De fietspaddenstoelen van de ANWB, scooters, neuzen van de koplopertreinen, grafmonumenten, gevelbekleding, buitenmeubilair, hockeysticks, straatnaamborden, hectometerpaaltjes en verkeersborden: je kunt het zo gek niet bedenken of NPSP uit Amsterdam kan het maken van een composiet dat bijna volledig biobased en circulair is.

NPSP ontwikkelt al bijna twintig jaar duurzame, circulaire materialen en producten voor de bouw, industrie, mobiliteits- en designsector, vertelt Rolf Groot, directeur van het composietbedrijf. ,,Ons gepatenteerde plaatmateriaal Nabasco N-8010 is uniek in de wereld. Het is opgebouwd uit natuurvezels, zoals vlas, riet of katoen. Die worden gemengd met een circulair vulmiddel en een biohars, die voor een belangrijk deel gemaakt is van plantaardige grondstoffen. Zo ontstaat een biocomposiet met een zeer lage CO2 voetafdruk, dat voor meer dan 80% uit biobased en circulaire grondstoffen bestaat.’’

Het duurzame biocomposiet heeft grote voordelen ten opzichte van materialen als metaal, glas en aluminium, legt Groot uit. ,,Ons materiaal is sterk, vormvast, heeft een lagere dichtheid, oxideert niet, kent een lange levensduur en heeft nauwelijks onderhoud nodig. Voor de productie van een kilogram biocomposiet wordt bovendien aanzienlijk minder energie gebruikt.’’

Noord-Brabant voorop

Het biocomposiet is onder meer een duurzaam alternatief voor het staal, aluminium en plastic in hectometerpaaltjes, verkeersborden en ander wegmeubilair, zegt Groot. ,,Voor Rijkswaterstaat hebben we bijvoorbeeld instructieborden voor langs de snelwegen mogen maken. Op deze borden staat wat je moet doen bij pech. Er zijn ook verschillende borden en hectometerpaaltjes geplaatst langs provinciale wegen van de provincies Noord-Brabant en Gelderland. In Bergen op Zoom, Westerwolde en Amsterdam zijn onlangs duurzame verkeersborden in de bebouwde kom geplaatst. We zien dat zeker in Noord-Brabant veel aandacht is voor het in de praktijk brengen van duurzame innovaties.’’

Aanschaf iets duurder, onderhoud veel goedkoper

Bij overheden die de stap naar de duurzame verkeersborden al hebben gezet, is men tevreden over de resultaten. Het bevreemdt daarom dat NPSP bij haar eigen provincie Noord-Holland nog geen voet aan de grond lijkt te krijgen. Wat weerhoudt de provincie om dezelfde stap te zetten? Groot: ,,Het zou mooi zijn als Noord-Holland laat zien wat er op het gebied van duurzaamheid allemaal mogelijk is binnen de eigen provincie. Het gaat nu nog om pilots. Onze uitdaging is de opstartkosten voor opschaling rond te krijgen, waarna we richting een marktconforme prijs kunnen gaan. Daar zetten we nu vol op in. En bij producten als buitenbanken is de investering aan de voorkant hoger, maar op het onderhoud kan de overheid enorm besparen. Dus onderaan de streep wordt juist beduidend minder geld uitgegeven. Helaas wordt daar nog onvoldoende naar gekeken bij een aanbesteding.’’

Koudwatervrees bij aanbestedingen

Ook hebben aanbestedingsdiensten vaak koudwatervrees om met innovatieve materialen te werken, omdat er dan veelal één aanbieder is, merkt Groot. ,,Men denkt dat op die manier de aanbestedingsregels worden overtreden. Onterecht, want dan zou een innovatief bedrijf nooit de kans krijgen om producten in de markt te zetten en verandert er niets. Het is zeker mogelijk om zo’n aanbesteding volgens de wetgeving uit te zetten. Hoe dat in zijn werk gaat, is nog te onbekend. We kunnen inkopers daar bij helpen. In februari was staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat bij ons op bezoek. Zij kreeg daar de actieagenda Beter Aanbesteden uitgereikt. Hierin staan aanbevelingen en concrete acties om de aanbestedingspraktijk te verbeteren.’’

De oproep van Groot aan de provincie Noord-Holland is duidelijk: ,,Pak deze kans om een invulling te geven aan het duurzaamheidsbeleid. Dan krijgen wij de mogelijkheid om ons product verder te ontwikkelen en nog duurzamer te maken.’’

Autonoom opereren

NPSP is nu nog afhankelijk van subsidies, maar wil graag opschalen om volledig autonoom te opereren. ,,Onze potentie is groot. We willen graag groeien en nieuwe markten openen. Ons doel is dat we over een paar jaar een aantal goedlopende producten in serie kunnen maken, zodat we onszelf kunnen bedruipen. Daarvoor hebben we opdrachtgevers nodig, die zich willen onderscheiden met duurzaamheid en aan de voorzijde van deze ontwikkeling willen investeren.’’

EFRO-subsidie

Een van de subsidies waar NPSP gebruikt van maakt, is de EFRO. ,,Wij zijn aangesloten bij het composietcluster Noord-Holland. Daarin zijn een aantal composietbedrijven en kennisinstellingen verenigd. We helpen en leren van elkaar. Het is voor ons waardevol dat we andere partners hebben leren kennen. Dat leidt tot samenwerkingen die anders niet tot stand waren gekomen. Hopelijk komen daar in de toekomst producten uit.’’ Het samenwerkingsproject genaamd ‘Valorisatie Hightech Sector Composieten NH’ heeft subsidie ontvangen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord is penvoerder van het project. ,,Dankzij de EFRO bijdrage kunnen we makkelijker testen en ontwikkelen. Wij maken geen gebruik van banken. Alle investeringen komen uit onze eigen portemonnee, dus dit geeft ons net dat extra duwtje in de rug.’’

Duurzame oplaadpunten

Voor de toekomst van NPSP ziet Groot onbegrensde mogelijkheden. Zijn drijfveer? ,,Ik wil iets ontwikkelen, waar toekomstige generaties baat bij hebben. We hebben een kleine aarde en zijn hem met zijn allen aardig aan het vernielen. Volgens mij kunnen we met biobased en circulaire producten dat proces veranderen. De toepassingen van ons materiaal zijn eindeloos. Neem bijvoorbeeld de ombouwkasten van oplaadpunten voor auto’s. Het is eigenlijk raar dat de buitenzijde van kunststof is. We tanken allemaal elektra uit een aardolieproduct… Dat is toch volledig tegenstrijdig? Investeer dan echt duurzaam! Zo’n biobased oplaadpunt zou ik graag ontwikkelen met een leverancier. Wie geeft ons die kans?’’

 

 

 

 

Dit project is voortgekomen uit het EFRO project Valorisatie Hightech Sector Composiet NH, een samenwerkingsverband tussen composietbedrijven uit Noord-Holland en kennisinstellingen om onderzoek en innovatie in de composietsector te bevorderen. Het EFRO project wordt mede gefinancierd door de Europese Unie en de provincie Noord-Holland. Ontwikkelingsbedrijf NHN is penvoerder.

 

www.npsp.nl

Video van RWS met uitleg hoe de verkeersborden worden gemaakt: https://www.youtube.com/watch?v=tAYni4SfEOc

Share This