Maritime Emerging Technologies Innovation Park Noord-Holland (METIP)

Het Maritime Emerging Technologies Innovation Park Noord-Holland (METIP) is een hoogwaardig en op maritieme techniek gebaseerd, bedrijfsklimaat ten behoeve van de samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen, studenten en startups.

Met behulp van de Regio Deal geven Rijk en regio samen een impuls aan de brede welvaart in de Kop van Noord-Holland, door een integrale aanpak van versterking van menselijk kapitaal, het stimuleren van innovatie in de maritieme sector en het benutten van de kansen van de waterstofeconomie.

Regio Deal Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland

Met de Regio Deal Maritiem cluster Kop van Noord-Holland werken publieke en private partners samen aan een integrale aanpak om het leef-, woon- en werkklimaat in de Kop van Noord-Holland te versterken. Deze partners zijn o.a. het Rijk, provincie Noord-Holland, gemeente Den Helder en het samenwerkingsverband De Kop Werkt!. Met een integrale aanpak zetten zij in op de volgende drie pijlers:

1) Human Capital, kennis en talent
2) Maritieme (toepassing van) technologieën en innovaties
3) Energietransitie en waterstofeconomie

Er is een steeds grotere vraag naar de technische en maritieme sector en de samenwerkende partijen willen bereiken dat mensen juist voor deze sector kiezen. De Regio Deal doet dit door te investeren in kennis, talent innovatieve maritieme technologieën en het stimuleren van de waterstofeconomie. Dit brengt nieuwe werkgelegenheid met zich mee en bovendien wordt zo bijgedragen aan de energietransitie en de energievoorziening in de regio.

Op maritiem innovatiegebied wordt ingezet op een kennisintensieve regio waarbij de Regio Deal de vorming van het Maritime Emerging Technologies Innovation Park Noord-Holland (METIP) faciliteert. Dit is een hoogwaardig en op maritieme techniek gebaseerd, bedrijfsklimaat ten behoeve van de samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen, studenten en startups.

Maritime Emerging Technologies Innovation Park Noord-Holland (METIP)

Het METIP project heeft verschillende doelen. Het moet, na een aanloopperiode van 4 jaar, in 2024 bestaan uit de volgende componenten:

1) De METIP-organisatie
Er is een zelfstandige organisatie met een governance structuur ingericht, waarbij een gestructureerde en groeiende samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijven, studenten en starters tot stand is gekomen.

2) De fysieke omgeving van het METIP
Deze bestaat uit vaste en mobiele werk- en ontwikkelruimte, indoor experimenteerlocatie en outdoor fieldlabs die in combinatie met testgebieden worden gebruikt. METIP is in feite een proeftuin waar data, kennis en expertise, apparaten, infrastructuur, faciliteiten en voorzieningen ter beschikking komen van derden. Een belangrijk onderdeel betreft de ruimte voor een dronevliegveld. Een faciliteit voor vliegen, testen, opleiding en training waar ook derden gebruik van kunnen maken.

3) Het (door)ontwikkelen van (technisch) maritieme toepasbare innovaties en toepassingen.
De eerste innovaties en toepassingen hebben hun oorsprong in de technologiegebieden maritieme drones, virtual & augmented reality (gezamenlijk extended reality genoemd), kunstmatige intelligentie en data-gestuurd voorspelbaar onderhoud. Ook zal het METIP zich richten op nieuwe maritieme technologieën, zoals smart shipping, WiFi onderwater en Jan van Gent drones (drones die vliegen, duiken, varen en zwemmen).

Maritime Drone Initiative (MDI)

Eén van de aanjagers van het METIP is het cluster Maritime Drone Initiative Noord-Holland (MDI). Een belangrijke voorziening van het MDI is het Mobile Field Lab Maritieme Drones, dat bestaat uit twee mobiele containers die zijn ingericht als instructieruimte en onderhoudswerkplaats. Ze zijn beschikbaar bij test- en demonstratievluchten in de regio met (maritieme) drones.

Omdat de Noordzee steeds intensiever wordt gebruikt door onder andere de aanleg van windparken, duurzame energieopwekking op zee en drukker scheepvaartverkeer is toezicht noodzakelijk. Maritieme drones zijn  hiervoor een oplossing. Dankzij het MDI krijgen Nederlandse dronebedrijven de kans hun drones door te ontwikkelen. Daarnaast trekt het MDI start- en scale-ups aan waardoor zij bijdragen aan de ambitie om meer mensen in de Noordkop te laten werken, wonen en ondernemen.

Downloads

Ocean Energy Resource Magazine

Lees het artikel over drone logistiek en transport hier.

John
Spee

Projectleider

gerelateerd

Innoveren
Event

De transitie naar één nieuwe economie: een circulaire economie

De transitie naar een circulaire economie, iedereen heeft het erover. Ondernemers spelen een cruciale rol in deze transitie én het gaat iedereen aan, want het is urgent, het biedt kansen en alleen gezamenlijk kunnen we slagen. Maar wat gebeurt er eigenlijk – heel praktisch gezien – in de provincie Noord-Holland op weg naar een circulaire economie? Op 15 april nemen we u daarin tijdens het online Circulair Event graag mee. We gaan in gesprek over de randvoorwaarden, zoals financiering, die nodig zijn om de transitie te versnellen. Aan de hand van gesprekken met Noord-Hollandse ondernemers laten we zien wat het betekent om circulair te ondernemen. Ook gaan we in op wat de provincie voor ondernemers kan betekenen.
Circulair
Innoveren
Nieuws

InVesta projecten ontvangen Europese subsidie om de vergassingstechnologie verder te ontwikkelen

Voor de transportsector en (chemische) industrie dat hoge temperatuur warmte nodig heeft, zijn duurzame moleculen een essentieel onderdeel om te kunnen verduurzamen. Bij InVesta werken verschillende partijen samen om innovatieve technologieën te ontwikkelen om uit reststoffen groen gas, biobrandstoffen en duurzame grondstoffen te creëren.
Groene energieGroen gasInVesta
Innoveren
Nieuws

Eerste paal waterstofwindturbine geplaatst

Vorige week is de eerste funderingspaal van de waterstofwindturbine van HYGRO geplaatst.
WaterstofDUWAAL
Innoveren
Nieuws

Deelnemende bedrijven GO!-NH Accelerator en GO!-NH Growth 2021 bekend

Op vrijdag 5 maart hoorden 20 ondernemers dat zij zijn geselecteerd voor het MKB programma GO!-NH van de provincie Noord-Holland. Uit 37 ondernemingen werden zij gekozen als meest kansrijke initiatieven in de categorie ‘Sustainable Innovation’. Na een intensieve week van workshops en pitchtraining lieten de deelnemers zich vrijdag van hun beste kant zien tijdens de pitchronde.
GO!-NH