Projectleider Onderwijs en Arbeidsmarkt voor Kenniswerkplaats NHN

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord zoekt, namens het samenwerkings-verband Kenniswerkplaats Noord-Holland Noord, een projectleider Onderwijs en Arbeidsmarkt. De Kenniswerkplaats Noord-Holland Noord is een samenwerking van Ontwikkelingsbedrijf NHN, Clusius College, Hogeschool Inholland, Wageningen University en de provincie Noord-Holland.

De Kenniswerkplaats Noord-Holland Noord (NHN) is het regionale samenwerkingsverband van overheden, bedrijfsleven, onderzoeksinstituten, ngo’s en onderwijsinstellingen. Samen werken zij aan regionale ontwikkeling en het verkleinen van de afstand tussen onderwijs en arbeidsmarkt onder het motto: ‘Kennis van de regio in het onderwijs, kennis van het onderzoek en onderwijs in de regio’.

Periode: t/m eind schooljaar (t/m augustus 2018), met een optie tot verlenging voor het schooljaar 2018/2019
Aantal uur: gemiddeld 12 uur per week (flexibel)
Contractvorm: Inhuurovereenkomst met zelfstandige of een bureau
Tariefindicatie: € 75,00 per uur

Werkzaamheden:

·            Jij bent het eerste contactpunt voor nieuwe initiatieven, afkomstig vanuit het onderwijs, dan wel het bedrijfsleven;
·            Je verzorgt de duurzame verbinding tussen onderwijs en ondernemer, zodat nieuwe duurzame samenwerking tot stand komt die bijdraagt aan de doelstellingen van de ondernemer (innovatie, creatief denkvermogen, aansluiting bij relevante (onderzoeks)actualiteit) én de doelstellingen van het onderwijs;
·            Je draagt bij aan het maken van de vertaalslag van ondernemersvraagstuk naar onderwijsvraagstuk (of andersom);
·            faciliteert/monitort de lopende projecten op afstand, de uitvoering vindt plaats binnen het onderwijs (relevant actueel kwalitatief onderwijs) en het bedrijf;
·            Je het en onderhoudt een warm netwerk in het (boven)regionale beroepsonderwijs én in het (georganiseerde) regionale bedrijfsleven;
·            Je draag bij aan de inbedding van de methodiek bij de diverse onderwijsinstellingen of samenwerkingsverbanden;
·            Je organiseert een tweetal overleggen; het onderwijsoverleg, waarbij alle onderwijsinstellingen uit het samenwerkingsverband aanwezig zijn en het Bestuurlijk Overleg Kenniswerkplaats NHN;
·            Je zorgt dat communicatie omtrent de Kenniswerkplaats en de projecten op orde is, de komende tijd moet ook de website actueel gemaakt worden, hierin heb jij een leidende rol.

Functievereisten:

·         Kennis en ervaring in vergelijkbare functie(s) als projectleider op HBO of WO-werkniveau (bijv. onderwijsachtergrond, pedagogiek, bedrijfskunde, economie);
·         Actief netwerk in zowel het bedrijfsleven en het onderwijs in de regio Noord-Holland Noord;
·         Ervaring met samenwerkingsverbanden tussen Onderwijs, (Onderzoek,) Ondernemer en Overheid;
·         Kennis van en ervaring met de kenniswerkplaatsmethodiek of vergelijkbare onderwijsmethodieken (bijv. regioleren) die gebaseerd zijn op samenwerking tussen het bedrijfsleven en het onderwijs;
·         Flexibele instelling en affiniteit met de regio.
·         Je bent een verbinder, hebt proactieve houding, bent initiatiefrijk, pragmatisch, slagvaardig, ambitieus, outgoing en resultaatgericht;

De werkzaamheden worden in de gehele regio uitgevoerd (en soms daarbuiten), daarom wordt ook van je verwacht dat je in het bezit bent van eigen vervoer. Je kunt gebruik maken van flexwerkplek van het Ontwikkelingsbedrijf NHN. We verwachten dat je minimaal eens per twee á drie weken bij het Ontwikkelingsbedrijf NHN aanwezig bent, maar wanneer dat is wordt in overleg bepaald.

De werkplaatsmethodiek in Noord-Holland Noord

De Kenniswerkplaatsmethodiek is gebaseerd op ‘leren in, met en van de praktijk. In projecten wordt nieuwe kennis gecreëerd en doorgegeven (action learning/research). Van en met elkaar leren staat centraal. Het gaat om een samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven die verder gaat dan (afstudeer)stages, maar daadwerkelijk invulling geeft aan het curriculum binnen een opleiding. De binding met de regio en het daar aanwezige bedrijfsleven is daarbij van essentieel belang.

Een Kenniswerkplaats werkt aan verschillende thema’s die hoog op de regionale agenda staan. Binnen Noord-Holland Noord wordt gefocust op de sectoren Agri-Food, Water, Energie en (in mindere mate) Leisure. Studenten en docenten van verschillende onderwijsinstellingen (mbo, hbo en wo) en onderzoekers werken aan projecten binnen relevante thema’s. Zij doen dit in samenwerking met het regionale bedrijfsleven.

Het delen, ontwikkelen en toepassen van kennis staat centraal in de Kenniswerkplaats.

Zie voor meer informatie ook: www.kenniswerkplaatsnhn.nl.

Actualiteiten in de regio

In de regio is een aantal campusontwikkelingen waarbij de Kenniswerkplaatsmethodiek een versterkende functie zou kunnen vervullen op de samenwerking aldaar. Zo bestaat er in Alkmaar rond de technische opleidingen van Inholland het samenwerkingsverband TerraTechnica, dat zich focust op duurzame energie en de energietransitie. In De Kop van Noord-Holland rond het ROC Kop van Noord-Holland  focust het samenwerkingsverband Tech@Connect zich op het maritiem en technisch georiënteerd bedrijfsleven.

Het groene cluster in de regio heeft daarnaast een uitstekende uitgangspositie door de samenwerkingen met Greenport NHN, Agriport A7, SeedValley, de Agricampus, het regionaal groene mbo (Clusius College) en de Wageningen University & Research (WUR).

Als Kenniswerkplaats NHN sluiten we ons aan bij deze en soortgelijke initiatieven en structuren) en we houden nieuwe ontwikkelingen in de gaten; we maken gebruik van en dragen bij aan de aanwezige kennishubs in de regio.

Meer informatie:

www.kenniswerkplaatsnhn.nl
www.kenniswerkplaats.eu
www.wur.nl
www.clusius.nl
www.inholland.nl
www.nhn.nl
www.terratechnica.nl
www.tech-connect.nl
www.greenportnhn.nl

Ben je geïnteresseerd in de functie van projectleider Onderwijs en Arbeidsmarkt voor Kenniswerkplaats NHN stuur dan je CV en motivatie vóór vrijdag 23 februari 2018 per email naar: dhr. T. Pennink: tpennink@nhn.nl 

Voor vragen kun je telefonisch contact opnemen met Bart van Berkel, projectleider Onderwijs & Arbeidsmarkt bij het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. Hij is bereikbaar per e-mail bberkel@nhn.nl of telefonisch 06-15821266.