Slow Mill

Eigenaar Erwin Croughs van Slow Mill vertelt over hoe zijn bedrijf energie uit de golven haalt.

"De wind waait niet constant, maar de golven gaan wel door."

Erwin Croughs, eigenaar Slow Mill

Deining op zee

Tijdens een grote storm midden op de oceaan stond Erwin Croughs op het dek van het cruiseschip waar hij als kelner werkte. Met ontzag keek hij toe hoe de golven de immens grote boot telkens weer met gemak optilden en neergooiden. Alsof het schip van 300 meter lang en 90.000 ton zwaar niets voorstelde. De kracht van de zee intrigeerde hem.

Warm in zijn kajuit becijferde de uitvinder dat je een kerncentrale nodig hebt om dezelfde hoeveelheid energie te leveren. Zijn eerste gedachte was direct: kunnen we daar niet wat mee? Terug aan wal besloot hij van die vraag zijn levensdoel te maken. ,,De afgelopen tien jaar ben ik bezig met een zoektocht hoe je op een efficiënte manier de energie uit golven kunt halen en gebruiken. In de Noordzee zit genoeg energie om grote delen van ons land van elektriciteit te voorzien.’’ En zo werd de Slow Mill geboren. Een project dat voor een revolutie gaat zorgen in de wereld van de duurzame energie, als het aan Croughs ligt.

Afbeelding - bedrijf Slow Mill
Afbeelding - bedrijf Slow Mill

Drijvers aan een anker

Vier kilometer uit de Texelse kust, net uit het zicht achter de horizon, is als proef een betonnen anker van 50.000 kilo afgezonken, vertelt Croughs. ,,Daaraan komt een drijver onder water en een drijver boven water. Die twee bewegen ten opzichte van elkaar en die beweging zetten we om in elektriciteit. Eind juli worden vanuit de haven van Den Helder de drijvers naar zee gebracht. Met dit schaalmodel willen we een hoop kennis opdoen en het bewijs in handen krijgen dat het idee werkt. De volgende stap is een exemplaar op de ware grootte aansluiten. Dan kunnen we hopelijk in 2022 een kabel naar land leggen om zo’n honderd tot honderdtwintig huishoudens op Texel van stroom te voorzien.’’

Biodiversiteit

Het anker ligt al twee jaar op de zeebodem om de robuustheid ervan te testen. Die test is geslaagd. ,,Het anker is niet van zijn plaats gekomen. En we hebben nog wat beters ontdekt. Onderzoek van het NIOZ toont aan dat de biodiversiteit rond het anker met 30 tot 50 procent is vergroot. Het betonnen anker blijkt een goede bodem voor allerlei soorten zeewier en organismen en die trekken weer kreeften, krabben, vissen en mosselen aan. Dus met een hele lijn van Slow Mills voor de kust kunnen we een Great Barrier Reef creëren in de Noordzee. Alleen dat al is goed voor de CO2- en stikstofdoelen van de overheid. En voor de visserij; onze golfparken kunnen kraamkamers worden waarvan de lokale vissers kunnen profiteren.’’

Zandsuppletie

Er is nog een groot milieuvoordeel van een Slow Mill golfpark, heeft Croughs ontdekt. ,,Omdat we volgens Deltares tot wel 40% van de energie uit de golven halen, is de zee achter ons systeem veel rustiger. Daardoor kalft er minder zand af van de kust. Rijkswaterstaat steekt alleen al op Texel jaarlijks 20 miljoen euro in zandsuppletie. De Slow Mill kan ervoor zorgen dat dat budget omlaag kan, net als de bagger emissies. Dus met dit project wekken we niet alleen duurzame energie op, het zorgt voor een grotere biodiversiteit, een sterke voedselketen in zee en bescherming van de kust. Dat is het streven waar ik iedere dag voor opsta.’’

Afbeelding - bedrijf Slow Mill

Aanvulling op wind en zon

Ondanks de hoopvolle verwachtingen van Croughs ziet ook hij dat op zee de windparken domineren. Heeft hij de boot niet gemist? Integendeel, vindt de pionier. ,,Wind- en golfenergie vullen elkaar juist goed aan. Een serie Slow Mills rond een windpark kan 30 tot 40 procent meer rendement opleveren. De wind waait niet constant, maar de golven gaan wel door. Dus als de wind wegvalt, kun je dat deels opvangen met golfenergie. We denken ook dat windparken door ons systeem beschermd worden en in de luwte circa drie jaar langer meegaan.’’

Urgenda

Croughs is zeker niet de enige die zich focust op golfenergie. Er zijn wereldwijd meer initiatieven. Wel is er één groot verschil met zijn concullega’s, legt de Nieuwedieper uit. ,,Bij de meeste installaties wordt de op- en neergaande beweging van het water gebruikt om energie uit de golven te onttrekken. Dat werkt goed op de Grote Oceaan met haar grote, lange golven. De Noordzee daarentegen gaat alle kanten op. Dus heb ik een techniek ontwikkeld waarmee de Slow Mill niet alleen uit de op- en neergaande beweging van het water energie wint, maar ook uit de heen- en weergaande beweging. Weet je, er zit zoveel energie in de Noordzee. De doelstelling van Urgenda om de CO2-uitstoot in ons land met 25% te verminderen in 2030 kunnen we met louter golfenergie halen. Binnen 10 jaar hoop ik dan ook 10.000 units van IJmuiden tot Rottumeroog in zee te leggen en daarmee alle Waddeneilanden, de kop van Noord-Holland, Groningen en Friesland te voorzien van duurzame energie. Want voor mij staat vast dat de Slow Mill voor deining gaat zorgen. De potentie is er.’’

Ontwikkelingsbedrijf NHN is er voor ondernemers

We helpen ondernemers die willen groeien. Niet alleen in omvang, maar juist ook op het vlak van maatschappelijke impact. Of het nu gaat om financiering, huisvesting of gewoon een klankbord om je ideeën aan te spiegelen.

Meer succesverhalen

Innoveren
Succesverhaal

Een dak met impact

Luiers, planten en een oeroud groen mineraal: op het eerste gezicht een weinig voor de hand liggende combinatie om een innovatief product mee te maken. Maar als het aan European Building Supply (EBS) in Zwaag ligt, worden alle daken in Nederland hiermee de komende jaren bedekt. ‘Dit wordt een dakbedekking met impact,’ zegt directeur Kevin Loomans enthousiast.
CirculairGO!-NH
Innoveren
Succesverhaal

Kan METIP in de toekomst financieel zelfstandig zijn?

Hoe kan METIP financieel zelfstandig opereren op de lange termijn? Over die vraag heeft student Tjerk Terpstra zich dit jaar gebogen. Dat deed hij voor zijn afstudeerscriptie ter afsluiting van zijn bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde aan de Hogeschool Alkmaar. Hij is met vlag en wimpel geslaagd.
MaritiemMETIPMaritime Drone Initiative
Innoveren
Succesverhaal

Composietcluster floreert door samenwerking

Zes miljoen euro aan extra omzet, ruim 100 fte erbij en nog zo’n 40 vacatures die vervuld moeten worden: het EFRO-project om het composietcluster in Noord-Holland te versterken is buitengewoon succesvol geweest voor de deelnemende composietbedrijven.
Composiet
Innoveren
Succesverhaal

Lectoraat maakt studenten enthousiast voor composiet

Bij de opslag en transport van waterstof, de bouw van windmolens, in de bouwkunde, mobiliteit, luchtvaarttechniek: in zo’n beetje elke denkbare sector speelt composiet een belangrijke rol bij innovaties. Het lichtgewicht, vormvaste materiaal gaat de komende jaren alleen maar nog meer betekenis krijgen, dus is het van belang om de huidige generatie studenten kennis te laten maken met de eigenschappen en mogelijkheden ervan. Dat gebeurt bij het Lectoraat Composiet op Hogeschool Inholland.
Composietmaakindustrie