Varen in de provincie Noord-Holland betekent genieten en bij genieten hoort ook vlot doorvaren. Dit kan dankzij de Blauwe Golf. De Blauwe Golf is zoals de Groene Golf op de weg, maar dan op het water. Met gebruik van de digitale vaargids kan er door watersporters en waterrecreanten optimaal gebruik gemaakt worden van de Blauwe Golf. Om schippers op de digitale vaargids te attenderen start de provincie Noord-Holland een campagne in vaarseizoen 2019. Er is ook informatie in de vorm van een flyer beschikbaar. Als u deze wilt ontvangen om uw klanten, leden of achterban te informeren kunt u dit aangeven via het e-mailadres blauwegolf@noord-holland.nl o.v.v. flyers. Dan sturen we u het gewenste aantal exemplaren toe.

De digitale vaargids is onderdeel van de landelijke Blauwe Golf voor een betere doorstroming op water én weg. De Blauwe Golf ontstaat door brugopeningen op elkaar af te stemmen, de voorspelbaarheid van brugopeningen voor weg en water te vergroten en konvooivaart te stimuleren. Dit zorgt voor minder brugopeningen. Alleen in Noord-Holland kunnen recreatieschippers via de vaargids automatische brugopeningsverzoeken indienen bij bruggen die aangesloten zijn op het brugmanagementsysteem (BMS). Op basis van hun bestemming krijgen recreatieschippers via de digitale vaargids een persoonlijk routeadvies, actuele vaarinformatie én kunnen zij een automatische brugopeningsverzoeken indienen bij aangesloten bruggen. Zo kunnen zij waar nodig hun snelheid aanpassen om niet te lang bij de brug te hoeven wachten. In de digitale vaargids is zichtbaar bij welke bruggen de automatische brugopeningsverzoeken kunnen worden aangevraagd. Ter plaatse blijft de reguliere manier van aanmelden gelden.

Klik hier voor een video met meer informatie. De digitale vaargids is beschikbaar als applicatie voor Android- en iOS-toestellen onder de naam RiverGuide Recreant en is te downloaden via de App Store of de Android Playstore.

Bron tekst en foto: provincie Noord-Holland

Share This