Naar de website van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord

Naar de website van Ontwikkelingsbedrijf NHN

05-04-2024
/ 14:00 uur

Webinar ‘Modelleren van brede welvaart op regionaal en lokaal niveau’

Al lange tijd worden economische maatstaven zoals het BBP gebruikt als de belangrijkste, vertrouwde indicatoren van hoe goed we het doen. In de afgelopen jaren zijn er nieuwe metrieken ontwikkeld die het mogelijk maken om meer brede, inclusieve en diverse definities van welvaart te meten.

You manage what you measure. Het is belangrijk en urgent om tot een consistente aanpak te komen voor het meten van welvaart op alle aggregatieniveaus: natuurlijk als land, maar ook in provincies, regio’s en gedetailleerd op gemeentelijk niveau. Er zijn echter een aantal uitdagingen om dit doel te bereiken.

Hoe komen we tot een consistente, praktische meting van brede welvaart op alle regionale en lokale niveaus, die beleidsvorming en politieke besluitvorming het beste dient? Welke technische en sociale obstakels staan vooruitgang in de weg? Wat is de status quo in ons land en wat kunnen we leren van best practices in het buitenland?

Het project
is ingediend