Naar de website van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord

Naar de website van Ontwikkelingsbedrijf NHN

22-02-2024

Road Shows rond Regio Deal Noord-Holland Noord druk bezocht

Naar aanleiding van het voorstel dat we vanuit de regio hebben ingediend voor een Regio Deal, organiseerden we in februari een Road Show langs drie locaties in de regio (Alkmaar, Kop van Noord-Holland en West-Friesland). Met deze Road Show wilden we iedereen zo goed mogelijk informeren over wat de Regio Deal inhoudt en wat we hiermee kunnen doen. Daarnaast was het nadrukkelijk ook de bedoeling projecten en initiatieven op te halen die goed bij de Regio Deal zouden passen.

Mooi om te zien hoeveel energie de Regio Deal heeft losgemaakt. Niet alleen kregen we veel bruikbare ideeën waarmee we aan de slag kunnen, voor alle aanwezigen werd ook eens te meer duidelijk hoe goed en uniek de samenwerking in onze regio is. Afstemming van wensen en mogelijkheden is essentieel. Om zoveel mogelijk mensen bij de uitwerking van de plannen te betrekken, zullen meer sessies volgen. Houd deze website in de gaten.

Het project
is ingediend