icon-personeel

Personeel en Arbeidsmarkt

Een van de meest prangende vragen van ondernemers is ‘hoe kom ik aan geschikt personeel?’ helemaal nu de arbeidsmarkt volledig oververhit is. Hiervoor is helaas geen snelle oplossing, maar er zijn wel stappen die je als ondernemer kunt zetten om jouw bedrijf klaar te maken voor een stabiele toekomst mét de juiste arbeidskrachten. Belangrijk om naast geschikte werknemers ook te kijken naar lange termijn. Investeren in personeel is belangrijk en kan op verschillende manieren. Met als doel: blijvende ontwikkeling, duurzame inzetbaarheid, tevredenheid en bevlogenheid binnen de organisatie. NHN kan jou adviseren welke regelingen, regionale initiatieven of samenwerkingen interessant kunnen zijn voor jouw bedrijf.

Personeel en Arbeidsmarkt
Regelingen voor opleidings- en ontwikkelprogramma’s en personeel subsidies
Begeleiding en ondersteuning arbeidsmarktvraagstukken
Bedrijfsleven en onderwijs
Kom Binnen bij Bedrijven Dagen (KBBBD)

Regelingen voor opleidings- en ontwikkelprogramma’s en personeel subsidies

SLIM Samen-regeling

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) maakt jaarlijks € 48 miljoen vrij voor initiatieven van ondernemers die zich richten op het stimuleren van leren en ontwikkelen in het midden- en kleinbedrijf. Daarnaast komt € 1,2 miljoen beschikbaar voor leren en ontwikkelen in grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector.

Subsidieregeling praktijkleren

Wilt je als werkgever een praktijk- of werkleerplaats aanbieden zodat mensen beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt? De Subsidieregeling praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten voor de begeleiding van een leerling of student. Ook de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio) komen voor subsidie in aanmerking.

Instroomsubsidies

Dit is een verzamelnaam voor subsidieregelingen waarmee de overheid werkgevers stimuleert om medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. De belangrijkste zijn de loonkostenvoordelen (LKV’s). Per medewerker kun je per jaar tot € 6.000,- subsidie aanvragen, met een maximum van drie jaar.

Compensatie transitievergoeding

Als werkgever heb je een tweejarige inspanningsplicht om werknemers vanuit de ziektewet naar werk te begeleiden. Lukt dit niet, dan betaal je een transitievergoeding. Met de Compensatie transitievergoeding kun je een deel terugkrijgen.

STAP-budget

Het STAP-budget (Stimulans Arbeidsmarktpositie) stimuleert werkenden om de regie voor hun ontwikkeling en duurzame inzet in eigen hand te nemen. Iedereen in Nederland kan aanspraak maken op maximaal € 1.000,- per jaar. Per 1 januari 2021 vervangt de regeling de fiscale aftrek van scholingsuitgaven. Jaarlijks stelt de overheid € 200 miljoen beschikbaar.

Begeleiding en ondersteuning arbeidsmarktvraagstukken

In Noord-Holland Noord zijn verschillende partijen, initiatieven en samenwerkingsverbanden actief op het thema arbeidsmarkt.

Persoon op de foto met VR bril

Tech@Connect

Tech@Connect zorgt er onder meer voor dat het onderwijs en de arbeidsmarkt beter op elkaar zijn afgestemd, om de mismatch op de arbeidsmarkt in de Noordkop tegen te gaan. Partners krijgen de kans vraag en aanbod op elkaar af te stemmen, samen te werken in het onderwijs en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer en betere kansen te bieden.

Tech@Connect staat voor verbinding in techniek. Aan de hand van gerichte actielijnen wordt innovatie gestimuleerd, het bestaande bedrijfsleven ondersteund en mogelijke nieuwe ondernemers en sectoren aangemoedigd zich in de Kop van Noord-Holland te vestigen. Alles om krachtig in de Kop te zijn.

METIP

Bij METIP worden ondernemers, start-ups, kennisinstellingen, studenten en maatschappelijke organisaties samengebracht om te werken aan uitdagende en innovatieve vraagstukken voor de versterking van de maritieme, mariene en offshore energie sector.

Bij METIP werken bedrijven, overheden, startups en kennisinstellingen samen aan innovatieve toepassingen in de maritieme, mariene en offshore industrie. Binnen METIP komen we samen tot nieuwe robotica, software, innovatieve toepassingen van bijvoorbeeld dronetechnologie in de on- en offshore en tot de doorlopende ontwikkeling van VR en XR voor games en trainingsdoeleinden in de maritieme sector.

RPAnhn

RPAnhn staat voor een duurzame, ontwikkelingsgerichte en inclusieve arbeidsmarkt in regio Noord-Holland Noord. Dat vraagt om een aanpak waarbij werkgevers, werknemers, onderwijs en overheid intensief samenwerken. Alle projecten en activiteiten van RPAnhn richten zich op leven lang ontwikkelen, duurzame inzetbaarheid en inclusiviteit. 

Bedrijfsleven en onderwijs

In Noord-Holland Noord hebben veel bedrijven al de weg naar het onderwijs gevonden. Ofwel individueel ofwel als collectief. Ondernemers die dezelfde kennis- en kwaliteit van hun medewerkers nodig hebben doen er goed aan gezamenlijk met het onderwijs in gesprek te gaan.

Fieldlabs

Fieldlabs zijn praktijkomgevingen waarin bedrijven en kennisinstellingen doelgericht oplossingen ontwikkelen, testen en implementeren. In Noord-Holland Noord zijn verschillende Fieldlabs actief. 

Innovatielab Inholland en Fieldlab TechValley

Hogeschool Inholland in Alkmaar heeft een eigen fieldlab waar studenten ervaring kunnen opdoen met de nieuwste vormen van technologie, zoals AR/VR omgeving, realiseren van werkende pick&place opstellingen en het uitvoeren van praktijkonderzoeken. In dit lab is het nieuwe Fieldlab Techvalley gehuisvest. Hier werken studenten samen met lectoren en docenten aan onderzoeks- en innovatieprojecten van TechValley bedrijven. Voor bedrijven een unieke kans om tot verassende oplossingen te komen en voor studenten toegang tot up-to-date faciliteiten, actuele praktijkonderzoeken en een waardevol netwerk van relevante bedrijven.

Kom Binnen Bij Bedrijven Dagen

Tussen maandag 20 en zaterdag 25 maart openen bedrijven in Noord-Holland Noord weer massaal de deuren tijdens de Kom Binnen Bij Bedrijven Dagen!

Meld jouw bedrijf aan voor KBBBD!

Open je deuren tussen maandag 20 en zaterdag 25 maart 2023, nét als veel andere regionale bedrijven!

Voor bedrijven is het dé uitgelezen kans om kennis te maken met nieuwe medewerkers, stagiairs, (nieuwe) klanten en de inwoners in Noord-Holland Noord. Want persoonlijk contact werkt altijd nog het beste! Je bepaalt zelf op welke dag(en) en tijden je de deuren opent en wat je de bezoekers wil laten zien. Van een uurtje open (presentatie, rondleiding en/of speeddate) tot de hele dag een inloop.

Om zoveel mogelijk bezoekers te trekken promoten we de Kom Binnen Bij Bedrijven Dagen onder inwoners in heel Noord-Holland Noord. Via diverse on- en offline kanalen en met verschillende campagnes enthousiasmeren we bezoekers om bedrijven te bezoeken in deze week. 

Contactpersoon
Persoon op de foto - Daniel Banis

Daniel Banis

Jouw contact voor arbeidsmarkt en personeel

Meer weten over samenwerking met het onderwijs, of werving personeel?

Neem contact met mij op om te bespreken wat jij nodig hebt voor jouw bedrijf. Samen kijken we naar de beste regelingen en partners om mee samen te werken.