Naar de website van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord

Naar de website van Ontwikkelingsbedrijf NHN

11-04-2024

Jouw Regio Deal –
Aflevering 2 met Robert te Beest

In dit tweede deel van de podcastserie Jouw Regio Deal ontvangt Hans Huibers de eerste gast: Robert te Beest, wethouder van de gemeente Alkmaar. Als bestuurlijk trekker speelde hij een cruciale rol in de totstandkoming van de samenwerking op regionaal niveau die uiteindelijk geresulteerd heeft in de succesvolle aanvraag van de Regio Deal voor Noord-Holland Noord.

Hoe is de Regio Deal tot stand gekomen? Wat was er nodig om 17 gemeenten, 3 onderwijsinstellingen en 3 ondernemersverenigingen aan boord te krijgen én te houden? En waarom is het zo belangrijk dat er met de Regio Deal een structurele vorm van bovenregionale samenwerking is gerealiseerd?

Robert: “Vanouds organiseren we hier veel vanuit de deelregio’s. Maar dat is niet het niveau waarop het Rijk en Europa kijken. Als je zaken voor elkaar wilt krijgen, moet je zorgen dat je grootschaliger denkt. Mijn droom is dat deze Regio Deal een stepping stone gaat zijn voor meer samenwerking op bovenregionaal niveau.”

Sprekers

Wethouder Robert te Beest
Robert te Beest
Blue Modern Tour & Travel Email Header (1500 x 500 px) (1)
Hans Huibers

Andere podcasts

Het project
is ingediend