Manager Vestigingsklimaat en Verduurzaming

(36-40 uur)

De organisatie

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN) is de uitvoeringsorganisatie voor de regio Noord-Holland Noord. Opgericht in 2007 met als doelstelling het (economisch) potentieel van de regio aan te jagen en faciliteren. ONHN werkt in opdracht van haar aandeelhouders, 17 gemeenten in de regio NHN en de provincie Noord-Holland. Bij ONHN komen partijen samen voor het starten van nieuwe projecten en activiteiten in de regio. Samenwerking en een duidelijke regionale agenda staan dan ook centraal bij de opdrachtverlening aan ONHN. ONHN heeft een faciliterende en coördinerende rol. Het initieert initiatieven en volgt ontwikkelingen. Heeft de rol als project- en procesbegeleider. ONHN organiseert de samenwerking.

Feiten

 • Opgericht in 2007
 • Samenwerking van 17 gemeenten en de Provincie Noord-Holland
 • Circa 25 medewerkers
 • Nauwe samenwerking met flexibele schil van specialisten
 • Circa 50 projecten/activiteiten
 • Omzet > €4,3 miljoen

De functie

De manager zal een aanjagende en deels uitvoerende rol hebben binnen de onderwerpen: gebiedsontwikkeling, energietransitie en circulaire economie. Met kennis en ervaring over deze onderwerpen brengt de manager visie binnen de kaders van het ONHN en draagt daarmee actief bij aan de realisatie van een toekomstbestendig vestigingsklimaat.
Als lid MT zal de manager actief zijn met organisatieontwikkeling, aanjagen van nieuwe initiatieven en gaat de dialoog aan met andere MT leden. Hierdoor draagt de manager actief bij aan de vooruitgang en het realiseren van de lange termijn strategie van het ONHN.

Functieprofiel

 • Werkt aan realisatie van het meest aantrekkelijke vestigingsklimaat
 • Duurzaamheid/circulaire economie zijn hierbij belangrijk
 • Als manager faciliterende rol richting het team.

De ideale kandidaat

De ideale kandidaat is een aanjager, brengt partijen samen en in beweging. Is duidelijk en bewaakt de grenzen van de dienstverlening van ONHN. Voert de dialoog. Bouwt team uit en heeft aandacht voor ieders ontwikkeling. Heeft een ondersteunende en inspirerende rol bij projecten. Is koersvast en flexibel, nieuwsgierig en gemotiveerd om impact te maken.

Kandidaatprofiel

 • Relevante management ervaring
 • Een achtergrond binnen economische ontwikkeling en energietransitie
 • Bekend met het bouwen van een team en organisatie door talent aan te trekken en te binden
 • Spreekt de taal van de ondernemer en is bekend met het politiek-bestuurlijke speelveld
 • Heeft een ondernemend karakter en kan risico’s inschatten

Interesse?

Deze vacature wordt begeleid door Ebbinge. Klik hier of op de button om te solliciteren.