Excellentiemanager verblijfsrecreatie

Parttime, 24-32 uur

Wij zoeken een collega voor de rol van Excellentiemanager verblijfsrecreatie (24-32 uur)

Aanleiding

De regio Noord-Holland Noord is een regio waar de verblijfsrecreatie een belangrijke economische sector is. Het merendeel van de campings, bungalowparken en hotels is ‘vitaal’: ze hebben een goede kwaliteit en een gunstig toekomstperspectief. Toch blijkt uit onderzoek dat er een aantal belangrijke opgaven liggen. Daarom heeft de regio een programma opgesteld waarmee in ieder geval tot 2025 gewerkt kan worden aan een vitalere sector.

Opzet taskforce

De regio heeft besloten tot het opstellen van een programma vitale verblijfsrecreatie Noord-Holland Noord (deze kun je hier downloaden). Dit is de basis om een taskforce op te zetten, die gemeenten en ondernemers voldoende expertise, ondersteuning en instrumenten biedt om zélf aan de slag te gaan met concrete casussen: het revitaliseren, vitaliseren of excelleren van een bedrijf of park. Gemeenten en ondernemers blijven daarbij telkens zelf verantwoordelijk, maar kunnen daarbij wel worden gefaciliteerd vanuit deze taskforce. De taskforce richt zich op de ontwikkeling en deling van kennis, werkwijzen en instrumenten ten behoeve van twee sporen:

 • (Re)vitaliseringsspoor
  Het spoor waarin gemeenten en parken/hotels worden gefaciliteerd en ondersteund om hun vitaliteit te versterken of ze weer vitaal te krijgen.
 • Excellentiespoor

Het spoor waarin kansrijke parken en hotels worden gefaciliteerd en ondersteund om door te groeien naar de top en zo bedrijven in de regio te laten uitblinken waar ze goed in zijn.

De taskforce wordt gehuisvest bij het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (www.nhn.nl) in Alkmaar. In de uitvoering van concrete projecten die voortkomen uit de taskforce kan ook een beroep worden gedaan op collega’s bij het Ontwikkelingsbedrijf, daar waar het aansluit op de reguliere werkzaamheden van de organisatie.

De excellentiemanager

De excellentiemanager wordt ingezet op het excellentiespoor.  Het spoor richt zich op potentiële topondernemers en al goede ondernemers die verder willen uitblinken: de voorhoede van het peloton. Verbeteringen kunnen zich richten op kwaliteitsverbetering, onderscheidend vermogen, innovatie en duurzaamheid. De excellentiemanager kan optreden als coach en sparringpartner, ondersteunt bij de inzet van extra externe expertise en het vinden van financiële stimuleringsmiddelen en financiering.

De excellentiemanager is tevens eindverantwoordelijk voor de totale programmaontwikkeling en -resultaten. Hij of zij is direct aanspreekpunt voor de stuurgroep, legt daar verantwoording af en zorgt voor afstemming tussen de verschillende thema’s van het programma en ontwikkelingen elders in het land. Deze persoon is tevens voorzitter van de ambtelijke werkgroep.

De excellentiemanager werkt nauw samen met de vitaliteitsmanager, waarvoor ook een vacature wordt uitgezet.

Waar ben je verantwoordelijk voor?

 • Het inventariseren van kennis- en hulpvragen bij ondernemers die hun potentie nog niet ten volle benutten.
 • Het uitwerken van instrumenten op het gebied van kennis, expertise en handreikingen (in het programma staan hiervoor al suggesties genoemd), passend binnen de financiële kaders.
 • Het ondersteunen van ondernemers bij het ‘uitblinken’ rondom plannen omtrent kwaliteit, onderscheidend vermogen, innovatie en duurzaamheid.
 • Het verbinden van soortgelijke casussen, zodat over en weer ervaringen worden uitgewisseld.
 • Het uitwerken van ervaringen van binnen de regio en van elders in Nederland tot inspiratie waarmee ondernemers zelf aan de slag kunnen. Hierbij samen met de Provincie zoeken naar concrete aanknopingspunten in de Landelijke Actie Agenda Vitale Vakantieparken.
 • Samen met het Ontwikkelingsbedrijf NHN organiseren van kennisbijeenkomsten (bijv. NHNEXT) gericht op onderwerpen en thema’s voortkomend uit het programma.
 • Samen met de vitaliteitsmanager afstemmen met de stuur- en werkgroep over het verloop van het programma en bijsturen waar dat nodig is.

We zoeken jou:

 • Je kent de verblijfsrecreatieve sector, hebt kennis van de dynamiek en de opgaven die daar spelen. Je spreekt de taal van de ondernemer en kunt als sparringpartner voor een ondernemer optreden. Je weet wat er komt kijken bij optimalisatie van kwaliteit, innovatie en verduurzaming van een bedrijf. Je hebt een actief netwerk met specialisten in het toerisme en wilt dit netwerk graag inzetten. Je hebt bij voorkeur ook ervaring in de verblijfsrecreatieve sector zelf, bijvoorbeeld als ondernemer of als bedrijfsmanager.
 • Je snapt de complexiteit van de gemeentelijke en provinciale overheid. Je hebt een actief netwerk in zowel de verblijfsrecreatie als overheid, bij voorkeur in de regio Noord-Holland Noord.
 • Je bent nieuwsgierig en bereid te leren van ervaringen elders in de provincie en het land. Andersom ben je ook bereid jouw ervaringen weer met anderen te delen. Je acteert proactief en signalerend over ontwikkelingen binnen jouw aandachtsgebieden.
 • Je bent doelgericht, maar flexibel. Je bent proactief, doet concrete voorstellen en je bent creatief in het bedenken van oplossingen. Je kunt zeer goed zelfstandig werken, maar houdt altijd oog voor het grotere geheel.
 • Je hebt ervaring in een vergelijkbare functie als projectleider op HBO- of WO-werkniveau.
 • Je hebt de beschikking over eigen vervoer, de werkzaamheden worden in de hele regio en soms daarbuiten uitgevoerd (voor zover de corona-omstandigheden dat toelaten).

Herken jij je in bovenstaande:

Dan zoeken wij jou en nodigen we je uit om met ons het gesprek aan te gaan. We bieden een passend salaris, werken in een uitdagende en afwisselende omgeving, met leuke collega’s die in teams (bijna) alles voor elkaar krijgen, prima secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Een opdracht in detachering is bespreekbaar, maar je intentie is om je (bij succesvol opereren) voor langere termijn aan deze opdracht te verbinden.

Dus, stuur je motivatie en cv uiterlijk 19 september 2021 per e-mail naar Caroline van Dijk, HR, via cdijk@nhn.nl. De sollicitatiegesprekken worden op kantoor gevoerd, waarbij wij de coronaregels in acht nemen.

Voor vragen kun je telefonisch contact opnemen met Cees Brinkman, teamleider vestigingsklimaat, 06-338 17 886.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.