Northern Connections

Northern Connections is een Europees samenwerkingsverband dat werkt aan betere afstemming van de innovatieondersteuning voor ondernemers in de energiesector.

In het Noordzeegebied liggen diverse uitdagingen en kansen op gebied van duurzame energie, denk hierbij aan waterstof als brandstof en het omzetten van biomassa naar groen gas. Northern Connections (NoCo) is een Europees samenwerkingsverband van 21 clusters, regio’s en steden in het Noordzeegebied. Gezamenlijk werken zij aan een betere afstemming van de innovatieondersteuning voor ondernemers in de energiesector, de focus ligt hierbij op het MKB.

De uitdaging

Voorheen gebeurde innovatieondersteuning vooral op regionaal niveau, de kennis bleef als het ware in huis. Via Northern Connections kunnen clusters, regio’s, steden en bedrijven met elkaar in contact komen om die kennis uit te wisselen en om samen te werken aan duurzame oplossingen voor bestaande uitdagingen en kansen. In plaats van te concurreren gaan we samenwerken om het de economische positie van het gehele Noordzeegebied te verbeteren.

Living labs

In iedere regio zijn zogeheten Living labs (LL) geïdentificeerd, in deze labs zijn uitdagingen en kansen die vragen om diverse creatieve en innovatie oplossingen. De Living labs worden door NoCo toegankelijk gemaakt voor ondernemers om innovatieve oplossingen en producten te testen en zo klaar te maken voor internationalisering. Op die manier worden ondernemers gestimuleerd na te denken over vraag-gestuurde en open oplossingen. Tijdens het project worden maatregelen die bestaan op het gebied van innovatieondersteuning geanalyseerd en op elkaar afgestemd, zodat deze ondersteuning voor alle clusters hetzelfde wordt. Op die manier wordt het innovatieklimaat voor bedrijven verbeterd en krijgen bedrijven in het MKB de kans om transnationaal samen te werken.

Living Lab Smart City Alkmaar

Ontwikkelingsbedrijf NHN en gemeente Alkmaar werken samen met New Energy Coalition om het Living Lab Smart City Alkmaar vorm te geven en klaar te stomen voor internationalisering. LL Smart City Alkmaar bestaat uit InVesta, het expertisecentrum voor onderzoek naar hernieuwbaar gas en biomassa, het transport van hernieuwbaar gas en de toepassing van hernieuwbaar gas in de gebouwde omgeving. Zowel rond de productie, het transport als de toepassing bestaan nog diverse innovatie-uitdagingen. Uitdagingen die niet opgelost kunnen worden met de huidige partners. Northern Connections biedt de ultieme mogelijkheid om het netwerk uit te breiden en nieuwe partners te vinden om innovatieoplossingen te bieden voor onze uitdagingen op het gebied van hernieuwbaar gas.

Andersom werkt het net zo: Northern Connection helpt bedrijven uit regio Alkmaar om hun innovatieve oplossingen omtrent duurzame energie naar de internationale markt te brengen. Uiteindelijk creëert Northern Connections economische groei – met name door het creëren van hoogwaardige banen – voor de regio.

Persoon op de foto - Waronne Sint

Waronne
Sint

Contactpersoon