Naar de website van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord

Naar de website van Ontwikkelingsbedrijf NHN

02-04-2024
/ 15:30 uur

Webinar basiskennis Financiën Regio Deals 5e tranche

Het Programmateam Regio Deals organiseert een webinar Basiskennis Financiën Regio Deals. Onderwerpen zijn onder meer:
-De specifieke uitkering.
-De regeling.
-Het verantwoording op programmalijnen.
-De financiering als geheel.
-De verschillende rollen in de Regio Deal: programmabureau, regiokassier, de partners in de Regio Deal en het Rijk.
-De mogelijkheden om gelden door te verstrekken aan andere overheden.
-De jaarlijkse verantwoording en de eindverantwoording.

Het project
is ingediend