Regiomarketing

Nuchterheid is een vaak genoemde, en geroemde, eigenschap van de bewoners van Noord-Holland Noord. De keerzijde is dat regio vaak bescheiden is over de eigen kwaliteiten.

 

Noord-Holland Noord heeft veel te bieden, voor Nederland, voor Europa en zelfs mondiaal. Denk maar eens aan de zaadveredeling in Seed Valley, ongeëvenaard in de wereld. Of het gerenommeerde ECN in Petten, een van topcentra voor nieuwe energie-ontwikkeling. NHN brengt die kant van Noord-Holland Noord voor het voetlicht, met al zijn mogelijkheden om te wonen, te werken en te recreëren. Een regio met een karakteristiek, sterk en innovatief bedrijfsleven en een jonge, hoogopgeleide bevolking, en dat alles op een steenworp afstand van Amsterdam en Schiphol.

NHN voert al enkele jaren de campagne ‘Holland boven Amsterdam’ die de trots van de regio uitdraagt. In tal van uitingen komt het Holland boven Amsterdam-beeldmerk naar voren. ‘Noord-Holland Noord’ ontpopt zich zo tot een sterk merk, dat eenheid en zelfbewustzijn uitstraalt. Regiobranding is een kwestie van lange adem en NHN zet de herkenbare campagne in de komende jaren voort.

Alles over het merk © Holland boven Amsterdam vindt u op:
www.regiohollandbovenamsterdam.nl

 

Acquisitie

Acquisitie maakt ook deel uit van de regiomarketing en richt zich op het aantrekken van nieuwe vestigingen van nationale en multinationale bedrijven in Noord-Holland Noord.

 

Ook hier geldt dat lange adem vereist is: een bedrijf vestigt zich niet zomaar in een regio. In 2016 vergroot het Ontwikkelingsbedrijf zijn inspanningen om buiten de landsgrenzen de mogelijkheden van Noord-Holland Noord te presenteren. Dat gebeurt onder meer op missies en internationale conferenties, zowel in de eigen regio als in het buitenland.

ondernemersloket_80-80

Ondernemersloket

NHN positioneert zich als hét ondernemersloket in de regio. We ondersteunen ondernemers die zich vestigen, verplaatsen of uitbreiden in de regio bij tal van zaken.

vestigingsklimaat_80-80

Vestigingsklimaat

Een goed vestigingsklimaat is nodig voor economische groei. NHN draagt hieraan bij door in te zetten op gebiedsontwikkeling, herstructurering en innovatie.

Share This