Ondernemers Kolksluis

In 2005 was Kolksluis in ’t Zand het eerste kleine bedrijventerrein in Nederland dat warmte uit asfalt ging gebruiken voor het verwarmen van vijf bedrijfspanden.

"We hebben een actieve vereniging"

Rob Dekker, voorzitter van Zakenclub ’t Zand

Begin dit jaar heeft Zakenclub ’t Zand het initiatief genomen om het bedrijventerrein verder te verduurzamen. Met de collectieve aanpak ’Zon op Zand’ worden onder andere 3.200 zonnepanelen ingekocht.

Kolksluis huisvest zo’n 30 bedrijven. ,,We hebben een actieve vereniging,’’ vertelt Rob Dekker, voorzitter van Zakenclub ’t Zand. ,,In december kwam het onderwerp duurzaamheid ter sprake in de bestuursvergadering. We hoorden dat de provincie Noord-Holland met subsidies duurzame energie bij bedrijven stimuleert. Die kans wilden we pakken. Omdat we zelf niet genoeg verstand hebben van de mogelijkheden, hebben we Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord gevraagd een presentatie te geven. Collectieve inkoop van zonnepanelen en ledverlichting bleek voor ons terrein interessant en haalbaar. De volgende stap was om de ondernemers enthousiast te maken. In januari hebben we voor hen een informatieavond georganiseerd waar adviesbureau Groot Ecobouw, de gemeente Schagen en het Ontwikkelingsbedrijf uitleg gaven. Daaruit is een kernteam opgericht met ondernemers die de kar zijn gaan trekken.’’

Licht op groen

Al snel stonden alle lichten op groen. ,,In februari is de subsidieaanvraag verstuurd, op dit moment worden voor alle ondernemers de individuele plannen van aanpak gemaakt, in juli beslissen we met welke leverancier we in zee gaan en in het najaar worden de zonnepanelen gelegd. Het is bij ons extreem snel gegaan. We hadden het geluk dat de neuzen van ondernemers, provincie en gemeente al dezelfde kant op stonden. We houden van doorpakken. Niet lullen, maar poetsen zeggen we hier. ’t Zand is een vrij klein dorp met 2.500 inwoners en een sociale gemeenschap. We hebben een hechte band met het dorp. Bijna alle ondernemers op dit terrein wonen in het dorp en zijn actief in het verenigingsleven. Het gaat ook om onze woonomgeving. Dat maakt verschil.’’

Subsidie

Aan de collectieve inkoop voor zonnepanelen en ledverlichting doen 16 ondernemers mee. Voor het begeleiden en initiëren van deze gezamenlijke aanpak is subsidie van de provincie Noord-Holland en gemeente Schagen toegekend. ,,Het geld dekt de kosten voor de metingen en het onafhankelijke advies dat elke ondernemer krijgt, ook over de financieringsmogelijkheden. De uiteindelijke aanschaf van de zonnepanelen regelen ondernemers zelf. Voor een aantal van hen is in maart SDE+ subsidie aangevraagd. Ik vind het een fantastisch initiatief. Door de collectieve aanpak word je als ondernemer werk uit handen genomen en het scheelt ook nog eens veel geld. ’’

Sneeuwbaleffect

In deze eerste ronde worden door de ondernemers 3.200 zonnepanelen ingekocht, vertelt Dekker. ,,Dat is hartstikke mooi. En er zit nog meer potentie. De vervolgstap is om gebouweigenaren aan te haken, die de opgewerkte energie kunnen leveren aan hun huurders. In een latere fase kunnen we bovendien kijken naar andere verduurzamingsmaatregelen, zoals de inkoop van batterijen, laadpalen, stroom of het oprichten van een energie handelsplatform. Het moet een sneeuwbaleffect gaan krijgen.’’

Ondersteuning

De ondersteuning van het Ontwikkelingsbedrijf tijdens het proces heeft Dekker gewaardeerd. ,,Zij hebben ons onder meer geholpen met het creëren van draagvlak, het aanvragen van subsidies en de communicatie met de provincie. Dat is toch een andere wereld dan de onze. Alleen waren we er uiteindelijk ook wel gekomen, maar dan had het meer moeite en tijd gekost. Nu is alles er soepel doorheen gegaan.’’

Laat je informeren

Gemeente Schagen en Ondernemers Federatie Schagen (OFS) zien het initiatief in ’t Zand als een pilot die kan worden uitgerold naar andere bedrijventerreinen. ,,Goed voorbeeld doet hopelijk goed volgen,’’ vindt Dekker. ,,De druk op ondernemers om over te stappen op duurzame energie wordt immers steeds groter. Bedrijven die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar verbruiken zijn al verplicht om energie te besparen en hebben een informatieplicht. Uiterlijk 1 juli 2019 moeten ze rapporteren welke verplichte maatregelen ze hebben genomen en nog moet nemen. Laat je daarover informeren. Dat geldt wat mij betreft voor iedere ondernemer die de overstap op duurzame maatregelen voor zich uitschuift. Nu is de investering nog vrijwillig. De man met de stok loopt nog 10 stappen achter ons, maar komt steeds dichterbij.’’

Doe het samen

Voor twijfelende ondernemers op andere bedrijventerreinen heeft Dekker een simpel advies. ,,Probeer niet zelf het wiel uit te vinden, maar doe het samen. Zorg dat je een kerngroep hebt met enthousiastelingen die de kar willen trekken en haal de juiste experts erbij. Je kunt niet alles zelf weten. En beloof geen gouden bergen. Houd het realistisch, maak het niet mooier dan het is. Besteed je energie niet aan het overtuigen van tegenstanders. Die komen later wel als ze het succes zien. Dan gaan ze vanzelf nadenken.’’

Ontwikkelingsbedrijf NHN is er voor ondernemers die vooruit willen en willen groeien

Niet alleen in omvang, maar juist ook op het vlak van maatschappelijke impact. Of het nu gaat om financiering, huisvesting of gewoon een klankbord om je ideeën aan te spiegelen.

gerelateerd

Energie
Nieuws

InVesta werkt samen met PosHYdon aan de eerste offshore groene waterstofpilot ter wereld

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) subsidie ten bedrage van 3,6 miljoen euro toegekend aan PosHYdon. PosHYdon is de eerste offshore groene waterstofpilot op een operationeel platform ter wereld. Met deze subsidie kan het consortium met de pilot van start gaan. Het overige benodigde deel van het bedrag wordt door de consortiumpartners gefinancierd.
InVesta
Energie
Nieuws

Samenwerken aan het versnellen van de energietransitie

Tijdens een livestream van NHNEXT hebben Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en Stichting New Energy Coalition op dinsdag 6 juli hun verdere samenwerking aangekondigd. Samen willen zij zich sterk maken voor het versnellen van de energietransitie.
EnergietransitieNew Energy Coalition
Innoveren
Nieuws

Samenwerken aan waterstof in agribusiness

Op 15 juli 2021 is de handtekening gezet onder de ‘H2 in Agri Deal’. Hiermee willen Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN), New Energy Coalition (NEC) en Greenport Noord-Holland Noord (GPNHN) hun samenwerking verder uitbouwen. Om op deze manier vorm te geven aan energietransitie binnen de regio NHN, en hierbij in het bijzonder Noord-Holland Noord te positioneren als testbed voor waterstofketens in de agribusiness.
Energietransitie
Innoveren
Nieuws

Multimetaal uit Den Helder investeert in het innovatieve Symphony Wave Power

Multimetaal, technisch specialist in de metaalindustrie uit Den Helder, gaat investeren in golfenergie. Het bedrijf krijgt naast een aandeel in het project van Teamwork Technology, ook een belangrijke rol in het verder ontwikkelen van de technologie van Symphony Wave Power. Daarmee maakt Multimetaal deel uit van een grote groep partners die werken aan de energie van de toekomst.