Vacature coördinator Leader Kop van Noord-Holland

 

Kom jij ons team versterken?
Wij zijn op zoek naar een

Projectleider Leader 2019-2022

Wij hebben de ambitie om van Noord-Holland Noord een nóg sterkere economische regio te maken. Zo zijn wij altijd op zoek naar nieuwe bedrijven die zich in onze regio willen vestigen, die de regionale topsectoren kunnen versterken waardoor niet alleen de werkgelegenheid stijgt maar we ook een toename van interessante private investeringen kunnen verwachten. Nieuwsgierig waar onze regio in uitblinkt? Kijk op https://youtu.be/qmSx34s-Mjg

LEADER is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat speciaal bedoeld is voor bottom-up initiatieven die van belang zijn voor de sociale cohesie in de regio. LEADER is onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3). Het projectbureau en de coördinatie van het subsidieprogramma is de verantwoordelijkheid van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. De LEADER-coördinator heeft binnen de LEADER-aanpak een centrale rol.

Een brede vertegenwoordiging uit de regio Kop van Noord-Holland vormt de Lokale Actiegroep (LAG). De LAG bestaat uit ondernemers, vertegenwoordigers van organisaties en lokale bestuurders uit de vier kopgemeenten; Hollands Kroon, Schagen, Den Helder en Texel. De LAG is in de regio aanjager en verbinder, maar bepaalt ook welke ingediende projecten in aanmerking komen voor begeleiding en subsidie. De LAG wordt ondersteund door de LEADER-coördinator.

De door de regio opgestelde Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) ‘KopKracht’ is de basis waaraan projecten getoetst worden. Er wordt ingezet op circulaire economie, demografische veranderingen en het verbreden van agro-toerisme. Veel waarde wordt gehecht aan samenwerking en het verbeteren van het organisatievermogen van de lokale gemeenschap. De voorkeur gaat uit naar initiatieven van de eigen bevolking. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisatie die zich willen inspannen voor het op peil houden van de kwaliteit van leven in hun eigen woonomgeving hebben vaak goede ideeën. Het LEADER-programma biedt hiervoor ondersteuning in de planvorming en een financiële bijdrage.

Het subsidieprogramma is halverwege de uitvoeringsperiode en de financiële middelen zijn toegewezen, al is het niet uitgesloten dat middelen terugvloeien of uitgebreid worden. De nadruk van de komende periode ligt vooral op het ondersteunen van de lopende projecten, communicatie daarover en afstemming met landelijke netwerken.

 • Wij hebben jouw belangrijkste taken hieronder op een rij gezet:
 • Secretaris van de Lokale Actiegroep (LAG):
 • Voorbereiden van en deelnemen aan de vergaderingen van de LAG.
 • Ondersteunen van de LAG.
 • Zorgen voor verslaglegging van de vergaderingen.
 • Contacten onderhouden met de provincie Noord-Holland, RVO.nl, gemeenten en landelijke netwerken zoals het LEADER Netwerk Nederland, het Regiebureau POP en het Netwerk Platteland.
 • Opstellen van voortgangsrapportages en jaarverslagen.
 • Sluitende urenadministratie bijhouden (in samenwerking met de financiële administratie).
 • Subsidieaanvragers en projectuitvoerders ondersteunen bij het doen van een aanvraag en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden, zoals administratie en communicatie.
 • Uitvoeren van communicatiewerkzaamheden (in samenwerking met de communicatieadviseur): Opstellen van persberichten, onderhouden van website en Twitter, aanleveren content voor nieuwsbrieven, opzetten van de programma brede communicatie, bijvoorbeeld een boekje of een film.
 • De LEADER-coördinator is tevens eerste aanspreekpunt in de regio voor de regeling “Budget Lokale Innovaties” van het Waddenfonds, omdat de doelstelling en werkingsgebied grotendeels overeenkomen. De subsidie-technische uitvoering wordt door het Waddenfonds uitgevoerd.

Zo versterk je ons team:

 • Kennis van (Europese) subsidies, bij voorkeur van POP3 en LEADER, en de administratieve afhandeling die daarbij komt kijken.
 • Ervaring met ondersteuning van bottom-up initiatieven.
 • HBO/WO werk- en denkniveau.
 • Een aantoonbaar netwerk in de Kop van Noord-Holland is een pre, vooral op de gebieden demografie (zorg en welzijn), duurzame energie, agri&food en agro-toeristische infrastructuur.

 Persoonlijke eigenschappen:

 • Goed kunnen samenwerken met zowel bewoners als ondernemers en (lokale) overheden.
 • Communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Talent voor het bijhouden van een sluitende en heldere administratie.
 • Enthousiasmerend en initiatiefrijk.

De verwacht inzet is:

2019: ± 2 – 2,5 dag per week
2020: ± 1,5 dag per week
2021: ± 1 dag per week
2022: ± 1 dag per week

Meer informatie:

Lokale Ontwikkelingsstrategie ‘KopKracht’
Jaarverslag 2018 LEADER Kop van Noord-Holland

Meer informatie:

www.leaderkvnh.nl
https://netwerkplatteland.nl/leefbaarheid-platteland-leader

Ons aanbod

Bij NHN zijn 26 mensen werkzaam. Ieder met zijn eigen discipline, karaktertrekken, kennisgebied en ambitie. We hebben het naar onze zin met elkaar. We halen daarmee het beste uit onszelf en daardoor groeit de organisatie als geheel.

Iedereen die bij NHN komt werken, wordt een passend salaris geboden met prima secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals bedrijfsfitness en een vaste eindejaarsuitkering. Een inhuur constructie behoort tot de mogelijkheden.

Interesse?

Bij interesse in deze functie kun je je sollicitatie sturen naar Caroline van Dijk-HR: cdijk@nhn.nl. We ontvangen je reactie graag uiterlijk 29 mei 2019.
Als je vragen hebt, kun je contact opnemen met Thijs Pennink, directeur via 06-53649627.

Over Ontwikkelingsbedrijf NHN

Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) is een uitvoeringsorganisatie van gemeenten in Noord-Holland Noord en Provincie Noord-Holland. NHN is in de regio een vast aanspreekpunt voor alle zaken die met ontwikkeling van de regio te maken hebben. We weten wat er speelt, en brengen ondernemers, onderzoekers, investeerders en overheden samen. NHN heeft daarbij drie ‘kernactiviteiten’:

We helpen ondernemers bij hun investeringen in de regio.
We trekken nieuwe bedrijven aan door in te zetten op marketing en acquisitie.
We dragen bij aan een verdere verbetering van het vestigingsklimaat.
Veel activiteiten van het Ontwikkelingsbedrijf NHN betreffen regionale gebiedsontwikkeling in combinatie met ondersteuning van ondernemers bij groei en innovatie in de brede zin des woords. NHN legt de focus daarbij op de topsectoren van de regio, namelijk energie, water (maritiem/offshore), data/ICT, toerisme en agri-food.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Share This