Toeristisch netwerk Noord-Holland Noord

Waarom is samenwerking belangrijk?

Om meer bezoekers en bestedingen te genereren is samenwerking belangrijk. Als we de toerist langer willen vasthouden, dan heb je aan je eigen plaats of gemeente niet voldoende en moeten we samenwerken. Dan moeten zaken ook logisch op elkaar aansluiten. Door samen te werken kunnen de gemeenten onderling taken verdelen en als regio gezamenlijke standpunten binnen de grotere regio (Noord Holland Noord of de gehele provincie) innemen.

Luchtfoto van bloemenvelden

Toeristisch Netwerk Regio Alkmaar

In Regio Alkmaar werken de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest samen. We willen goed bereikbaar blijven en een aantrekkelijke regio zijn om in te wonen, te werken en te recreëren. De samenwerking is verdeeld over thema’s; toerisme en recreatie is er één van. Meer informatie: www.regioalkmaar.nl

Belang van het toerisme

Toerisme en recreatie is voor de Regio Alkmaar een belangrijke economische sector. De sector levert een grote bijdrage aan de aantrekkelijkheid van de leefomgeving en draagt economisch bij aan het versterken van de ontwikkeling van kust, stedelijk gebied en platteland. Hoe kunnen we deze sector, die van belang is voor onze regionale economie breed inzetten en tenvolle benutten? Overheid, Onderzoek en Ondernemers moeten samen uit de regio halen wat er in zit.

De Toeristische visie 2025 ‘Regio Alkmaar: Parel aan Zee’ uit 2014 is de basis voor de samenwerking.

De economische doelen zijn een toename van het aantal verblijfstoeristen en overnachtingen/duur verblijf, bestedingen en werkgelegenheid.

Kennisnetwerk

In 2020 wil de regio wil het toeristisch netwerk verder versterken door heel concreet de samenwerking tussen de overheden en de sector (ondernemers en marketeers) te verbeteren. Dit wordt onder andere gerealiseerd door de toeristische visie uit 2014 op pragmatische wijze te actualiseren. En door een actief netwerk van partners.

Hierbij maakt Regio Alkmaar duidelijk wat zij ondernemers te bieden heeft en wat zij van ondernemers verwacht. De samenwerking met Holland Boven Amsterdam is erg belangrijk. De Regio Alkmaar bundelt zaken die lokaal spelen (afstemming, arrangementsvorming, kennisuitwisseling) en zorgt voor goede content. De lokale promotieorganisaties hebben onderling contact, en zijn actief in het kennisnetwerk 2.0 zodat zaken goed afgestemd worden. Zie hier de evaluatie van de werkzaamheden van Regio Alkmaar t/m 2018.

De recreatieve ondernemers zijn ambassadeurs van de Regio Alkmaar

Lokale citymarketing organisatie en/of toeristische platform

Bijna elke gemeente heeft een citymarketingorganisatie en/of een toeristisch platform. Deze organisaties hebben als taak om het dorp en/of stad en/of regio op de kaart te zetten, zowel bewoners, bedrijven en bezoekers. Een overzicht van deze organisaties is te vinden op deze website.

Alkmaar Marketing
Alkmaar Marketing is dé citymarketingorganisatie voor Alkmaar en omgeving. Alkmaar Marketing verbindt bezoekers, bewoners en bedrijven. 

Regio Alkmaar Routes

Regio Alkmaar is een schatkist vol met (cultuurhistorische) verhalen en trekpleisters. Voor ondernemers en promotieorganisaties staat er op de website een digitale toolkit, die zij kunnen inzetten voor promotie en communicatie met hun bestaande en potentiële gasten. 

Houd mij op de hoogte!

Wil je uitnodigingen ontvangen voor bijeenkomsten die relevant zijn voor toeristisch- recreatieve ondernemers? Schrijf je dan hier in!

Gerelateerd