Naar de website van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord

Naar de website van Ontwikkelingsbedrijf NHN

10-07-2024

Jouw Regio Deal! – Aflevering 8 met Helma van der Hoorn

Vandaag aan tafel: Helma van der Hoorn, voorzitter college van bestuur van Vonk. Met 8 locaties voor VMBO en 5 locaties voor MBO biedt onderwijsinstelling Vonk in de regio een breed palet aan opleidingen. Voorafgaand geeft Hans Huibers een update van de laatste ontwikkelingen rond de Regio Deal. Het programmabureau heeft de afgelopen weken veel tijd en energie gestoken in het opstellen van een convenant met het Rijk. Hierin is vastgelegd op welke thema’s de Regio Deal zich zal focussen. Volgens Hans een intensief proces. “Maar de tekst ligt nu bij alle bestuurders in de regio en bij het Rijk, zodat we na de zomer een mooie basis hebben om echt naar de inhoud te gaan.”

Helma benadrukt het belang van samenwerking. In het bijzonder om aansluiting te houden bij het bedrijfsleven. “De beroepen van morgen zijn niet de beroepen van het verleden. Toch is nog veel onderwijs gericht op traditionele beroepen. Met korte, modulaire trajecten wil het MBO aansluiten bij alles wat in het bedrijfsleven aan innovatie plaatsvindt. “Dat is niet eenvoudig,” weet zij,  want je praat echt over een cultuurverschuiving.”

Positief is wat Helma betreft dat de Regio Deal in dit opzicht nu al resultaten oplevert. Zij doelt specifiek op de talrijke verbindingen die in het voortraject zijn gelegd tussen onderwijs en bedrijfsleven. Over het vervolg is ze optimistisch. “Onderwijs en bedrijfsleven hebben andere culturen. We moeten elkaar leren verstaan. Maar ik weet zeker dat het gaat lukken, alleen moeten we ons daar wel de tijd voor gunnen.”

Sprekers

helma van der hoorn
Helma van der Hoorn
c-Richard-Rood-HR1-Groep-portret-web
Hans Huibers

Andere podcasts

Het project
is ingediend