Mondiale uitdagingen, regionale oplossingen

Agri&Food – Water – Energie Nexus

Om de potentie van Noord-Holland Noord nog beter te kunnen benutten, scherpt NHN de clusteraanpak verder aan. Telkens staan twee vragen voorop: waarin kan Noord-Holland Noord zich onderscheiden en hoe kan de regio een toegevoegde waarde bieden bij de nationale en internationale opgaven? NHN richt zich daarom op drie speerpunten agri & food, energie en water, en in het bijzonder de verbindingen daartussen.

nexus

Water, energie en voedselsystemen in de wereld zijn nauw met elkaar verbonden. De groeiende wereldbevolking en de toenemende welvaart zal de druk op de wereldwijde vraag naar energie, maar ook naar voedsel en water in de komende decennia alleen maar vergroten. Noord-Holland Noord is een innovatieve regio waar juist deze drie thema’s en de verbindingen daartussen hoog op de agenda staan. Hier worden lokaal oplossingen gevonden waar de hele wereld van profiteert.

agri_80-80

Agri & Food

Noord-Holland Noord is groot in Agri & Food, zowel nationaal als internationaal. Onze bloembollen, zaden en groenten gaan de hele wereld over.

water_80-80

Water

De regio heeft zich ontwikkeld tot dé servicelocatie in Nederland voor offshore-activiteiten op de Noordzee. Ruim 150 platforms worden bediend uit onze regio.

energie_80-80

Energie

De regio gebruikt haar kennis en infrastructuur bij de ontwikkelingen in de transitie naar duurzame energie, zoals (offshore) windenergie en biomassavergassing.

Share This