Revitaliseringsfonds De Kop Werkt!

 

Het revitaliseringsfonds voor versterking van de verblijfsrecreatie in de Kop van Noord-Holland is op 1 oktober 2019 opengesteld. Ondernemers, verenigingen van eigenaren en gemeenten in de regio kunnen gebruik maken van de ondersteuningsmogelijkheden die in de fondsregeling zijn vastgelegd. Vanuit het fonds kunnen aanvragen worden gedaan voor verschillende activiteiten en investeringen.

 

Het revitaliseringsfonds is een project van het regionaal stimuleringsprogramma De Kop Werkt!, van de vier Kopgemeenten Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen en de provincie Noord-Holland. Toerisme, en daarmee de verblijfsrecreatie, is een belangrijke economische motor in de regio Kop van Noord-Holland, onderdeel van de grotere regio Holland boven Amsterdam. De regio heeft de ambitie om in 2030 de beste presterende verblijfsrecreatiesector van Nederland te hebben.

Deze regeling voorziet in verschillende ondersteuningsmogelijkheden. Het gaat om negen onderdelen. In het aanvraagreglement staan alle voorwaarden waaraan een aanvraag moet voldoen omschreven.

Expertteam

Ondersteunt en adviseert de aanvrager bij vragen en uitdagingen om te komen tot een vitale en toekomstbestendig vakantiepark. Op basis van de concrete vraag wordt een team van maximaal 3 experts gevormd.

Bedrijfsplan of herstructureringsplan

Voor ondersteuning bij het opstellen van een plan.

Uitvoering van een bedrijfsplan of herstructureringsplan

Voor ondersteuning bij de uitvoering van een plan.

Begeleiden en initiëren van duurzame maatregelen

Voor het begeleiden van uitvoering en initiëren van verduurzamingsmaatregelen voor 1 of meerdere locaties.

Fysieke investeringen in duurzame maatregelen

Voor fysieke investeringen in gebouwen, buitenruimte en infrastructuur.

Begeleiding en initiëren met als doel het bedrijfsmatig exploiteren

Voor het begeleiden en daadwerkelijk initiëren en/of oprichten van een exploitatiebedrijf of  -organisatie.

Samenwerking tussen ondernemers

Ondersteuning bij voorstel tot samenwerking  tussen verschillende ondernemers.

Pilotprojecten

Voor (innovatieve) projecten die niet onder de hiervoor genoemde categorieën valt.

Haalbaarheid alternatieve invulling

Voor locaties die niet langer toekomstperspectief hebben in de verblijfsrecreatie en (collectief) willen verkennen of er een mogelijke herbestemming van het vakantiepark naar een alternatieve functie/invulling te vinden is.

Aan de rechterkant van deze pagina kunt u de benodigde formulieren downloaden. Heeft u vragen? Bel of mail ons.

Share This