...

Bedrijventerrein de Boekelermeer in 2025 energiepositief

De Boekelermeer is op verzoek van de gemeente Alkmaar en de Stichting Beheer Boekelermeer (SBB) uitgekozen om aan een grootschalig landelijk verduurzamingsproject deel te nemen. De Stichting Bedrijventerreinen Energiepositief (BE+) wil 250 van de 3.500 Nederlandse...

GO!-NH versnelt ideeën van MKB bedrijven en startups

De provincie Noord-Holland start het GO!-NH programma. In een programma van drie maanden helpt GO!-NH ondernemers van een idee tot een bedrijf dat klaar is om met innovatieve oplossingen de markt te bestormen. Midden- en kleinbedrijven (MKB), bedrijven en startups...

Stay a step ahead met KickStart Europe 2018

Conferentie over trends & investeringen in digitale infrastructuur   In 2017 is er meer data gegenereerd dan in de gehele geschiedenis van de mensheid. In een wereld die snel transformeert naar een volledig digitale samenleving, vertrouwen we steeds meer op de...

Personeel EMA komt vooral buiten Amsterdam

De meerderheid van de 890 medewerkers van de EMA zal zich buiten Amsterdam gaan vestigen. Amstelveen is populair, net als de Haarlems regio, het Gooi en Leiden. Maar ook Alkmaar hoopt gezinnen binnen te halen.   ’A great place to work, live and raise a family’. Met...

Provincie draagt bij aan verplaatsing kassen

Als kassen bij elkaar staan, kunnen ondernemers samen gebruik maken van bijvoorbeeld aardwarmte of fabrieks-CO2. Dit bespaart de ondernemers op termijn geld en het is beter voor het milieu. De provincie Noord-Holland heeft € 9,3 miljoen beschikbaar om mee te betalen...