Naar de website van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord

Naar de website van Ontwikkelingsbedrijf NHN

14-02-2024

Noord-Holland Noord ontvangt 32,5 miljoen euro van Rijk voor uitvoering Regio Deal

Alkmaar, 9 februari 2024 – Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft vandaag de toekenningen van de Regio Deals bekend gemaakt. Noord-Holland Noord kan rekenen op een Rijksbijdrage van liefst 32,5 miljoen euro. Dit is het hoogste bedrag dat in deze reeks  van Regio Deals wordt toegekend. Het geld zal onder andere gestoken worden in projecten om de regio aantrekkelijk te houden voor wonen en werken.

In Regio Deals werken Rijksoverheid en regio’s samen om de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers te verhogen. Juist op de plekken die een extra impuls goed kunnen gebruiken. Het kabinet had voor deze tranche van Regio Deals in totaal 384 miljoen euro beschikbaar gesteld. Voor heel Nederland werden er vandaag 22 Regio Deals toegekend, waarvan Noord-Holland Noord dus de grootste is.

Samen Noord-Holland Noord versterken

Vanuit de regio Noord-Holland Noord hebben de 17 gemeenten, ondernemers en onderwijs in de regio eind vorig jaar onder de titel ‘Samen Noord-Holland Noord versterken’ gezamenlijk een voorstel ingediend voor een Regio Deal. Het voorstel zet onder andere in op het verbeteren van de bereikbaarheid in de regio, het vinden van oplossingen voor netcongestie en versterking van de arbeidsmarkt. Ook de instandhouding van voorzieningen is belangrijk.

Leren, Werken en Leven

Met het geld uit de Regio Deal zorgen we dat Noord-Holland Noord een aantrekkelijke regio blijft om te wonen, leren en werken. Door te investeren in onder andere de ontwikkeling van nieuwe opleidingsconcepten in MBO en HBO en bedrijven te ondersteunen bij innovaties, versterken we de sociaaleconomische situatie en zijn we beter in staat om jong talent beter binden aan de regio.

De uitgewerkte plannen van de regio moeten voor de zomervakantie bij het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties liggen. Daarna zullen deze van 2025 tot en met 2028 worden uitgevoerd.

Robert te Beest, wethouder van de gemeente Alkmaar: “Met de toekenning van deze Regio Deal aan Noord-Holland Noord laat het Rijk zien dat ze samen met ons aan de verdere versterking van de regio wil werken. De vraagstukken in onze regio pakken wij gezamenlijk op door als bedrijfsleven, onderwijs en gemeenten te investeren in Noord-Holland Noord.”

Het project
is ingediend