Wat is Ontwikkelingsbedrijf ONHN?

Ontwikkelingsbedrijf NHN is in 2007 opgericht door de gemeenten in Noord-Holland Noord en provincie Noord-Holland.

Regionale Samenwerking

Het Ontwikkelingsbedrijf ONHN is opgericht vanuit de wens om de regio Noord-Holland Noord steviger op de kaart te zetten. Voor economische groei, groei van werkgelegenheid en meer zichtbaarheid van de regio in Nederland en daarbuiten. Door samen op te trekken en een gezamenlijke opdracht te formuleren laten de gemeenten in de drie deelregio’s Alkmaar, West-Friesland en Kop van Noord-Holland zien dat het heel goed mogelijk is om elkaar te vinden in gedeelde belangen. 

Onze opdracht

Het Ontwikkelingsbedrijf werkt aan versterking van de regio door verschillende activiteiten.

Vestigingsklimaat
Wij werken op verschillende manieren aan het versterken van het vestigingsklimaat. Dit doen we door bijvoorbeeld gebiedsontwikkeling (zoals op Alton in Heerhugowaard), het stimuleren van projecten op het gebied van energietransitie en door gemeenten te helpen bij het coördineren en plannen van bedrijventerreinen. 

Acquisitie 
Wij trekken nieuwe bedrijven aan naar de regio. Hierbij focussen we op bedrijven die passen bij onze sterke sectoren of die een missing link zijn in de keten. Voor internationale acquisitie werken we nauw samen met het NFIA en het Invest in Holland netwerk. 

MKB – ondernemersondersteuning
Wij ondersteunen bedrijven in de regio bij hun vraagstukken rond vestiging, financiering en innovatie, zodat bedrijven behouden blijven voor de regio en bijdragen aan groei van de werkgelegenheid. 

Plusopdrachten 
Naast onze hierbovengenoemde kerntaken krijgt ONHN vaak extra opdrachten. Dit noemen we ‘plusopdrachten’. Hiervoor is extra budget beschikbaar naast de basisfinanciering van ONHN. Voorbeelden van plusopdrachten zijn: ondersteuning van het lobbyoverleg Noord-Holland Noord, Destinatiemarketing Holland boven Amsterdam, verduurzaming bedrijventerreinen, vitale verblijfsrecreatie en METIP

Onze visie

De wereld verandert razendsnel. Woorden als ‘disruptie’, ‘innovatie’ en ‘betekenis’ zijn allang geen toverwoorden meer. Het is de dagelijkse realiteit. Mensen willen een gezond, gelukkig en betekenis-vol leven. En bedrijven spelen daarin een belangrijke rol.

Nederland is hét land waar economische en maatschappelijke vooruitgang hand in hand gaan. Holland boven Amsterdam is dé regio die het bewijs hiervan levert. Hier maken ondernemers positieve impact en winst tegelijkertijd.

Dit kunnen deze bedrijven, omdat zij bevlogen talent weten te boeien en te binden. De nieuwe generatie streeft naar economische groei, ecologische verantwoordelijkheid en sociale vooruit-gang. Door het nuchtere en pragmatische karakter van de regio ontstaan er activiteiten waarin jongeren hun eigen toekomst vormgeven. Want in Holland boven Amsterdam praten we niet enkel over innovatie. We doen het gewoon.

Globaal gedacht, lokaal gebracht. Inwoners en ondernemers werken als collectief, zij tonen initiatief en daadkracht. Altijd gericht op een gezamenlijk doel. Zo werken we samen aan een nieuw economisch tijdperk.

Onze missie

We zijn een bevlogen organisatie die lef toont. Door anders te denken en te doen komen wij met vindingrijke oplossingen. 

ONHN versnelt daardoor economische en maatschappelijke vooruitgang in de regio als innovatieve bruggenbouwer tussen bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen.

Gerelateerd