icon-financiering

Mkb financiering voor innovatie en groei

Ben jij op zoek naar investeerders of financiering voor jouw ambitieuze, innovatieve plannen, het ontwikkelen van nieuwe producten of het vestigen van jouw bedrijf in Noord-Holland Noord? Wij brengen je in contact met de juiste partijen die je graag ondersteunen bij het waarmaken van jouw zakelijke plannen.

MKB Financiering voor innovatie en groei
Welke financieringsmogelijkheden zijn er voor bedrijven?
Netwerk van financiers en investeerders
Businessplan voor financiering

Financieringsmogelijkheden voor bedrijven

Iedere fase vraagt om andere instrumenten. Wanneer ga je naar een bank, wanneer vraag je subsidie aan en wanneer kies je voor private investeerders? Iedere vorm van financieren heeft voor- en nadelen. Ook brengt iedere financieringsvorm risico’s met zich mee. Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN) kan als onafhankelijke adviseur naar jouw investeringsplannen kijken en je adviseren welke financieringsvorm of combinatie van verschillende financieringsvormen het beste bij jouw bedrijf past.

Bancaire financiering​

Bancaire financiering is een belangrijke bron van kapitaal voor bedrijven. Meestal in de vorm van een lening of een krediet. Bedrijven kunnen deze financiering gebruiken voor verschillende doeleinden, zoals het financieren van groei, het aankopen van apparatuur of het opnemen van werkkapitaal. Een bank evalueert een aanvraag voor financiering op basis van de financiële staat van het bedrijf, zoals de winst- en verliesrekening, balans en kredietwaardigheid.

Subsidies

Zowel regionaal als landelijk is een veelvoud aan subsidies beschikbaar gesteld, die bedrijven helpen bij het verduurzamen van de bedrijfsvoering, innovatie en duurzaam/groen ondernemen. In veel gevallen zoeken ondernemers financiering voor een innovatietraject. Vaak zijn investeerders zoals banken daar niet happig op, omdat er onvoldoende zekerheid is. In dit geval kan een subsidie soms uitkomst bieden. 

Private equity​

Bij private equity participeren investeerders vaak met een participatie in een onderneming in de vorm van aandelen. Het voordeel is dat de ondernemer niet alleen beschikt over kapitaal, maar ook de kennis, ervaring en het netwerk van de investeerder. Nadeel is dat je een deel van de zeggenschap en winst uit handen geeft.

Crowdfunding

Crowdfunding is een vorm van financiering waarbij bedrijven geld ophalen van een groot aantal particulieren via online platformen. Dit gebeurt vaak in ruil voor een beloning of aandeel in het bedrijf. Er zijn verschillende soorten crowdfunding waarbij je als bedrijf producten of diensten aan investeerders biedt, of aandelen of rente. 

Netwerk van financiers en investeerders

Ontwikkelingsbedrijf NHN beschikt over een sterk netwerk van financiers, die investeren in nieuwe ideeën, duurzame innovaties en een krachtige regio. Wij zijn de verbindende factor tussen de ambitieuze ondernemer en relevante financiers, zoals banken, fondsen en investeerders. Daardoor kunnen we je snel in contact brengen met de juiste partijen. In welke fase jouw bedrijf ook verkeert. Partijen in ons netwerk zijn onder meer:

PIM Noord-Holland

PIM Noord-Holland helpt mkb’ers in Noord-Holland met groei en financieringsvragen in onderstaande sectoren.  Dit doet PIM door het geven van maatwerkadvies, masterclasses en online ondersteuning.

Innovatiefonds Noord-Holland

Startende bedrijven en mkb in de provincie Noord-Holland kunnen een beroep doen op het fonds. Het Fonds stelt converteerbare leningen beschikbaar voor het bewijzen van nieuwe concepten en ideeën: Proof-of-concept.

Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland

Dit investeringsfonds heeft 85 miljoen euro beschikbaar om te investeren in duurzame en innovatieve bedrijven en initiatieven. Focus op projecten die zich richten op de energietransitie, circulaire economie en duurzame mobiliteit.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

RVO is een landelijke organisatie die ondernemende Nederlanders en beleidsmedewerkers vooruit helpt op het gebied van duurzaamheid, zakendoen over de grenzen, agrarisch ondernemen en innovatie. Zij hebben een uitgebreid palet aan subsidies en financiering.

Financieringstafel

Op initiatief van provincie Noord-Holland organiseert ONHN samen met partners een regionale financieringstafel. Ondernemers met een financieringsbehoefte komen via deze tafel in contact met verschillende investeerders, banken en financiers, die met hun specifieke kennis, netwerk en financieringsmogelijkheden ondernemers direct verder kunnen helpen met financiële vraagstukken.

ROM InWest

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord werkt nauw samen met de regionale ontwikkelingsmaatschappij ROM InWest. ROM InWest beheert twee eigen fondsen, het mkb-fonds en het transitiefonds. Het mkb-fonds richt zich op het stimuleren van innovaties binnen het mkb en het transitiefonds ondersteunt ondernemers in de transitie naar een circulaire economie en rond de energietransitie. Ben je benieuwd of je in aanmerking komt voor financiering uit een van de twee fondsen? Neem dan contact met ons op. 

Subsidies

Ontwikkelingsbedrijf NHN ondersteunt ondernemers in Noord-Holland Noord over subsidieaanvragen. Zowel regionaal als landelijk is een veelvoud aan subsidies beschikbaar gesteld, die bedrijven helpen bij het verduurzamen van de bedrijfsvoering, innovatie en duurzaam/groen ondernemen. Er zijn allerlei categorieën subsidies waar we jou bij kunnen ondersteunen of adviseren. Afhankelijk van jouw vraag kijken we welke subsidieregeling het meest passend is.

Welke subsidies zijn er voor ondernemers?

Er zijn veel verschillende subsidies beschikbaar voor ondernemers. Aan de hand van jou project ondersteunen wij jou graag bij het uitzoeken van de mogelijkheden tot een subsidieaanvraag. Hieronder een overzicht met een aantal relevante en veel voorkomende subsidies in de provincie Noord-Holland Noord.

MIT-regeling

De MKB Innovatiestimulering regio en Topsectoren (MIT) richt zich op: het midden- en kleinbedrijf (mkb) die graag samen met andere ondernemers aan de slag gaan met innovatieprojecten.

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Binnen de EFRO programma’s ligt de focus op een ‘slimmer’ en een ‘groener’ Europa. Met het geld kunnen economische activiteiten worden verricht die gericht zijn op innovatie (slimmer) en de overgang naar een koolstofarme (groenere) economie. Het geld is vooral bedoeld voor het midden- en kleinbedrijf (MKB). Kansen voor West is het programmamanagementbureau voor West-Nederland, waar onze regio Noord-Holland Noord onder valt.

HIRB+ Duurzaamheid

De subsidie HIRB+ Duurzaamheid richt zich op het verlagen en/of verduurzamen van het energiegebruik op bedrijventerreinen door het subsidiëren van concrete duurzame energiemaatregelen. Daarbij wordt tevens nagestreefd dat bedrijven meer gezamenlijk dit soort maatregelen aanpakken. .

SON-subsidie

De subsidie is bedoelt om de klimaat- en energiedoelstellingen te behalen. Dit door het voorkomen, verminderen of oplossen van transport schaarste op het elektriciteitsnet en het verschuiven of verdelen van schaarse netcapaciteit. Voor deze regeling is € 322.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar voor haalbaarheidsstudies. Er is € 1.200.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar voor het realiseren van netcongestie oplossingen.

Nieuwgierig naar subsidies voor specifieke onderwerpen, zoals verduurzamen, innoveren of juist naar subsidies op Europees niveau? Per thema hebben wij een selectie van een aantal subsidies voor je op een rijtje gezet. 

Businessplan voor financiering

Je krijgt niet alleen toegang tot ons netwerk, ook helpen we je bij het vergroten van de slagingskans bij het vinden van financiering. Dit doen we bijvoorbeeld door je te ondersteunen en adviseren over het opstellen van een goed doordacht en sterk onderbouwd businessplan.

De ene ondernemer heeft validatie van een business idee nodig, de ander heeft al een volledig uitgewerkt plan en is op zoek naar een financieringsvorm. Wat jouw fase ook is, wij kunnen je daar vrijblijvend zelf bij helpen, of we brengen je onder bij een van onze partners om jou te ondersteunen.

Om je daarmee te kunnen helpen, hebben we eerst een exact beeld nodig: wat doe je precies? Wat is je innovatie en je doelgroep? Hoever ben je in het neerzetten van de organisatie eromheen? Wat voor ervaringen en successen heb je al gehad? Waar sta je in dat proces? In onze financieringsbegeleiding kijken we wat je precies nodig hebt voor de volgende fase en daarna. Daarbij adviseren we zodat jouw business case beter aansluit bij potentiële financiers.

Foto van euromuntjes en plantjes
Contactpersoon
Persoon op de foto - Abdellah-Ezzerari

Abdellah Ezzerari

Jouw expert op het gebied van mkb financiering

Financiering nodig voor innovatie of groei?

Neem contact met mij op, zodat we samen op zoek gaan naar de meest kansrijke mogelijkheden voor jouw bedrijf!