Vacature fulltime business developer/programmadirecteur

Full-time, 36-40 uur

Wij zoeken een collega voor

De combinatiefunctie business developer TerraTechnica en programmadirecteur Tech@Connect (40 uur)

Wil jij bijdragen aan de (duurzame) economie van de toekomst? Noord-Holland Noord, en specifiek de Kop van Noord-Holland is dan de juiste plek! Hier zijn unieke kansen door een krachtige orientatie op energie, maritiem en techniek.

De regio Noord-Holland Noord is een innovatieve regio met een ondernemend bedrijfsleven, waar unieke kansen liggen voor uitdagende (technische) loopbanen. Of het nu gaat om de energietransitie, smartfarming of maritieme innovatie via sleuteltechnologieën als robotisering, drones, AR/VR , data science en digitalisering, samen bouwen we aan een duurzame en unieke samenleving.

Voor het regionale bedrijfsleven is het van groot belang dat deze banen ook daadwerkelijk ingevuld kunnen worden door mensen met de juiste opleiding, competenties en kennis. Tegelijk moeten jongeren (maar ook volwassenen met een heroriëntatie of bijscholingsvraag) zich ervan bewust worden dat uitdagend en uniek werk in Noord-Holland Noord makkelijk te vinden is. En dat je in onze regio veel kansen hebt om je blijvend te ontwikkelen. Hiervoor is nodig dat onderwijs en bedrijfsleven nauw samenwerken. Via stages, praktijkopdrachten en multidisciplinaire onderzoeksprojecten (i.s.m. practoraten, lectoraten en docent/onderzoekers) wordt deze samenwerking vormgegeven.

De regio NHN kent diverse actieve programma’s, waaronder TerraTechnica www.terratechnica.nl en Tech@Connect www.tech-connect.nl die de verbinding leggen tussen bedrijfsleven en onderwijs.

Voor beide programma’s geldt dat vraagstukken vanuit het bedrijfsleven op het terrein van innovatie omgezet moeten worden in concrete projecten met het onderwijs, stage opdrachten en onderzoeksopdrachten. De uitdaging is de initiatieven met elkaar te verbinden en te versterken.

TerraTechnica is een triple-helixorganisatie van bedrijfsleven en onderwijs, gefaciliteerd door de overheid in Noord-Holland Noord. TerraTechnica verbindt vraaggestuurd hoger onderwijs en toegepast onderzoek aan de uitdagingen in de regio, maar biedt ook toegang tot de nieuwste kennisontwikkeling.

Tech@Connect is een netwerkplatform opgericht in 2016, met een groot aantal partners uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid in de Kop van Noord-Holland. Aan de hand van een programma met vier actielijnen (kiezen, leren, werken en innoveren in de technische, maritieme en energiesector) zijn er activiteiten opgezet in samenwerking tussen overheden, onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en andere organisaties. Ook zijn ontwikkelingen als het RIF/MBO TL-netwerk en Sterk Techniek Onderwijs Techniekpact inmiddels gekoppeld aan Tech@Connect, zodat de verschillende initiatieven op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt elkaar versterken en aanvullen. 

Daarnaast ontstaan er nieuwe kansen door onder meer de uitbreiding van de marine en de extra inzet van de Rijk-regiodeal Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland op technische ontwikkelingen als waterstof en maritieme technologie (waaronder maritieme drones en AR/VR).

De uitdaging is om deze initiatieven met elkaar te verbinden en te versterken om doelstellingen, ten behoeve van de ontwikkeling van human capital, optimaal te verwezenlijken. Nu is het moment!

Eén van de partners in TerraTechnica en Tech@Connect is het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. Het Ontwikkelingsbedrijf ís al dagelijks actief betrokken bij vele innovatieve projecten, activiteiten en bedrijven en heeft de opdracht de uitdagingen bij bedrijven en projecten in Noord-Holland Noord te vertalen naar concrete opgaven voor het hoger en ook middelbaar beroepsonderwijs. Ook ligt er een rol in het terugbrengen van opgedane kennis naar het bedrijfsleven. Zo ontstaat er een opgaande spiraal in samenwerking en kennisontwikkeling.

Wij zoeken

Een ondernemende collega die zich gaat bezighouden met de doorontwikkeling en verduurzaming van beide programma’s. Een collega die de taal van het bedrijfsleven spreekt, die het onderwijs begrijpt en die het als een uitdaging ziet regionale opgaven enerzijds te vertalen naar (met name  gemeenschappelijke) vraagstukken voor onderzoeks- en praktijk opdrachten en stages en anderzijds nieuwe initiatieven ten behoeve van de ontwikkeling van human capital met elkaar te verbinden en te versterken en beide programma’s te positioneren.

In eerste instantie gaat het om een contract voor een jaar. Er is sprake van een evenwichtige inzet op beide programmalijnen.

Waar ben je verantwoordelijk voor?

De belangrijkste taak ligt in het verduurzamen van TerraTechnica en Tech@Connect. Er is sprake van twee aparte sturingslijnen.

TerraTechnica
Een belangrijk resultaat is relevante relaties uitbouwen, het vormen van consortia en TerraTechnica goed positioneren in de regio. Je bent een kwartiermaker, verbinder, BU Developer en een kennismakelaar die tevens zorgdraagt voor het stakeholder management en het vergroten van het netwerk voor TerraTechnica. Je werkt nauw samen met zowel collega’s binnen het Ontwikkelingsbedrijf als binnen de onderwijsorganisaties.

Tech@Connect
De uitdaging is de initiatieven en energietransities maritieme innovatie met elkaar te verbinden en te versterken om doelstellingen, ten behoeve van de ontwikkeling van human capital, optimaal te verwezenlijken. Dit vraagt om extra inzet. Het gaat hier om een programmadirecteur die de opdracht krijgt om, samen met de regiegroep en het programmabureau, Tech@Connect door te ontwikkelen en te verduurzamen.

Jij:

  • Hebt minimaal vijf jaar ervaring op het gebied van publiek-private samenwerking.
  • Hebt aantoonbare interesse, begrip of ervaring voor innovatie en transitie opgaven.
  • Een grote mate van (zichtbaar) enthousiasme en flexibiliteit, je bent initiatiefrijk en ondernemend, gericht op samenwerken en in staat (externe) contacten aan te gaan en te onderhouden.
  • Bent in staat een vertaling te maken van vragen vanuit het werkveld naar het praktijkgerichte onderzoek en opdrachten in het hbo en mbo.
  • Bent gedreven vanuit de inhoud en in staat kritisch te denken.
  • Bent in staat met de verschillende belangen om te gaan en deze te verenigen.
  • Bent een netwerker en een verbinder en je bent daadkrachtig.
  • Hebt binding met de regio Noord-Holland Noord.

Herken jij je in bovenstaande? Dan zoeken wij jou en bieden wij jou

Een passend salaris, werken in een uitdagende en afwisselende omgeving, leuke collega’s die in teams (bijna) alles voor elkaar krijgen en prima secundaire arbeidsvoorwaarden.

Dus, stuur je motivatie en cv uiterlijk vrijdag 18 juni 2021 per e-mail naar Caroline van Dijk, HR, via cdijk@nhn.nl. De sollicitatiegesprekken worden via MS Teams en op kantoor gevoerd.

Voor vragen kun je telefonisch contact opnemen met Thijs Pennink, directeur, 06-53649627.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Deel deze vacature

Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter