Ondernemers Zuiderkogge

Gezamenlijk investeren in duurzame energie.

"Het wordt steeds makkelijker om voor dit soort investeringen geld te lenen"

Ondernemers Zuiderkogge investeren gezamenlijk in duurzame energie

De ondernemers op bedrijventerrein Zuiderkogge in het Westfriese Hem kunnen er met elkaar voor zorgen dat jaarlijks 4.991 ton minder CO2 wordt uitgestoten als zij gezamenlijk ruim vijftien miljoen euro investeren in zonnepanelen en andere energiemaatregelen.

Dit blijkt uit een scan die onderzoeksinstituut TNO heeft gemaakt in opdracht van de nieuw opgerichte werkgroep Duurzaam Zuiderkogge. In deze groep zitten lokale ondernemers en vertegenwoordigers van gemeente, provincie en het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. Becijferd is wat het kost en oplevert als de bedrijven investeren in ledverlichting, zonnepanelen, warmtepompen, dak- en gevelisolatie, dubbel glas en warmte-terugwininstallaties. Er is ook gekeken naar de mogelijkheid om warmte dat het ene bedrijf produceert direct te gebruiken voor een collega-bedrijf op Zuiderkogge.

Energiescan

,,Het onderwerp leeft,’’ constateert Arjen Grave, voorzitter van Business Club Venhuizen, die ruim 100 ondernemers uit gemeente Drechterland vertegenwoordigt. ,,In januari hebben we een ontbijt georganiseerd in het teken van duurzaam ondernemen. Alle ondernemers die zijn gevestigd op het Zuiderkoggeterrein zijn hiervoor uitgenodigd. Ongeveer de helft had zich aangemeld. Tijdens die bijeenkomst zijn de vier ondernemers opgestaan die nu in de werkgroep zitten. Zij hebben een algemene energiescan voor het hele bedrijventerrein laten uitvoeren. Met de resultaten in de hand hebben ze de twintig bedrijven met het grootste dakoppervlak en energieverbruik bezocht. De overige bedrijven hebben een brief ontvangen met de resultaten uit de scan. Ook is een offerteaanvraag opgesteld voor de begeleiding van het inkoopproces en de inhuur van een adviseur die per bedrijf exact in kaart gaat brengen welke maatregelen genomen moeten worden. Aan dat uitzoekwerk wil je als ondernemer het liefst zo min mogelijk tijd besteden, want we hebben het al druk genoeg. Dit wordt allemaal betaald met behulp van subsidie. Nog voor de zomer willen we de aanvraag daarvoor indienen bij de provincie Noord-Holland.’’

Levert geld op

Grave hoopt dat in eerste instantie ongeveer 15 tot 20 ondernemers mee zullen doen met de gezamenlijke duurzame energiemaatregelen. ,,Dat zou een prima resultaat zijn, want ondernemers moeten wel kunnen investeren in zaken als isolatie, ledverlichting en zonnepanelen. Het wordt overigens steeds makkelijker om voor dit soort investeringen geld te lenen bij banken of fondsen. Bovendien wordt het advies en het voorwerk met de subsidie door de overheid betaald, waardoor bijvoorbeeld de prijs van de zonnepanelen goedkoper wordt, nog bovenop de besparing van de collectieve inkoop. Op de lange termijn leveren zonnepanelen zelfs geld op, dat je als ondernemer weer in je core business kunt investeren.’’

Geen twijfel

Geen enkel bedrijventerrein in Noord-Holland zou dus moeten twijfelen om mee te doen met het verduurzamingstraject van de provincie en het Ontwikkelingsbedrijf, vindt Grave. ,,Het is niet alleen voor een beter milieu. Behalve energie besparen de investeringen veel geld en tijd. We kunnen niet in de toekomst kijken, maar we weten dat er een CO2 belasting komt. Dus moet je als ondernemer nu al zorgen dat je uitstoot zo laag mogelijk is. Daarom is het credo: wacht niet te lang. Zet dit traject in gang. Ga ervoor en kijk waar de mogelijkheden liggen. Het is net als bij automatisering: de investering kost geld, maar levert uiteindelijk geld op. En er is nog een reden er op tijd bij te zijn. Nu kan het stroomnet alle nieuwe aansluitingen van zonnepanelen nog aan. Er komt een moment dat er geen vergunningen meer worden gegeven.’’

Goede contacten

Grave is blij met de goede contacten met de gemeente Drechterland, die ook een belangrijke rol speelt in het traject en deelneemt aan de werkgroep. ,,Ze hebben goede ideeën en zijn zeer coöperatief. Ik heb er vertrouwen in dat ze over de brug komen. Ook over de ondersteuning van het Ontwikkelingsbedrijf zijn we erg tevreden. Nico Meester helpt het vuur bij de werkgroep aan te houden, onderhoudt de contacten met de provincie en gemeente en helpt alle ondernemers te verbinden. Individuele ondernemers kunnen bovendien bij hem terecht voor advies over financiering, fiscale regelingen en ondersteuning bij subsidieaanvragen. Dat werkt zeer plezierig en efficiënt.’’

Fantastische tijd

De planning is dat begin 2020 de zonnepanelen bij de eerste 15 bedrijven op Zuiderkogge worden geïnstalleerd. ,,Daarna moet het zich gaan uitbreiden als een olievlek. Ik heb daar vertrouwen in. Het enthousiasme komt vanzelf. Straks kan iedere deelnemende ondernemer in zijn app elke morgen even kijken wat zijn of haar opbrengsten zijn. Hoe mooi is dat? We leven in een fantastische tijd. Kennis en uitvindingen volgen elkaar in rap tempo op. Over 200 jaar kijken we terug en zullen dan zien dat het ongekend is wat er nu gebeurt. Dit wordt net zo’n keerpunt in de geschiedenis als de uitvinding van de stoommachine en elektriciteit.’’

Ontwikkelingsbedrijf NHN is er voor ondernemers die vooruit willen en willen groeien

Niet alleen in omvang, maar juist ook op het vlak van maatschappelijke impact. Of het nu gaat om financiering, huisvesting of gewoon een klankbord om je ideeën aan te spiegelen.

gerelateerd

Investeren
Rapport

Eindrapportage Vitaliteitsscan Verblijfsrecreatie Kop van Noord-Holland

Hier vind je de Eindrapportage Vitaliteitsscan Verblijfsrecreatie Kop van Noord-Holland.
VerblijfsrecreatieHIRB
Investeren
Nieuws

Subsidie en ondersteuning voor verblijfsrecreatiesector

In 2019 en 2020 zijn ruim 300 verblijfsrecreatieparken en hotels meegenomen in vitaliteitsonderzoeken verblijfsrecreatie In Noord-Holland Noord. Uit de onderzoeken is gebleken dat het overgrote deel van het verblijfsrecreatieve aanbod in onze regio goed functioneert en toekomstbestendig is. Maar een deel van het aanbod vraagt nog wel de nodige aandacht. Hier zijn investeringen nodig om ook in de toekomst gezond te blijven.
VerblijfsrecreatieHIRB
Vestigen
Nieuws

Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) open voor verplaatsing glastuinbouwbedrijven

POP3 is een Europees subsidieprogramma voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van de agrarische sector in Nederland.
Bedrijfsverplaatsingglastuinbouw
Investeren
Event

Brexit webinar: 6 Maanden Later. Kansen voor Ondernemers in de Nieuwe Situatie

De Brexit is een feit: Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft de Europese Unie (EU) verlaten. Sinds 1 januari gelden er nieuwe regels voor de handel tussen het VK en de EU. Dit brengt veel gevolgen voor met zich mee voor Nederlandse ondernemers. Zowel voor de import als export. Naast de nieuwe restricties en formaliteiten waar jij waarschijnlijk tegenaan bent gelopen, biedt de Brexit ook kansen voor de hele supply chain.
Brexit