Sloepennetwerk

In Noord-Holland Noord is in juni 2018 het vaarroutenetwerk geopend. Dit is onderdeel van het landelijke Sloepennetwerk waarmee via de website en app vaarroutes gepland kunnen worden. Het Sloepennetwerk werkt hard aan een zo groot mogelijk landelijk netwerk om zo het toerisme op het water te vergroten.

Het sloepennetwerk

De toevoeging van de regio Noord-Holland Noord binnen het Sloepennetwerk is met hulp van Ontwikkelingsbedrijf NHN en de betrokken gemeenten tot stand gekomen. Het Recreatieschap Noord Holland was verantwoordelijk voor de uitvoering.

Het sloepennetwerk geeft inzicht in alle mogelijke vaarroutes. Het bestaande waternetwerk wordt zo nog beter benut en biedt veel kansen voor nieuwe (toeristische) initiatieven op en aan het water. Zo maakt het Sloepennetwerk bijvoorbeeld ook verhuurlocaties van (elektrische) sloepen inzichtelijk.

Lees hier het verhaal van Geja Meppelink, een van de eerste ondernemers die een arrangement heeft ontwikkeld langs het Sloepennetwerk.

Persoon op de foto - Géke McNab

Géke McNab

Projectleider NHN