Vitaliteitsmanager verblijfsrecreatie

Parttime, 24-32 uur

Wij zoeken een collega voor de rol van Vitaliteitsmanager verblijfsrecreatie (24-32 uur)

Aanleiding

De regio Noord-Holland Noord is een regio waar de verblijfsrecreatie een belangrijke economische sector is. Het merendeel van de campings, bungalowparken en hotels is ‘vitaal’: ze hebben een goede kwaliteit en een gunstig toekomstperspectief. Toch blijkt uit onderzoek dat er een aantal belangrijke opgaven liggen. Daarom heeft de regio een programma opgesteld waarmee in ieder geval tot 2025 gewerkt kan worden aan een vitalere sector.

Opzet taskforce

De regio heeft besloten tot het opstellen van een programma vitale verblijfsrecreatie Noord-Holland Noord (deze kun je hier downloaden). Dit is de basis om een taskforce op te zetten, die gemeenten en ondernemers voldoende expertise, ondersteuning en instrumenten biedt om zélf aan de slag te gaan met concrete casussen: het revitaliseren, vitaliseren of excelleren van een bedrijf of park. Gemeenten en ondernemers blijven daarbij telkens zelf verantwoordelijk, maar kunnen daarbij wel worden gefaciliteerd vanuit deze taskforce. De taskforce richt zich op de ontwikkeling en deling van kennis, werkwijzen en instrumenten ten behoeve van twee sporen:

 • (Re)vitaliseringsspoor
  Het spoor waarin gemeenten en parken/hotels worden gefaciliteerd en ondersteund om hun vitaliteit te versterken of ze weer vitaal te krijgen.
 • Excellentiespoor

Het spoor waarin kansrijke parken en hotels worden gefaciliteerd en ondersteund om door te groeien naar de top en zo bedrijven in de regio te laten uitblinken waar ze goed in zijn.

De taskforce wordt gehuisvest bij het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (www.nhn.nl) in Alkmaar. In de uitvoering van concrete projecten die voortkomen uit de taskforce kan ook een beroep worden gedaan op collega’s bij het Ontwikkelingsbedrijf, daar waar het aansluit op de reguliere werkzaamheden van de organisatie.

De vitaliteitsmanager

Voor de taskforce is de regio op zoek naar een vitaliteitsmanager. Deze kan worden ingezet binnen vraagstukken rondom het revitaliseren; het weer vitaal krijgen van een bedrijf of recreatiepark door te werken aan kwaliteitsverbetering en een gunstig toekomstperspectief. De vitaliteitsmanager is een adviseur die verbindt, naast het park of bedrijf en de gemeente gaat staan, aanpakken voorstelt en meeloopt gedurende het proces van revitalisering. De gemeente en het park of bedrijf zelf blijven echter altijd in de lead. De locatie moet bereid zijn om mee te werken en een duidelijke vertegenwoordiging hebben aangewezen.

De vitaliteitsmanager gaat actief op zoek naar gelijksoortige casussen, zodat gezamenlijk gewerkt kan worden aan kennisontwikkeling en – deling en de inzet van instrumenten. Daarnaast kan de vitaliteitsmanager parken ondersteunen bij vraagstukken rondom het vitaliseren. Ook hierbij gaat het om het verbeteren van het toekomstperspectief en/of de kwaliteit. Voor een deel kunnen daar dezelfde instrumenten worden ingezet als bij het revitaliseren, maar de focus zal vooral liggen op het versterken van ondernemerschap. De vitaliteitsmanager werkt nauw samen met de excellentiemanager, waarvoor ook een vacature is uitgezet.

Waar ben je verantwoordelijk voor?

 • Het inventariseren van kennis- en hulpvragen bij gemeenten, ondernemers en parkvertegenwoordigers.
 • Het uitwerken van instrumenten op het gebied van kennis, expertise en handreikingen (in het programma staan hiervoor al suggesties genoemd), passend binnen de financiële kaders.
 • Het ondersteunen van gemeenten, ondernemers en parkvertegenwoordigers bij het revitaliseren of vitaliseren van hun park of bedrijf.
 • Het verbinden van soortgelijke casussen, zodat over en weer ervaringen worden uitgewisseld.
 • Het uitwerken van ervaringen van binnen de regio en van elders in Nederland tot concrete handreikingen en werkwijzen waarmee gemeenten en ondernemers ook zelf aan de slag kunnen. Hierbij samen met de provincie zoeken naar concrete aanknopingspunten in de Landelijke Actie Agenda Vitale Vakantieparken.
 • Samen met het Ontwikkelingsbedrijf organiseren van kennisbijeenkomsten (bijv. NHNEXT) gericht op onderwerpen en thema’s voortkomend uit het programma.
 • Het afstemmen met de gemeenten in de regio over het verloop van het programma.
 • Samen met de excellentiemanager afstemmen met de stuur- en werkgroep over het verloop van het programma en bijsturen waar dat nodig is.

We zoeken jou:

 • Je kent de verblijfsrecreatieve sector, hebt kennis van de dynamiek en de opgaven die daar spelen. Je spreekt de taal van de ondernemer, maar kent ook de wereld van verenigingen van eigenaren op vakantieparken. Je hebt een actief netwerk met specialisten in het toerisme en wilt dit netwerk graag inzetten.
 • Je snapt de complexiteit van de gemeentelijke en provinciale overheid en kan als geen ander de wereld van de overheid en de ondernemer aan elkaar verbinden. Je hebt een actief netwerk in zowel de verblijfsrecreatie als overheid, bij voorkeur in de regio Noord-Holland Noord.
 • Je bent nieuwsgierig en bent bereid te leren van ervaringen elders in de provincie en het land. Andersom ben je ook bereid jouw ervaringen weer met anderen te delen.
 • Je laat je niet uit het veld slaan door complexe opgaven, maar wilt daar juist samen met anderen aan werken. Je bent doelgericht, maar flexibel. Je bent proactief, doet concrete voorstellen en je bent creatief in het bedenken van oplossingen.
 • Je kunt zeer goed zelfstandig werken, maar houdt altijd oog voor het grotere geheel. Je acteert proactief en signalerend over ontwikkelingen binnen jouw aandachtsgebieden.
 • Je hebt ervaring in een vergelijkbare functie als projectleider op HBO- of WO-werkniveau.
 • Je hebt de beschikking over eigen vervoer, de werkzaamheden worden in de hele regio en soms daarbuiten uitgevoerd (voor zover de corona-omstandigheden dat toelaten).

Herken jij je in bovenstaande:

Dan zoeken wij jou en nodigen we je uit om met ons het gesprek aan te gaan. We bieden een passend salaris, werken in een uitdagende en afwisselende omgeving, met leuke collega’s die in teams (bijna) alles voor elkaar krijgen, prima secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Een opdracht in detachering is bespreekbaar, maar je intentie is om je (bij succesvol opereren) voor langere termijn aan deze opdracht te verbinden.

Dus, stuur je motivatie en cv uiterlijk 19 september 2021 per e-mail naar Caroline van Dijk, HR, via cdijk@nhn.nl. De sollicitatiegesprekken worden op kantoor gevoerd, waarbij wij de coronaregels in acht nemen.

Voor vragen kun je telefonisch contact opnemen met Cees Brinkman, teamleider vestigingsklimaat, 06-338 17 886.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.