Projectteam Composiet stelt zich voor

 

Een goede samenwerking is gebaseerd op vertrouwen en het creëren van meerwaarde. Dit klinkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Met enkel goede intenties en weten dat samen beter is dan alleen kom je er niet. Zeker niet als er commerciële belangen op het spel staan. Open kaart spelen is lastig en het is belangrijk om te weten waar je van op aan kunt, welke belangen er spelen en met welk doel samenwerking wordt aangegaan.

Ruth Mourik en Yvette Jeuken

Ruth Mourik en Yvette Jeuken van DuneWorks bieden als procesbegeleiders in dit EFRO project ondersteuning aan de deelnemende partijen. Door de partners met elkaar in gesprek te laten gaan en onderling vertrouwen op te bouwen gaan ze deze samenwerking tot stand brengen.

Ruth: Na mijn ervaringen met het eerste composieten project wilde ik ontzettend graag met een vervolg aan de slag. Vooral om het basis fundament voor een sterkere regionale composieten branche verder op te bouwen. Mijn droom is dat dit cluster de komende jaren zo sterk wordt in samenwerken dat er geen proces begeleiders meer nodig zullen zijn! Ik streef er naar om bij elke ondernemer/onderneming en kennisinstelling datgene te vinden waar dusdanig veel meerwaarde in zit voor een andere ondernemer dat ze voelen en weten dat ze met elkaar aan de slag moeten.

Yvette: Sinds de bedrijfsbezoeken kijk ik op een andere manier naar mijn omgeving en vraag me geregeld af of die tank, spoiler of dakgoot van composiet is. Het is indrukwekkend om de producten die de ondernemers maken in het dagelijks leven te zien. Zij hebben de kennis en kunde in huis om composiet groot te maken. Mijn wens is dat er een samenwerking ontstaat waardoor zij dit als gemeenschappelijk doel gaan aanpakken. Openheid hoeft niet te betekenen dat je je bedrijfsgeheimen blootgeeft, maar dat je open bent over je belangen, intenties en de grenzen van de samenwerking.

Pieter Goverse

Pieter Goverse van Eiland Medemblik is een ervaren professional met een langdurig track-record als ondernemer in de composietenbranche. Hij weet na zijn ervaringen in het vorige EFRO project Groot Composiet 1 als geen ander welke inspanningen in zulke projecten geleverd moeten worden en aan welke eisen dergelijke projecten moeten voldoen. Daarbij heeft hij zich altijd nadrukkelijk ingezet op samenwerking en verbinding tussen de VVK bedrijven en de regionale overheden.
Ook bij het EFRO project Valorisatie Hightech Sector Composieten NH is Piet vanaf het begin betrokken geweest. Eerst als kwartiermaker en later als projectmanager heeft hij het zijn opdracht gemaakt om met de juiste partners een optimale aansluiting te vinden op de doelstellingen van het programma van Kansen voor West. Voor het uiteindelijke resultaat, legt hij de link naar het onderwijs voor de juiste instroom die moet leiden tot uitbreiding in de regio van hoogwaardige werkgelegenheid die anticipeert op een duurzame samenleving.

Piet:  Vanuit de ondernemer met passie en visie, met behulp van kenniscentra het onderscheidend vermogen van de onderneming vergroten is voor mij als ondernemer en projectmanager de rode leidraad in dit project.

Hesther Bouma

Als projectleider bij Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord is Hesther Bouma nauw betrokken bij het project Valorisatie Hightech Sector Composieten NH. Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) is penvoerder van dit project. Hesther houdt zich vooral bezig met de  inhoudelijke ondersteuning van het projectmanagement.

Hesther: Toen ik hoorde dat ik een rol binnen het projectmanagement van het EFRO project Composiet kreeg, ben ik eerst (eerlijk is eerlijk) gaan googlen. Wat is het, waar gebruik je het voor en hoe maak je het. Van turbines, keukenbladen tot aan vulmiddel bij de tandarts. Wijzer, maar toch ook weer niet, ben ik mee geweest met de eerste bedrijfsbezoeken. Ik heb passie gezien en gedrevenheid om met dit project te werken aan clusterversterking. Met enthousiasme sluit ik aan bij het team!

Edith Boldewijn

Vanaf de start is Edith Boldewijn betrokken bij wat nu het EFRO project Valorisatie Hightech Sector Composieten NH is geworden. Met het organiseren van de bijeenkomsten, versturen van stukken en overeenkomsten en ondersteunen van de programmamanager is het Composietenproject inmiddels vertrouwde kost voor haar geworden.

Edith: Ik denk dat ik inmiddels wel een bekende naam en gezicht ben voor de projectpartners van het eerste uur. Voor velen ben ik het eerste aanspreekpunt voor het EFRO Composieten project. Met veel plezier ben ik al een aantal jaren de spin in het “Composietenweb” en verzamel ik graag (soms met een beetje dwang) de informatie die het projectteam nodig heeft. Het is fijn om deel uit te maken van een club hardwerkende mensen die allemaal op hun eigen manier staan voor wat ze doen!

Dennis Meijer

Last but not least. Dennis Meijer heeft zich inmiddels aardig verdiept in de wondere wereld van de EFRO rapportages. Voor alle vragen en antwoorden staat Dennis klaar om de projectpartners te ondersteunen of te adviseren met betrekking tot de financiële verantwoording van de gemaakte kosten.

Dennis: Voor mij ligt de uitdaging in de financiële begeleiding van de partners richting een succesvol project. Het vertalen van de praktijk naar de stringente EFRO-regelgeving is al een uitdaging op zichzelf. Gelukkig sta ik niet alleen en kan ik bouwen op ons projectteam en specialisten op het gebied van EFRO.

 

 

Share This