Maritime Emerging Technologies Innovation Park Noord-Holland (METIP)

Het Maritime Emerging Technologies Innovation Park Noord-Holland (METIP) is een hoogwaardig en op maritieme techniek gebaseerd, bedrijfsklimaat ten behoeve van de samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen, studenten en startups.

Met behulp van de Regio Deal geven Rijk en regio samen een impuls aan de brede welvaart in de Kop van Noord-Holland, door een integrale aanpak van versterking van menselijk kapitaal, het stimuleren van innovatie in de maritieme sector en het benutten van de kansen van de waterstofeconomie.

Regio Deal Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland

Met de Regio Deal Maritiem cluster Kop van Noord-Holland werken publieke en private partners samen aan een integrale aanpak om het leef-, woon- en werkklimaat in de Kop van Noord-Holland te versterken. Deze partners zijn o.a. het Rijk, provincie Noord-Holland, gemeente Den Helder en het samenwerkingsverband De Kop Werkt!. Met een integrale aanpak zetten zij in op de volgende drie pijlers:

1) Human Capital, kennis en talent
2) Maritieme (toepassing van) technologieën en innovaties
3) Energietransitie en waterstofeconomie

Er is een steeds grotere vraag naar de technische en maritieme sector en de samenwerkende partijen willen bereiken dat mensen juist voor deze sector kiezen. De Regio Deal doet dit door te investeren in kennis, talent innovatieve maritieme technologieën en het stimuleren van de waterstofeconomie. Dit brengt nieuwe werkgelegenheid met zich mee en bovendien wordt zo bijgedragen aan de energietransitie en de energievoorziening in de regio.

Op maritiem innovatiegebied wordt ingezet op een kennisintensieve regio waarbij de Regio Deal de vorming van het Maritime Emerging Technologies Innovation Park Noord-Holland (METIP) faciliteert. Dit is een hoogwaardig en op maritieme techniek gebaseerd, bedrijfsklimaat ten behoeve van de samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen, studenten en startups.

Maritime Emerging Technologies Innovation Park Noord-Holland (METIP)

Het METIP project heeft verschillende doelen. Het moet, na een aanloopperiode van 4 jaar, in 2024 bestaan uit de volgende componenten:

1) De METIP-organisatie
Er is een zelfstandige organisatie met een governance structuur ingericht, waarbij een gestructureerde en groeiende samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijven, studenten en starters tot stand is gekomen.

2) De fysieke omgeving van het METIP
Deze bestaat uit vaste en mobiele werk- en ontwikkelruimte, indoor experimenteerlocatie en outdoor fieldlabs die in combinatie met testgebieden worden gebruikt. METIP is in feite een proeftuin waar data, kennis en expertise, apparaten, infrastructuur, faciliteiten en voorzieningen ter beschikking komen van derden. Een belangrijk onderdeel betreft de ruimte voor een dronevliegveld. Een faciliteit voor vliegen, testen, opleiding en training waar ook derden gebruik van kunnen maken.

3) Het (door)ontwikkelen van (technisch) maritieme toepasbare innovaties en toepassingen.
De eerste innovaties en toepassingen hebben hun oorsprong in de technologiegebieden maritieme drones, virtual & augmented reality (gezamenlijk extended reality genoemd), kunstmatige intelligentie en data-gestuurd voorspelbaar onderhoud. Ook zal het METIP zich richten op nieuwe maritieme technologieën, zoals smart shipping, WiFi onderwater en Jan van Gent drones (drones die vliegen, duiken, varen en zwemmen).

Maritime Drone Initiative (MDI)

Eén van de aanjagers van het METIP is het cluster Maritime Drone Initiative Noord-Holland (MDI). Een belangrijke voorziening van het MDI is het Mobile Field Lab Maritieme Drones, dat bestaat uit twee mobiele containers die zijn ingericht als instructieruimte en onderhoudswerkplaats. Ze zijn beschikbaar bij test- en demonstratievluchten in de regio met (maritieme) drones.

Omdat de Noordzee steeds intensiever wordt gebruikt door onder andere de aanleg van windparken, duurzame energieopwekking op zee en drukker scheepvaartverkeer is toezicht noodzakelijk. Maritieme drones zijn  hiervoor een oplossing. Dankzij het MDI krijgen Nederlandse dronebedrijven de kans hun drones door te ontwikkelen. Daarnaast trekt het MDI start- en scale-ups aan waardoor zij bijdragen aan de ambitie om meer mensen in de Noordkop te laten werken, wonen en ondernemen.

Downloads

Ocean Energy Resource Magazine

Lees het artikel over drone logistiek en transport hier.

John
Spee

Projectleider

gerelateerd

Innoveren
Nieuws

Derde editie Business Innovation Program Food start 8 september 2021

Is jouw bedrijf actief in de agrofoodsector en zie je kansen om meer waarde te halen uit grondstoffen door nieuwe toepassingen of door efficiëntere inzet? Meld je dan aan voor de kennismakingsworkshop van het Business Innovation Program Food op 7 juli 2021 van 10:00 tot 11:00 uur (online) en ontdek of het programma iets voor jou is.
Business Innovation Program Food
Innoveren
Event

Workshop Business Innovation Program Food

Op 8 september 2021 starten we met de derde editie van het Business Innovation Program Food. Denk je erover om mee te doen? Ontdek tijdens de introductie workshop op 7 juli 2021 of het programma waarde toevoegt aan jouw bedrijf.
Innoveren

Business Innovation Program Food

Bouw met het Business Innovation Program Food een nieuwe businesscase gericht op hoogwaardiger gebruik van (groene) grondstoffen en het tegengaan van verspilling
CirculairFood
Innoveren
Nieuws

Wonderpoeder uit Langedijk zorgt voor revolutie: elektrische auto’s rijden veel verder, batterijen worden veel lichter

Elektrische auto’s rijden straks veel verder – tot wel zeventig procent, batterijen van telefoons gaan veel langer mee. En dat door ’wonderpoeder’ uit Langedijk.
Duurzame energie