Smit Composite

Als je student Niek Ottens twee jaar geleden had verteld dat hij enthousiast zou worden van rioolputten en composiet, dan had hij je raar aangekeken. Maar sinds hij bij het Innovatielab Composiet van Hogeschool Inholland heeft kennisgemaakt met het materiaal en de mogelijkheden ervan, is er een nieuwe wereld voor hem opengegaan.

Niek studeert Technische Informatica en zit in zijn derde jaar. Zijn eerste stage liep hij bij het Innovatielab op de hogeschool in Alkmaar, dat is gekoppeld aan het lectoraat composiet onder leiding van Rogier Nijssen. ,,Voordien heb ik nooit over composiet nagedacht,’’ zegt Niek. ,,Het blijkt een tof materiaal, met zeer uiteenlopende mogelijkheden.’’ De stage beviel wederzijds zo goed, dat hij nu twee dagen per week werkt in het lab als technical engineer. ,,Het is een heel inspirerende omgeving. We hebben hier onder meer de beschikking over 3D-printers, CO2 lasersnijmachines en testfaciliteiten. We werken samen met docenten in projecten die deels worden aangedragen door het bedrijfsleven. Ondernemers komen met problemen bij ons en wij zoeken daar een oplossing voor.’’

Werken met studenten

Een van die ondernemers is Nico Smit van Smit Composite uit Purmerend. ,,Onze samenwerking met Inholland is ontstaan tijdens het EFRO-subsidietraject ‘Valorisatie Hightech Sector Composieten NH’. Wij zijn gespecialiseerd in de renovatie van rioolputten met behulp van composiet. Een duurzame oplossing, die ook nog eens minimale overlast geeft voor de omgeving. Voor Nederland hebben we patent op ons product. Voor Europa loopt de aanvraag. Onze productie draait op volle toeren. Gemeenten staan bij ons in de rij om rioolputten te laten repareren. Intussen hebben we allerlei ideeën over hoe we ons product nog verder kunnen verbeteren, maar het ontbreekt ons aan voldoende tijd en op sommige vlakken ook de juiste kennis om die goed uit te werken. Zo kwamen we bij Inholland terecht. Werken met studenten is heel leuk. Zo’n jong team geeft energie.’’

"Composiet blijkt een tof materiaal, met zeer uiteenlopende mogelijkheden"

Niek Ottens, stagiair Innovatielab Hogeschool Inholland

Smart putdeksel

De samenwerking heeft in eerste instantie geleid tot de Smart Putdeksel: een putdeksel van composiet, die is voorzien van sensoren waarmee de hoogte van het rioolwater wordt gemeten. ,,Samen met de studenten hebben we anderhalf jaar aan deze ontwikkeling gewerkt,’’ vertelt Nico. ,,Aan de onderkant van de deksel zit een GSM, die de meetdata verzendt naar een online database waarin de waterstanden worden gemonitord. De putdeksels zijn van composiet, omdat die – in tegenstelling tot metalen deksels – het 4G-signaal goed doorgeven. Begin mei hebben we de eerste zes deksels geïnstalleerd in een woonwijk in de gemeente Edam-Volendam. Er zit daar ergens een lekkage tussen de hemelwaterafvoer en de rioolleidingen, waardoor schoon en vuil water ongewild mengen. De gemeente kan niet goed ontdekken waar. Met de Smart Putdeksel kunnen we continu de waterstanden controleren op verschillende locaties en zo hopelijk achterhalen in welk gebied het probleem zit. Andere gemeenten hebben inmiddels ook al interesse getoond.’’

3D Putscan

Nico had daarna nog een opdracht voor de studenten. Sinds een half jaar werkt Smit Composite samen met het Innovatielab aan het Egout project: het scannen van putten in 3D. ,,De grote uitdaging bij putrenovatie is, dat er geen standaard put is. Groot, smal, vierkant, rond, met of zonder pomp: elke put is anders van vorm en heeft andere aansluitingen,’’ vertelt Nico. ,,Daarom scannen wij eerst elke put in en maken er een driedimensionale tekening van. Met deze data maken wij in de fabriek een prefab put van composiet, die we vervolgens plaatsen op locatie. Dankzij deze methode hebben we slechts één dag op locatie nodig, zonder dat de straat open gegraven hoeft te worden. Dat scannen doen we tot nu toe met een gewone scanner. Ons doel met dit project is om met een andere scanmethode betere data te genereren die nog meer informatie geeft: waar zitten lekkages en schades, in welke mate is de veroudering zichtbaar, hoeveel vierkante meter moeten we bekleden met composiet, waar zitten de aansluitingen en welke diameters hebben die? Als we die informatie hebben, kunnen we gemeentes, waterschappen en waterleidingbedrijven nog beter adviseren over direct noodzakelijk en toekomstig onderhoud.’’

Camera op twee assen

Niek werkt vol enthousiasme aan het ontwikkelen van een nieuwe 3D scantechniek voor Smit Composite. ,,Het project bestaat uit verschillende facetten: het ontwerp van de scanner, het schrijven van software, het assembleren en het testen. Ik maak gebruik van een Stereovision camera die gemonteerd is op twee assen, waarop de camera automatisch rond kan draaien en naar boven en beneden beweegt. Je laat de camera op de assen in de put zakken om zeer nauwkeurige 3D scans te maken. De beelden zijn bovendien in kleur, zodat de scan nog meer informatie geeft en schades exact in kaart worden gebracht. Ik heb sinds kort een werkend prototype, dat nog beter verfijnd moet worden. Over twee maanden wil Nico deze techniek in de praktijk gaan gebruiken. Het plezierige van de samenwerking met hem is dat hij vlot schakelt. Als ik iets nodig heb, dan zorgt hij dat die spullen snel komen, zodat ik weer verder kan. Het project is ontzettend leuk en leerzaam om te doen.’’

Ook Nico is tevreden over de samenwerking. ,,Uiteindelijk hadden we dit zelf ook voor elkaar gekregen, maar dan had het meer tijd gekost. De studenten houden ons bij de les en het is goed dat een nieuwe generatie bekend raakt met de mogelijkheden van composiet.’’

Ontwikkelingsbedrijf NHN is er voor ondernemers die vooruit willen en willen groeien

Niet alleen in omvang, maar juist ook op het vlak van maatschappelijke impact. Of het nu gaat om financiering, huisvesting of gewoon een klankbord om je ideeën aan te spiegelen.

gerelateerd

Innoveren
Nieuws

Trots op je bedrijf? Laat het zien tijdens de Kom Binnen Bij Bedrijven Dagen 2022!

Van 21 t/m 26 maart 2022 ontmoeten inwoners, bedrijven en onderwijs elkaar tijdens de Kom Binnen Bij Bedrijven Dagen. Na drie succesvolle edities in West-Friesland – en uitstel van de Kom Binnen Bij Bedrijven Dagen 2020 door corona – openen ook bedrijven in de regio Alkmaar en de Kop van Noord-Holland hun deuren.
Innoveren
Nieuws

Gedeputeerde Pels: ‘Deze 8 ondernemers dragen bij aan onze klimaatdoelen’

Vandaag zijn 8 innovatieve ondernemers uit Noord-Holland geselecteerd om in een intensief programma van de provincie te werken aan de groei van hun onderneming. Van circulair toiletpapier tot sportvelden van oude schoenen en biologische geitenmelk voor baby’s.
GO!-NHduurzaamheid
Innoveren
Nieuws

Fieldlab TechValley stap dichterbij

Al een aantal jaar werken innovatieve machinebouwers in Noord-Holland Noord samen op het gebied van de digitalisatie van productieketens (Smart Industry). Met de toezegging van Hogeschool Inholland voor het huisvesten van het Fieldlab TechValley bij Hogeschool Inholland Alkmaar, wordt de samenwerking geïntensiveerd en toekomstbestendig.
Techvalley
Innoveren
Nieuws

Samenwerken aan waterstof in agribusiness

Op 15 juli 2021 is de handtekening gezet onder de ‘H2 in Agri Deal’. Hiermee willen Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN), New Energy Coalition (NEC) en Greenport Noord-Holland Noord (GPNHN) hun samenwerking verder uitbouwen. Om op deze manier vorm te geven aan energietransitie binnen de regio NHN, en hierbij in het bijzonder Noord-Holland Noord te positioneren als testbed voor waterstofketens in de agribusiness.
Energietransitie