Naar de website van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord

Naar de website van Ontwikkelingsbedrijf NHN

06-06-2024

Jouw Regio Deal! – Aflevering 6 met Hans Peter Baars

Voor de tweede achtereenvolgende keer is Jouw Regio Deal! op locatie bij Investa in Alkmaar. Speciale gast is Hans Peter Baars, voorzitter van de Westfriese Bedrijvengroep (WBG) en daarmee een logische opvolger van de vorige podcast, verklaart Hans Huibers: “Want samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is een cruciale factor om innovatie op gang te brengen, met ondersteuning van overheid.”

Hans Peter onderkent de meerwaarde van de Regio Deal voor het bedrijfsleven en merkt op dat er op bestuursniveau al veel samenwerking is tussen de verschillende ondernemersverenigingen. Maar hij stelt ook vast dat de animo onder ondernemers in West-Friesland nog moet groeien. Hans Peter kondigt aan dat de WBG bijeenkomsten en initiatieven gaat organiseren om de Regio Deal meer bekend te maken bij achterban.

Als voorbeeld van een sector waar initiatieven voor de Regio Deal vandaan kunnen komen, noemt hij specifiek de agrarische sector waar de bollensector actief is met innovaties zoals met laserlichtonkruid weg te branden. Een andere kansrijke sector is wat Hans Peter betreft de maritieme sector, waar hij concreet wijst op Clean2Anywhere, een bedrijf in Hoorn dat van plastic afval klassieke zeilboten bouwt met mensen met afstand tot arbeidsmarkt. “Hoe mooi zou het zijn om met hulp van de Regio Deal met elkaar elkaar een statenjacht te bouwen van gerecycled plastic?”

Sprekers

hans peter baars
Hans Peter Baars
Ontwerp zonder titel (68)
Hans Huibers

Andere podcasts

Het project
is ingediend