Het proces naar versterking van winkel- en verblijfsgebieden

 

In 2014 is Ontwikkelingsbedrijf NHN, in opdracht van haar aandeelhouders gestart met een pilot in Castricum. Deze pilot diende twee doelen:

  • Te komen tot een procesaanpak welke voor andere gebieds-ontwikkelingen kan fungeren.
  • Onderzoeken of detailhandel als sector binnen het activiteitenplan van NHN past.

Van januari 2015 tot en met juli 2016 heeft NHN als aanjager en coördinator opgetreden in een complex proces. Ruim 30 ondernemers en ambtenaren hebben in 1,5 jaar tijd een uitstekende inzet geleverd. Er zijn 17 concrete projecten geformuleerd om het uiteindelijke doel te behalen. één van de doelen van de pilot was om te komen tot een procesaanpak, zodat de werkwijze ook toegepast kan worden op andere locaties.

De aanpak is vertaald naar een toolkit. Download hier de toolkit!

Projectleider: Cees Brinkman