2017-07-17-sample_project_interreg_north-west-europe_cmyk-logic-1LOGiC

Noordwest-Europa werkt aan een lagere uitstoot van CO2. Een sleutelelement in het EU-beleid is hierbij weggelegd voor bronnen als zon, wind en getijden. Maar deze fluctueren en kunnen op zichzelf geen leveringsgarantie geven. Meer afgelegen gebieden zijn afhankelijker van deze bronnen, omdat zij geen of slechte aansluiting hebben op het bestaande energienetwerk.

 

Verschillende internationale partijen werken nu aan het project LOGiC. LOGiC staat voor Low Carbon Off-Grid Communities. Het doel van dit project is het ontwikkelen van een off-grid hybride energiesysteem voor gemeenschappen in meer afgelegen gebieden, dat bovendien zorgt voor een lagere CO2-uitstoot. In living labs in vier gebieden in Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk worden systemen ontwikkeld. Voor de implementatie is een consortium gevormd van lokale overheden, industrie en onderzoeksorganisaties. Hierin zitten ook private partijen, zoals Tocardo en de leden van Stichting Offgrid Test Centre (OGTC) uit Spanbroek. Ook het HHNK is aangehaakt als partner.

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord is als penvoerder verantwoordelijk voor de projectorganisatie en -administratie en de verantwoording aan Europa. Als penvoerder heeft NHN de laatste stap van een financieringsaanvraag voorbereid en ingediend bij het programma Interreg North West Europe. Deze is eind mei 2017 formeel goedgekeurd. Het gaat om een bedrag  van 2,5 miljoen euro. Het totale project omvat 4,2 miljoen euro waarvan 60% gefinancierd wordt.

Projectwebsite: logic-dhes.eu

Projectleider: Bjorn Borgers (06-33817919) en Daniel Banis (06-15449037).