Nature’s Talent

De zaadbedrijven in Seed Valley groeien sterk en werven doorlopend hoogopgeleide medewerkers. Er is veel vraag naar studenten uit Wageningen en specialistische natuurwetenschappers en (groene) technici van andere universiteiten en hogescholen in binnen- en buitenland. Ook nieuw talent op mbo-niveau is welkom.

 

De Westfriese gemeenten hebben aan het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord gevraagd om, in nauwe samenwerking met Seed Valley en Greenport Noord-Holland Noord, de kansen in de zaadsector onder de aandacht te brengen van middelbare scholieren en studenten.

Met het project ‘Nature’s Talent’ krijgen leerlingen en studenten de kansen om de zaadsector te leren kennen. Het project bestaat uit verschillende activiteiten. Tweedejaarsstudenten krijgen bijvoorbeeld een inkijkje in de mogelijke masteropleidingen in het deelproject ‘Summerschool Green Genetics’, de jaarlijkse summerschool van Wageningen voor hbo en wo studenten. De kansen in Seed Valley worden goed zichtbaar gemaakt.

Voor middelbare scholieren is het project ‘Plant Rover Very Disco’ ontwikkeld. Speciaal ontworpen LED karren geven de scholieren de kans om onderzoek te doen voor bijvoorbeeld een profielwerkstuk. Door proeven in deze karren kan antwoord gevonden worden op vragen als ‘Hoe verbouw je op schrale grond?’, ‘Met welke kleur of kleurencombinatie groeien de planten het best?’ of ‘Kun je planten ook voeden met urine?’.

Een korte online film op YouTube vestigt de aandacht op het wereldwijde belang van plantenwetenschappen en de zaadsector als duurzame, hoogwaardige en innovatieve werkomgeving. In de film geeft student Johan Rijk, laatstejaars MSc Plant Sciences in Wageningen, een inkijkje in zijn belevingswereld en de kansen die er zijn bij zaadbedrijven.