Projectleider: affiniteit met arbeidsmarkt & opleidingen

Wie zijn wij?

De regio Noord-Holland Noord is een sterke economische regio. Het innovatieve bedrijfsleven groeit en dat is mede te danken aan het goede vestigingsklimaat. Het gaat daarbij om kwantitatief en kwalitatief goede vestigingsruimte, samenwerking tussen bedrijven onderling en met een faciliterende overheid, beschikbaarheid van stimulerings- en financieringsinstrumenten én de beschikbaarheid van voldoende en gekwalificeerd personeel. Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) levert een belangrijke stimulerende bijdrage aan een competitief vestigingsklimaat. Daar hoort een sterke aandacht voor een goede afstemming tussen de behoeften van het bedrijfsleven en het onderwijs/opleidingen bij.

NHN is op zoek naar een collega die deze rol gaat oppakken.

Waar ben je voor verantwoordelijk?

In deze functie pak je, in eerste instantie, drie rollen:

 • Projectleider TechValley (± 1,5 dag)
  Je bent projectleider voor het project Techvalley, https://techvalley-nh.nl/over , Hierin ben je verantwoordelijk voor het totale project, waaronder de aansturing van de dagelijkse externe projectleiders, de administratie, de projectverantwoording en borging van de projectresultaten.
 • Projectleider MKB-werkplaatsen (± 1,5 dag)
  Je gaat, samen met een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeenten en het onderwijs, bouwen aan de MKB-werkplaats Noord-Holland Noord. Vanuit het Actieplan MKB van het ministerie van EZK, waar digitalisering in de top drie stond van uitdagingen/knelpunten voor het MKB, is het programma ‘Versnelling digitalisering MKB’ opgezet. Het programma Versnelling Digitalisering MKB heeft als doel om MKB ondernemers te ondersteunen door middel van inzet van studenten bij hun digitale transformatie. Jij wordt gezien als kartrekker waarbij de interne communicatie en het draagvlak onder ondernemers cruciaal is voor een succesvolle implementatie.
 • Accounthouder/aanspreekpunt Arbeidsmarkt & Opleidingen (± 2 dagen)
  Je hebt en onderhoudt actief een netwerk in het regionale beroepsonderwijs en in het (georganiseerde) bedrijfsleven. Je zet je netwerk in om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen, je houdt collega’s intern op de hoogte van de ontwikkelingen in het onderwijsveld (d.m.v. o.a. het updaten van een toolkit) en signaleert hiaten en neemt vervolgens initiatief om te komen tot nieuwe projecten (samen met relevante regionale partijen zoals brancheverenigingen, RPAnhn, Huis van het Werk, onderwijsinstellingen, gemeenten en provincie).
  • Je adviseert collega’s over het A&O component in de projecten van NHN en helpt desgewenst met de uitvoering.
  • Je helpt mee organiseren van de KBBBD (Kom binnen bij bedrijven dagen).
  • Je bewaakt de lijnen met diverse lopende projecten en initiatieven die in het bestaande A&O netwerk worden uitgevoerd. Je onderhoudt de contacten tussen ondernemers en regionale initiatieven, zoals publiek-private samenwerkingen. Je initieert nieuwe duurzame samenwerking die bijdraagt aan de doelstellingen van de ondernemer (innovatie, creatief denkvermogen, aansluiting bij relevante (onderzoeks)actualiteit) én de doelstellingen van het onderwijs (actueel onderwijs dat aansluit bij de behoeften van het bedrijfsleven en vergroten van de instroom in tekortsectoren).
  • Je zorgt ervoor dat er, indien relevant, een A&O-component in de projecten van ONHN komt en adviseert collega’s over de invulling hiervan en helpt desgewenst in de uitvoering.
  • Je hebt en onderhoudt een warm netwerk in het (boven)regionale beroepsonderwijs én in het (georganiseerde) regionale bedrijfsleven. Door dit netwerk onder bedrijfsleven en onderwijsinstellingen weet jij vraag en aanbod met elkaar te verbinden en ben je intern verantwoordelijk voor het up-to-date houden van je collega’s over de ontwikkelingen in het onderwijsveld.

Jij hebt:

 • Kennis en ervaring in vergelijkbare functie(s) als projectleider, op HBO of WO-werkniveau (bijv. bedrijfskunde, economie, HR en opleidingen/onderwijs).
 • De taal van de ondernemer in je en kent de wereld van de arbeidsmarkt, de overheid en het onderwijs, zowel vanuit het economische als het sociale domein.
 • Ervaring met (complexe) samenwerkingsverbanden tussen ondernemer, onderwijs, onderzoek en overheid.
 • Een actief netwerk in zowel het bedrijfsleven en het onderwijs, bij voorkeur in de regio Noord-Holland Noord.
 • Kennis van en ervaring met publieke-private samenwerkingsverbanden is een pré.
 • Flexibele instelling en affiniteit met de regio.

Jij bent:

 • Per week 36 tot 40 uur beschikbaar
 • Je bent een verbinder, hebt een proactieve houding, bent initiatiefrijk, pragmatisch, slagvaardig, ambitieus, outgoing en resultaatgericht. Daarnaast beschik je over een gezonde portie geduld en uithoudingsvermogen.
 • De kernwaarden van NHN zijn: doelgericht, zelfverzekerd, lef en slim. Deze waarden zijn jou op het lijf geschreven.
 • In bezit van eigen vervoer, de werkzaamheden worden in de hele regio en soms daarbuiten uitgevoerd.
Herken jij je in bovenstaand? Dan zoeken wij jou en bieden wij jou:

Een passend salaris, werken in een uitdagende en afwisselende omgeving, leuke collega’s die in teams (bijna) alles voor elkaar krijgen, prima secundaire arbeidsvoorwaarden.

Dus,  stuur je motivatie en cv vóór 8 juni 2020 per e-mail naar Caroline van Dijk, HR, via cdijk@nhn.nl. De sollicitatiegesprekken worden via videobellen gevoerd. Voor vragen kun je telefonisch contact opnemen met Cees Brinkman, teamleider vestigingsklimaat, 06-33817886.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

Share This