Verblijfsrecreatie Expert Team (VET)

Voor bedrijven in de verblijfsrecreatie die nog geen scherp zicht hebben op hun problemen of kansen of niet weten waar te beginnen is er nu een Expertteam.

Voor wie?

Het Verblijfsrecreatie Expert Team is opgericht om recreatieondernemers of besturen van een Vereniging van Eigenaren (VvE) met een vakantiepark in Noord-Holland Noord te ondersteunen. 

Inhoud van het traject

 1. Aanvrager dient digitaal een aanvraagformulier in
 2. Een vrijblijvend intakegesprek met de projectcoördinator
 3. Een expertsessie in de vorm van een bedrijfsbezoek van 4 tot 6 uur, waarbij de experts zich buigen over het vraagstuk van het vakantiepark.
 4. Van deze sessie wordt een verslag gemaakt, waarin de bevindingen en de adviezen van het team worden vastgelegd.
 5. Het uitgebrachte advies is de basis voor verdere stappen als een mogelijk coaching traject die op de expertsessie kan volgen of bijvoorbeeld een subsidieaanvraag door de ondernemer vanuit de HIRB plus regeling.
 6. Coaching gedurende 20 uur met een doorlooptijd van maximaal 1 jaar. Afhankelijk van de complexiteit van de case kan in overleg besloten worden extra coaching in te zetten. Voor deze extra coaching betaalt de ondernemer dan wel een nog nader te bepalen extra eigen bijdrage.

Onderwerpen voor coaching of subsidie

 • Het opstellen van een businessplan en/of investeringsplan;
 • Uitwerken van een bedrijfsprofiel en vertalen naar een marketingstrategie;
 • (Her)positionering van het bedrijf;
 • Het maken van (persoonlijke en zakelijke) keuzes voor de toekomst;
 • Het op orde brengen van de interne bedrijfsvoering;
 • Het voorbereiden van een bedrijfsoverdracht;
 • Het formuleren van een exitstrategie.

Experts

Het VET werkt met ervaren experts en coaches. Zij hebben allemaal hun sporen verdiend binnen hun vakgebied en beschikken over ruime kennis van de sector. Het team bestaat uit experts op onder andere de volgende vakgebieden: conceptontwikkeling, bedrijfsvoering, VvE’s, gebiedsontwikkeling en ruimtelijke ordening, financiën, leefstijlen, marketing, gastheerschap, terreininrichting, concepting, organisatie, bestuursrechtelijke/juridische zaken, duurzaamheid, ondernemerschap, horeca, bedrijfsoverdracht.

De experts worden ingezet vanuit adviesbureaus, advocatuur en accountancy, maar er zullen ook (oud) ondernemers uit de sector voor worden ingezet. Voor elke aanvrager/ondernemer/bedrijf/VVE wordt een team op maat samengesteld aan de hand van de vraagstukken die voorliggen.

Natuurlijk gaat het team zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met bedrijfsinformatie en plannen om. Alle experts en coaches tekenen geheimhouding. Indien relevant en gewenst zal ook een ambtenaar van de gemeente waarin het vakantiepark zich bevindt aanhaken bij de expertsessie. De gemeenten worden sowieso op de hoogte gebracht van een aanvraag voor de inzet van een expertteam en de vraagstukken die op tafel zullen komen. Een en ander om te voorkomen dat er expertise wordt aangeboden op een vraagstuk waarvoor in de betreffende gemeente geen draagvlak is.

Kosten en beoogd resultaat

De financiële waarde van de ondersteuning is maximaal €5.000 per bedrijf. We gaan uit van een gemiddelde inzet per aanvrager van circa 50 u voor inzet experts en het eventuele aanvullende coachingstraject.

Dankzij de financiële steun van Provincie Noord-Holland vraagt de inzet van het VET, naast stevig commitment in de vorm van de kostbare tijd van de aanvrager, een beperkte financiële investering. Die laatste investering bestaat uit een eigen financiële bijdrage van € 250,00 excl btw.

Achtergrond VET

De regio Noord-Holland Noord heeft in de afgelopen jaren een goed beeld gekregen van de kansen en uitdagingen waarvoor ondernemers in de verblijfsrecreatiesector en gemeenten staan om te komen tot een versterking van de sector en het waarmaken van de ambities die zijn vastgelegd in de Regionale Visie Verblijfsrecreatie Noord-Holland Noord.

Om de kansen te verzilveren en de uitdagingen te vertalen naar kansen en investeringen is er een regionale programmatische aanpak voorgesteld. Dit programma is nu vastgesteld en wordt uitgerold in de vorm van het inzetten van een Taskforce Vitale Verblijfsrecreatie NHN.

Daarnaast zullen ook bestaande projecten en instrumenten in het programma worden ondergebracht en/of verbonden. Denk daarbij aan de opbouw van een monitor verblijfsrecreatie, de regionale advies commissie (RAC Verblijfsrecreatie), het programma De Kop Werkt!, de HIRB+ regeling en mogelijkheden die vanuit de landelijke actieagenda worden geboden.

Voor bedrijven in de verblijfsrecreatie die nog geen scherp zicht hebben op hun problemen of kansen of niet weten waar te beginnen, wil de Provincie Noord-Holland vanuit de HIRB+ regeling de inzet faciliteren voor inhoudelijke ondersteuning: een Expertteam.

Persoon op de foto - Cees Brinkman

Cees
brinkman

Projectleider verblijfsrecreatie

Is het Expert Team wat voor jou?

Neem dan contact met me op, en dan kijken we samen wat de mogelijkheden zijn. 

Gerelateerd