Energy Innovation Park

Energy Innovation Park is een uniek werkklimaat tussen nationale en internationale spelers uit de energiebranche. Het faciliteert bedrijfsruimte, kennis en R&D voor innovaties in traditionele, groene en nieuwe energie.

Op 21 juni 2016 ondertekenden het ministerie van Economische Zaken, de provincie Noord-Holland, gemeente Alkmaar, TAQA, Energy Valley, ECN, Hogeschool Inholland, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en Liander, de Green Deal om dit mogelijk te maken.

De rol van Nhn

InVesta faciliteert organisaties en bedrijven die met demonstratie-installaties praktijkonderzoek doen naar innovatieve, nog niet marktrijpe technologieën voor de voorbehandeling en vergassing van biomassa. De komst van dit expertisecentrum levert minimaal 150 nieuwe banen op in de regio. In totaal is er door de gezamenlijke partijen 1.920.000 euro geïnvesteerd. Het overgrote deel van dit bedrag (960.000 euro) is beschikbaar gesteld door provincie Noord-Holland. Het ministerie van Economische Zaken investeert 1 miljoen euro.

NHN is betrokken bij de acquisitie en marketingcommunicatie van InVesta en het Energy Innovation Park waar InVesta gehuisvest wordt.

Persoon op de foto - Michiel Kraak

michiel
kraak

Projectleider

Gerelateerd

Energie
Blog

Wettelijke verplichtingen voor bedrijven om te verduurzamen

Circulaire energie
Energie
Nieuws

Nieuwe Projectleider Verduurzaming bij Ontwikkelingsbedrijf NHN: Maak kennis met Robin Bäcker!

Goed nieuws voor alle ondernemers die zich bezighouden met duurzaamheid en energietransitie in Noord-Holland Noord! Vanaf 15 augustus versterkt Robin Bäcker ons team als Projectleider Duurzame bedrijventerreinen en Energietransitie.
Energie
Nieuws

EFRO-project Fieldlab Waterstof in Agri NHN officieel van start

Het EFRO-project Fieldlab Waterstof in Agri NHN is officieel van start. Greenport Noord-Holland Noord, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en New Energy Coalition realiseren met agrarisch ondernemers en diverse andere betrokkenen een Fieldlab voor toepassing van waterstof in de agrisector. Het Fieldlab Waterstof in Agri moet dé praktijkomgeving zijn waar bedrijven, kennisinstellingen en overheden samenwerken aan waterstoftoepassingen en -infrastructuur.
Energie
Nieuws

Het Centrum voor Verduurzaming Bedrijventerreinen Regio Alkmaar is van start gegaan!

Onder de naam Centrum voor Verduurzaming Bedrijventerreinen (CvVBRA) gaat de regio Alkmaar hard aan de slag met het verduurzamen van haar bedrijventerreinen en andere werklocaties. Het centrum zet zich in om de transitie naar een duurzame economie te versnellen door bedrijventerreinen te helpen verduurzamen en de samenwerking wat dit betreft tussen ondernemers te bevorderen.