Teelt op Water

Binnen het project Teelt op Water werkt een consortium van agribedrijven en kennisinstellingen aan onder meer de ontwikkeling van Teelt-de-grond-uit technieken.

het project

Teelt op het Water is één van de drie programmalijnen in het project Evergreen, waarvan Greenport Noord-Holland Noord penvoerder is. Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord ondersteunt hierbij de uitvoering van het project Teelt op het Water, dat van begin 2016 tot eind 2019 liep.

Binnen het project werkt een consortium van agribedrijven en kennisinstellingen aan onder meer de ontwikkeling van Teelt-de-grond-uit technieken. Door de toenemende mondiale behoefte aan voedsel is het noodzakelijk om steeds zorgvuldiger om te gaan met de beschikbare grondstoffen, zoals water, energie en mineralen. ‘Teelt de grond uit’ draagt bij aan deze omslag en is een van de speerpunten in Noord-Holland Noord als het gaat om vernieuwende, duurzame technologieën.

Op water telen kan, dat is inmiddels wel duidelijk. Gewassen reiken met hun wortels niet in de grond, maar in water dat is verrijkt met voedingsstoffen. Dat scheelt onder meer in onkruid, het risico op schimmels én het product is zandvrij. Bovendien is de opbrengst per hectare vele malen groter dan bij traditionele teelt, omdat jaarrond geteeld kan worden en de teelt geautomatiseerd is. De mogelijkheden voor deze teelt worden volop onderzocht en ontwikkeld. Het gaat er nu om deze teeltaanpak op te schalen en de productie ook kostentechnisch rendabel te maken.

Persoon op de foto - Daniel Banis

Daniel
Banis

Projectleider