Teelt op Water

Teelt op Water

Teelt op Water onderdeel van EFRO project Evergreen Door de toenemende mondiale behoefte aan voedsel is het noodzakelijk om steeds zorgvuldiger om te gaan met de beschikbare grondstoffen, zoals water, energie en mineralen. ‘Teelt de grond uit’ draagt bij aan deze...
Nature’s Talent

Nature’s Talent

Nature’s Talent De zaadbedrijven in Seed Valley groeien sterk en werven doorlopend hoogopgeleide medewerkers. Er is veel vraag naar studenten uit Wageningen en specialistische natuurwetenschappers en (groene) technici van andere universiteiten en hogescholen in...
Herontwikkeling Glastuinbouwgebied Alton

Herontwikkeling Glastuinbouwgebied Alton

Herontwikkeling glastuinbouwgebied Alton Het Altongebied in Heerhugowaard is de oudste van de drie glasconcentratiegebieden in Noord-Holland Noord. Het gebied is in de jaren 70 en 80 in twee fasen ontwikkeld en kenmerkte zich door de aanwezigheid van vele rozentelers....