“Kijk, je kunt het zelfs eten.’’ Maco van Heumen steekt zijn vinger in een zak met zwart poeder en brengt die naar zijn mond. Ooit was dit poeder mest, maar nu is het volstrekt onschadelijk voor mens en milieu. Sterker nog, het is een duurzaam product geworden. Daar durft Van Heumen zijn hand voor in het vuur te steken. Of in ieder geval in de EcoChar.

EcoChar is het eindproduct van een innovatieve vergassingstechniek, die van biologische restproducten groene energie maakt. Mavitec, het bedrijf van Van Heumen, levert deze nieuwe technologie en biedt daarmee niet alleen een oplossing voor mestproblemen, maar ook een duurzaam alternatief voor aardgas. Bovendien kent de EcoChar zelf ook allerlei duurzame toepassingen. Van Heumen: “Onze missie is altijd dat er niks overblijft of dat het goed en duurzaam wordt toegepast.”

Van Heumen is ondernemer in hart en nieren. Zijn bedrijf groeit en bestaat nu uit zo’n 200 mensen, waarvan 50 op het hoofdkantoor in Heerhugowaard. De overige medewerkers zijn verspreid over verschillende vestigingen wereldwijd en de technologie van Mavitec wordt overal toegepast. “Maar juist doordat we over de hele wereld komen, zie ik met eigen ogen hoe we de aarde aan het uitputten zijn. Zo kunnen we niet doorgaan. Ons doel is dan ook om overal systemen neer te zetten die de wereld een stukje beter maken.”

NHN en expertisecentrum InVesta zetten in op groene energie in de regio. Ze ondersteunen Mavitec om de weg vrij te maken voor deze nieuwe technologie.

“Dit is een kip”

Mavitec in Heerhugowaard werkt op het snijvlak van recycling en groene energie. Het bedrijf ontwikkelt en produceert installaties die organische bijproducten en afval verwerken. Maco: “Alles wat niet eetbaar is aan een dier zetten we om in waardevolle eiwitten en vetten. Kijk hier bijvoorbeeld.” Hij pakt vier kleine flesjes. In elk van de flesjes zit een andere substantie. “Dit is een kip”, vertelt hij. “In Nederland worden ongeveer tien miljoen kippen per week geslacht. Dertig procent van een kip beschouwen we als niet eetbaar. Veren, ingewanden, bloed en poten bijvoorbeeld. Als dat de verbrandingsoven in gaat of gestort wordt, is dat heel schadelijk voor het milieu. Onze installaties verwerken het materiaal en maken er iets nieuws van.” Zo is er bijvoorbeeld verenmeel, bloedmeel en olie. Deze stoffen worden onder meer gebruikt in de petfoodindustrie, de farmaceutische industrie en in biodiesel. Ook worden ze verwerkt tot meststof voor de landbouw.

De technologie van Mavitec wordt wereldwijd toegepast. “We leveren installaties voor allerlei soorten klanten. Afhankelijk van wat hun bijproduct is, ontwikkelen wij de technologie om het te verwerken.” Slachtbijproducten of frituurvet bijvoorbeeld. Maar ook producten uit de supermarkt die over de datum zijn. “Twintig tot dertig procent van de producten in de supermarkt, wordt nooit verkocht en eindigt als afval. Wij kunnen de organische materialen scheiden van de verpakkingen en die vervolgens aanbieden voor recycling.”

Gas en EcoChar

Mavitec heeft meerdere divisies. Mavitec Green Energy, met het groene logo, ontwikkelt de technologie om restafval van voedingsmiddelen te verwerken. Mavitec Rendering, met het rode logo doet dat met dierlijke bijproducten. De nieuwste tak, met een oranje logo, is Mavitec Environmental. “Samen met een Amerikaanse partner hebben we een technologie ontwikkeld om mest te vergassen. In de laatste fase van dit proces ontstaat de zogenaamde EcoChar. Dat is een residu van mest dat bestaat uit actief kool met as, waar alle waardevolle voedingsstoffen in bewaard zijn gebleven, zoals fosfaat en kalium. De EcoChar kun je op allerlei manieren toepassen en bovendien kun je het droog vervoeren. Wij hebben een mestoverschot, maar op andere plekken in de wereld is er een tekort. EcoChar zou je bijvoorbeeld naar Afrika kunnen vervoeren als grondverbeteraar. En nog een unieke eigenschap van EcoChar: het kan tot twee en een half keer zijn eigen gewicht in vocht vasthouden. Ideaal voor droge gronden!”

Behalve EcoChar levert deze verwerkingsmethode ook een zogenaamd syngas op. Is dat te gebruiken als biogas? “Nee, je kunt het niet in een motor stoppen, daarvoor is het te instabiel. Daarom doen wij het anders. We verbranden het gas meteen en zorgen voor een warmtestroom in de vorm van hete lucht. Dat kan worden omgezet in stoom, heet water, elektriciteit of hete droge lucht.” Afhankelijk van de behoefte van de klant, bouwt Mavitec systemen die van de mest een nieuwe energiestroom maken. “Wij ontwikkelen installaties die zelfvoorzienend én duurzaam zijn.”

Recycling in optima forma

In Rusland wordt binnenkort bijvoorbeeld een installatie geleverd voor een grote producent van eieren. De stallen worden in de toekomst verwarmd met hete lucht uit de vergassing van de eigen mest. “Zo los je het mestprobleem op en maak je er duurzame producten van. Warmte voor de stal én EcoChar: een economische en ecologische oplossing voor een wereldwijd mestprobleem.”

EcoChar kent meer toepassingen dan alleen als schone mestvervanger. Het wordt gebruikt als ondergrond voor bijvoorbeeld stallen, vanwege het hoge absorptievermogen. Maar het kan ook worden ingezet om water te filteren en grond te reinigen van zware metalen. “Het proces van vergassing, met EcoChar als nieuw en waardevol product, is recycling in optima forma”, zegt Van Heumen, niet zonder trots. “EcoChar is een nieuw product met oneindig veel toepassingen. We hebben het uitgebreid laten onderzoeken door de universiteit van Wageningen. De potentie is er en de vraag uit de markt groeit sterk”.

Pionieren om de wereld mooier te maken

Omdat de vergassingstechniek van Mavitec nog erg nieuw is, heeft Maco de rol van pionier. Dat is niet altijd makkelijk. “Er is nog niet veel bekend over chars van mest en daardoor is de wetgeving nog niet aangepast. Het valt nog onder het kopje ‘waste’, terwijl het dat juist niet is. Het is een waardevol product met bijzondere eigenschappen. Eigenlijk loopt Europa twintig jaar voor op het gebied van recycling, zei een Amerikaanse partner me laatst. Maar de wetgeving loopt twintig jaar achter. We hopen in samenwerking met InVesta verder te komen. Want het is heel mooi om aan het begin van iets nieuws te staan dat echt iets voor de wereld gaat betekenen.”

 

 

NHN en InVesta

InVesta is het expertisecentrum voor groen gas en biomassavergassing in Alkmaar. In samenwerking met onder meer NHN ondersteunt en faciliteert het centrum bedrijven uit de regio die zich bezighouden met innovatieve nieuwe technieken op het gebied van biomassavergassing en groen gas, zoals die van Mavitec. Frank Brandsen, namens NHN: “We moeten van het gas af, wordt er vaak gezegd. Van aardgas wel te verstaan, want er zijn goede groene alternatieven. Het is mooi om te zien dat er meerdere bedrijven in de regio bezig zijn met nieuwe, duurzame technologieën.” Brandsen spreekt zijn waardering uit voor Mavitec, een bedrijf dat in eerste instantie machines levert voor de verwerking van slachtbijproducten en afval. “Mavitec zag dat hun klanten niet alleen veel afval te verwerken hebben, maar in hun productieproces ook veel energie verbruiken. Het is mooi dat een bedrijf vanuit duurzaamheid op zoek gaat naar nieuwe mogelijkheden om van die groene reststromen nieuwe energie te maken. Bovendien lukt het ze er een businessmodel van te maken.” Dat klinkt goed. Toch kan ook Mavitec rekenen op de hulp van InVesta en NHN. “Onderzoek en lobbyen kosten een hoop geld. We willen Mavitec en andere bedrijven hierin graag ondersteunen. Met een aantal regionale partijen hebben we de Green Deal gesloten. Daarin is steun overeengekomen voor het expertisecentrum. Ook is afgesproken dat we samen met het Rijk belemmeringen op het gebied van beleid en wetgeving gaan agenderen. Wetgeving gaat nou eenmaal altijd langzamer dan de werkelijkheid. De EcoChar van Mavitec zou niet onder de afvalwetgeving moeten vallen, want het is een prachtig product.”

Share This