LEADER

LEADER is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling speciaal bedoeld voor kleinschalige projecten die van belang zijn voor de regio.

Wat is Leader?

Bij LEADER wordt veel waarde gehecht aan samenwerking tussen verschillende partijen in de regio en aan het verbeteren van het organisatievermogen van de lokale gemeenschap. Het gaat om initiatieven van onderop, waarbij de voorkeur uitgaat naar initiatieven van bewoners. Mensen die zich willen inspannen voor het op peil houden van de kwaliteit van leven in hun eigen woonomgeving hebben vaak goede ideeën. Meestal worden die echter niet uitgevoerd door gebrek aan ondersteuning in de planvorming en financiële bijdragen.

Nieuw LEADER programma vanaf 2023

Op 23 februari 2023 vond in Wieringerwerf de startbijeenkomst plaats voor de nieuwe LEADER periode. Zo’n zestig bewoners, ondernemers en organisaties uit de Kop van Noord-Holland en de regio Westfriesland namen deel.

Voordat er concrete projecten kunnen worden ingediend, gaan bewoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en lokale overheden in de komende maanden eerst gezamenlijk een plan voor hun regio maken. Als dit plan wordt goedgekeurd door de Provincie Noord-Holland kan er vanaf eind dit jaar subsidie voor innovatieve projecten worden aangevraagd – projecten die bijdragen aan een aantrekkelijker platteland, bevordering van werkgelegenheid en/of een inclusieve samenleving.

Succesvolle startbijeenkomst
Tijdens de bijeenkomst werd de LEADER-regeling toegelicht. Dit werd gelardeerd met spraakmakende voorbeelden van ondernemers en organisaties uit de Kop die de afgelopen jaren met behulp van LEADER mooie initiatieven hebben ontwikkeld, zoals Leven van de Wind door Marbel de Graaf en De Factorie door Corry Leijen.

Vervolgens werd uitgelegd hoe we de komende maanden met elkaar de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) gaan maken, om een nieuwe LEADER-periode voor de Kop en de eerste voor Westfriesland mogelijk te maken. In twee break-out sessies werden vervolgens volop wensbeelden en successen uitgewisseld in relatie tot de ontwikkeling van beide regio’s.

Samen een plan maken
In beide regio’s wordt nu een LOS opgesteld door en voor inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en lokale overheden. In dit plan wordt de visie voor het gebied neergelegd en de thema’s benoemd waarop in de komende jaren projecten kunnen worden ontwikkeld. De LOS vormt de basis waarop subsidie kan worden aangevraagd en moet voor 1 juli 2023 worden ingeleverd bij de provincie Noord-Holland. Na goedkeuring van de LOS wordt eind 2023 de regeling opengesteld voor nieuwe projectaanvragen. Zowel in de Kop van Noord-Holland als in de regio Westfriesland worden de komende maanden vervolgbijeenkomsten gehouden.

Ontwikkelingsbedrijf NHN

Het secretariaat en de coördinatie van de LAG zijn ondergebracht bij het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via [email protected] of bel 072 519 5774.

Persoon op de foto - Ilia

Ilia
Neudecker

Coördinator LEADER Kop van Noord-Holland

Gerelateerd