LOGiC

LOGiC is een project waarbij internationale partijen een off-grid hybride energiesysteem ontwikkelen voor gemeenschappen in meer afgelegen gebieden, dat zorgt voor een lagere CO2-uitstoot.
Afbeelding van een sample van Interreg North-West Europe

HET DOEL

Noordwest-Europa werkt aan een lagere uitstoot van CO2. Een sleutelelement in het EU-beleid is hierbij weggelegd voor bronnen als zon, wind en getijden. Maar deze fluctueren en kunnen op zichzelf geen leveringsgarantie geven. Meer afgelegen gebieden zijn afhankelijker van deze bronnen, omdat zij geen of slechte aansluiting hebben op het bestaande energienetwerk.

Sinds mei 2017 werken verschillende internationale partijen aan het project LOGiC (Low Carbon Off-Grid Communities). Het doel van dit project is het ontwikkelen van een off-grid hybride energiesysteem voor gemeenschappen in meer afgelegen gebieden, dat bovendien zorgt voor een lagere CO2-uitstoot. In living labs in vier gebieden in Nederland (Texel), Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn systemen ontwikkeld. Voor de implementatie hiervan is een consortium gevormd van lokale overheden, private partijen (Tocardo en de leden van OGTC), industrie en onderzoeksorganisaties. Ook het HHNK is aangehaakt als partner.

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord was penvoerder van dit project en daarmee verantwoordelijk voor de projectorganisatie en –administratie en de verantwoording aan Europa. De financieringsaanvraag is eind mei 2017 goedgekeurd en dit gaat om een bedrag van 2,5 miljoen euro. Hiermee wordt 60% van het totale project gefinancierd.

“''In living labs in vier gebieden in Nederland (Texel), Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn systemen ontwikkeld.''”

Persoon op de foto - Daniel Banis

Daniel
Banis

Projectleider