Naar de website van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord

Naar de website van Ontwikkelingsbedrijf NHN

Organisatie

Samen op weg naar een breed gedragen Regio Deal

De Regio Deal Noord-Holland Noord is toegekend. Wat staat er nu te gebeuren?

De eerste stap is de nadere uitwerking van de Regio Deal NHN in een convenant, ofwel een overeenkomst tussen Rijk en regio. Dit convenant waarin de afspraken van de deal zijn vastgelegd moet voor de zomer (inhoudelijk) gereed zijn. Hierop volgt een bestuurlijk traject waarin alle betrokken partijen (departementen van het Rijk, colleges/raden, staten en besturen) het convenant zullen bespreken. Zodra dit traject is afgerond en de handtekeningen zijn gezet, kan de Regio Deal in werking treden. Dit staat gepland voor 1 november 2024.

Wat staat er in het convenant?

Het convenant geeft duidelijkheid ten aanzien van:

 • De inhoud
  Welke programmalijnen zijn er, welke doelen zien we per programmalijn, wie is er verantwoordelijk, welke budgetten zijn gekoppeld aan programmalijnen, etc?
 • De organisatie
  Hoe geven we de Regio Deal per 1 november 2024 vorm, wie is verantwoordelijk, wie is de kassier, wie is bestuurlijk trekker, hoe ziet de dagelijkse sturing eruit?
 • De financiële afspraken.
  Het Rijk heeft 32,5 miljoen euro toegezegd, de regio moet zich voor minimaal eenzelfde bedrag committeren. Dat vraagt om een duidelijke afspraak tussen partijen over de bijdrage en op welke wijze deze geleverd gaat worden. Gelet op het feit dat er veel partijen bij deze Regio Deal betrokken zijn verwachten wij dat we dus ook iets moeten weten over de projecten en initiatieven die door de Regio Deal gesteund gaan worden.
 • De planning/fasering.
  De Regio Deal heeft een looptijd van 4 jaar; hoe spreiden we de investeringen over die looptijd?

Programmabureau en Kernteam

De partijen die het voorstel voor de Regio Deal hebben ingediend, hebben een stevige structuur neergezet om de noodzakelijke stappen te maken tot 1 november 2024. Er is een programmabureau opgericht dat zich bezighoudt met zowel het maken van de deal als het plannen van de werkzaamheden na inwerkingtreding. Het programmabureau legt verantwoording af aan het Dagelijks Bestuur van het kernteam, dat bestaat uit drie wethouders vanuit de drie sub regio’s, één vertegenwoordiger vanuit het onderwijs en één vertegenwoordiger vanuit het bedrijfsleven. Het kernteam staat onder voorzitterschap van Robert te Beest, wethouder gemeente Alkmaar en bestuurlijk trekker van de Regio Deal NHN.

Het programmabureau bestaat uit onderstaande personen.

Ik wil meer weten over

Please select listing to show.
Please select listing to show.

Wat houdt de Regio Deal Noord-Holland Noord in?

In de vijfde ronde van Regio Deals heeft het Rijk liefst € 32,5 miljoen beschikbaar gesteld voor Noord-Holland Noord - het hoogste bedrag dat in deze ronde is toegekend. Het geld kan worden gebruikt om uitstroom van jongeren tegen te gaan en onderwijs en bedrijfsleven te stimuleren. De Regio Deal Noord-Holland Noord is het resultaat van een unieke samenwerking, waarbij 17 gemeenten, ondernemers en het onderwijs in de regio gezamenlijk een voorstel hebben ingediend. Uitgangspunt is dat partners bijdragen, voor deze cofinanciering geldt een richtlijn van 50 procent. In totaal komt er dus € 65 miljoen beschikbaar voor projecten en initiatieven.

Innoveren

Als ondernemer weet je als geen ander dat je moet innoveren en groeien om voorop te blijven. En innoveren dat doe je samen. Door expertise te bundelen kom je tot innovatieve oplossingen. Daar kun je soms wel wat advies bij gebruiken, bij business development tot financiering. Vergroot je voorsprong!

Vestigen

Wil jij je bedrijf vestigen in Noord-Holland Noord? Of ben je hier al gevestigd en wil je je huidige locatie uitbreiden, verplaatsen of verduurzamen? Wij ondersteunen jou bij de zoektocht naar de perfecte bedrijfslocatie of verduurzamingsmogelijkheden.

Investeren

Ben jij op zoek naar investeerders of financiering voor jouw ambitieuze, innovatieve plannen, het ontwikkelen van nieuwe producten of het vestigen van jouw bedrijf in Noord-Holland Noord? Wij brengen je in contact met de juiste partijen die je graag ondersteunen bij het waarmaken van jouw zakelijke plannen.

Succesverhalen

In Noord-Holland Noord werken ondernemers, overheid, onderwijs en kennisinstellingen samen aan oplossingen voor wereldwijde uitdagingen. Innovatief en volhardend.

Please select listing to show.

NHNEXT

NHNEXT is hét regionale inspiratieplatform voor ondernemend Noord-Holland Noord. Met webinars, (hybride) livestreams, tafelgesprekken, expertinterviews en ondernemersverhalen over actuele en relevante thema’s. Bijvoorbeeld over de energietransitie, circulaire economie, investeren, technologie en innovaties uit de regio.

Snel vinden

Hier vind je snel links naar actuele informatie:

Please select listing to show.

Hans Huibers

Programmaregisseur

Janbart van Ginkel

Programmaregisseur

Catelijne Zandbergen

Programmamanager Beter Leren

Kees Mosch

Programmamanager Beter Werken

Sabrine Roest

Programmamanager Beter Leven

Het project
is ingediend