Op de laatste dag van februari van dit jaar heeft u deelgenomen aan de werkconferentie waterrecreatie Holland boven Amsterdam bij restaurant De Rijd in Nieuwe Niedorp. Hierbij een korte terugblik:

Presentaties
Tijdens deze conferentie stond de vraag centraal: Welke opgaven staan de branche te wachten?  De start was een presentatie door Adriana Stam en Daniel Banis over de activiteiten van het Ontwikkelingsbedrijf die als doel hebben de waterrecreatie aantrekkelijker en toegankelijker te maken in Noord-Holland Noord. De thema’s zijn: het Sloepennetwerk (geopend in juni 2018), algemene doorvaarbaarheid (oplossen van knelpunten: aquapunctuurpunten genoemd), doorontwikkeling van de jachthavens (coördinatie van de trekkersgroep jachthavens), rivier- en motorcruisevaart (lobby) en durfwatersporten (faciliteren).

-Anton de Wit heeft in zijn verhaal weergegeven welke trends en kansen er zijn om aan de slag te gaan met elektrificatie van schepen en boten.
-Namens de Provincie Noord-Holland was Bart Bosman aanwezig om het projecten de Blauwe Golf en de Centrale Bediening van bruggen en sluizen toe te lichten.
-Als laatste heeft Bas Knuijt zijn ervaring over het proces van revitalisering en herbestemmen van een havengebied gedeeld met het publiek.

Neem nog eens rustig de presentaties door:

Minibeurs
Na de presentaties was er de mogelijkheid voor een aantal bedrijven om zich te presenteren op de minibeurs met innovatieve concepten. Onderling werd duidelijk druk genetwerkt.

Afronding
Fusie HISWA-RECRON
Aan het einde van de bijeenkomst gaf Pieter Kok (HISWA) een korte toelichting over de aangekondigde fusie tussen de HISWA en de Recron. Deze samenwerking heeft als doel om de verbinding tussen groen (land) en blauw (water) te versterken en om een sterkere lobby te kunnen uitoefenen namens de leden. Als laatste werd de stand van zaken toegelicht over de campagne “Welkom op het water”. Als onderdeel daarvan wordt door de HISWA vol ingezet op een nieuw event: De Nationale Meevaardagen op 15 en 16 juni 2019. Wilt u hieraan meedoen met uw initiatief, kijk dan in het bericht verder in deze nieuwsbrief.

Victory Sail Alkmaar
Jackelien Stam (haven Alkmaar) deed aan het einde van de bijeenkomst een oproep tot samenwerking. Het event Victory Sail Alkmaar vindt plaats van 25 juli-29 juli. Gedurende deze dagen verwelkomt Alkmaar een unieke collectie van 200 historische binnenschepen, die voor een prachtig spektakel op het water gaan zorgen. De Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig (LVBHB), de grootste belangenvereniging voor varend erfgoed ter wereld is erin geslaagd de reünie van 2019 naar Alkmaar te halen. Dit betekent dat er in Alkmaar op verschillende plaatsen historische schepen komen te liggen en ruimte nodig is voor al deze schepen. Aan de omliggende (jacht)havens wordt gevraagd om bezoekers die via het water worden verwacht, maar ook ligplaatshouders ruimte te bieden voor hun schepen.

Acties die door Ontwikkelingsbedrijf NHN verder opgepakt wordt naar aanleiding van deze conferentie:

  • Nico Oud wordt uitgenodigd voor de eerstvolgende vergadering werkgroep waterrecreatie HbA om een toelichting te geven op de visie Ware Koers
  • Adriana maakt afspraak met Truida Bakker Watersportverbond afdeling Noord-Holland
  • Adriana maakt afspraak met Dirk van Ommen voor ontwikkelen arrangementen gerelateerd aan het sloepennetwerk
  • Bart Bosman van regie routeclub zorgt dat de notulen beschikbaar zijn voor de werkgroep waterrecreatie HbA. De aanwezigheid en inbreng van kennis van NHN wordt besproken.
  • Een aantal activiteiten rondom Nationale Meevaardagen HISWA worden opgepakt met NHN.

Hartelijk dank voor uw belangstelling en aanwezigheid deze ochtend! Hopelijk zien we u volgend jaar terug!

Share This