Vestigen

Je bedrijf vestigen in Noord-Holland Noord? Een goed vestigingsklimaat is een belangrijke voorwaarde voor economische groei. Wij geven ondernemers, de motor van onze (regionale) economie, vrij baan zich te ontwikkelen in Noord-Holland Noord.

Vestigingsklimaat voor aantrekkelijk ondernemen

Een goed vestigingsklimaat is een belangrijke voorwaarde voor economische groei. Wij geven ondernemers, de motor van onze (regionale) economie, vrij baan zich te ontwikkelen in Noord-Holland Noord. Dit doen we door onder meer sterk in te zetten op gebiedsontwikkeling, herstructurering, het bevorderen van innovatie en vernieuwing en het creëren van kansen. Voor de markt van vandaag en de ideeën van morgen. Samen bepalen en zijn wij de toekomst. 

Blog

6 succesfactoren voor complexe bedrijfsverplaatsingen

Bedrijfsverplaatsing. Als MKB-ondernemer krijgt u er wellicht ooit een keer mee te maken. Veel bedrijfsverplaatsingen zijn relatief eenvoudig: u zegt het huurcontract van de oude locatie op, u huurt een nieuwe locatie, u bestelt een verhuisbedrijf, allemaal de schouders er onder en de boel draait weer. Hectische tijden, maar u hebt vast voor hetere vuren gestaan. Bij MKB bedrijven met veel bedrijfsmiddelen op de balans betreft het echter een langlopend, intensief en complex proces. Dit blog informeert u over de 6 succesfactoren bij complexe bedrijfsverplaatsingen.

Vestigingsklimaat voor aantrekkelijk ondernemen

Een goed vestigingsklimaat is een belangrijke voorwaarde voor economische groei. Wij geven ondernemers, de motor van onze (regionale) economie, vrij baan zich te ontwikkelen in Noord-Holland Noord.

Vestigingslocaties: op je plek in NHN

Wil jij met jouw bedrijf werken aan een sterke toekomst in de regio van nu? Ontwikkelingsbedrijf NHN begeleidt ondernemers uit alle sectoren die zich willen vestigen in Noord-Holland Noord.

"Go big or go home!"

Vestigen

"We hebben op het goede moment de juiste strategische keuzes gemaakt"

Vestigen

"De keuze voor Noord-Holland lag voor de hand"

Vestigen

Actueel

Vestigen
Nieuws

Noord-Holland Noord haalt werk naar de regio

Project DoorStroom+KrachtStroom dingt mee naar Werkinnovatie Prijs: Creëren van nieuwe banen voor maatschappelijk waardevol werk.
Arbeidsmarkt
Vestigen
Nieuws

Gemeenten Noord-Holland Noord willen snel meer woningen bouwen

Wethouders uit Noord–Holland Noord aan een delegatie Kamerleden de ‘samenwerkingsafspraak regionale verstedelijkingsstrategie’ aangeboden.
Woningbouw
Vestigen
Podcast

Je bedrijf verduurzamen in onzekere tijden. Doen of niet doen?

Rob Meester is betrokken bij de verduurzaming van bedrijventerrein de Kolk in ’t Zand. Nico Meester is als projectleider betrokken bij de verduurzaming van bedrijventerreinen. Wat komt kijken bij verduurzaming van bedrijventerreinen en hoe gaat dit tijdens een pandemie? Antwoord op deze vragen worden gegeven in deze podcast!
duurzaamheid
Innoveren
Nieuws

Provinciale subsidie voor duurzame innovaties MKB

Vanaf 11 juni 2020 kunnen Noord-Hollandse ondernemers subsidie aanvragen voor onderzoek dat bijdraagt aan de ontwikkeling van duurzamere producten, productieprocessen of diensten.
Coronavirus
Podcast

Podcast met Thijs Pennink, directeur van Ontwikkelingsbedrijf NHN

Nationaal en internationaal zijn er verregaande maatregelen genomen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen. Bijna alle bedrijven voelen de gevolgen van het virus en de getroffen maatregelen. Het Ontwikkelingsbedrijf heeft veel contact met bedrijven in Noord-Holland Noord.
Vestigen
Nieuws

Eerste fase bouw waterstofmolen van start

De eerste fase van de bouw van een waterstofmolen gaat van start in de Wieringermeer op het ECN Windturbine Testveld Wieringermeer.
Waterstof

Projecten

Innoveren

InVesta

Er zijn veel bedrijven in Nederland met ambities op het gebied van biomassavergassing en groen gas, maar het is voor hen moeilijk om nieuwe ideeën of prototypen door te ontwikkelen en te testen. Veel interessante innovaties worden niet tot eindproduct ontwikkeld, doordat ondernemers struikelen over de randvoorwaarden voor een succesvolle introductie.
Groene energie
0 %
Projectresultaten
0
Omzet
0
Aantal banen
0
Geïnvesteerd