Naar de website van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord

Naar de website van Ontwikkelingsbedrijf NHN

04-06-2024

Terugblik bijeenkomst Regionale Samenwerking

Op 17 mei vond de derde editie plaats van de bestuurlijke bijeenkomst in het teken van Regionale Samenwerking. Met frisse energie is deze middag door alle aanwezigen aangepakt om de samenwerking in Noord-Holland Noord verder te versterken. En die samenwerking en bundeling van krachten zijn we onze prachtige regio met alle unieke en sterke initiatieven verplicht benadrukte Esther Rommel extra. De leidraad van deze dag werd mooi samengevat door Arie Slob, “De kracht van samenwerken ligt in het elkaar iets gunnen en het vooral gewoon doen”. Aan de hand van vier workshops is inspiratie opgedaan en input opgehaald voor het verder vormgeven van de samenwerking en het verhaal van Noord-Holland Noord.

Wanneer je als regio met elkaar samenwerkt is de eerste logische vraag: wat is de nut en noodzaak van regionale samenwerking? Omdat je samen veel meer slagkracht hebt laat het succesvolle samenwerkingsverband in regio Zwolle zien. Daar staat tegenover dat je als regio een sterke positionering in moet nemen met een eenduidige agenda en duidelijke scope. Het succes valt en staat met oprechte verbondenheid, gunning en één gezamenlijke boodschap.

Ook de 8RHK (Achterhoek) beaamt vanuit hun succesvolle 3O-samenwerking (ondernemers, organisatie, overheid) het belang om te focussen. Bij een gelijkwaardige samenwerking neem je samen besluiten en focus je de tijd en energie op één doel.

Wat is dan óns gezamenlijke verhaal, wat typeert ons als regio? Door middel van een mentimeter hebben we de input hiervoor bij jullie opgehaald. Noord-Holland Noord is omgeven door water; van het markermeer, door de polders tot aan de Noordzee. Wij hebben het weidse uitzicht. Van het grootste aaneengesloten bollengebied tot de uitgestrekte kust. En met onze diepgewortelde agricultuur voeden we de wereld. Dit verhaal, óns verhaal, wordt met behulp van jullie input vormgegeven. Deze workshop krijgt zijn vervolg in het uitwerken van de lobby-aanpak voor onze regio, to be continued!

Tot slot keken we naar de waarde(n) van samenwerking. Van de mens, naar het proces tot het resultaat.

Download hier de presentaties:

Samen hebben we deze bijeenkomst de verdere basis gelegd om ons als Noord-Holland noord te verenigen en versterken.

Het project
is ingediend