Destinatiemarketing Holland boven Amsterdam

In februari 2016 is de stichting Holland boven Amsterdam opgericht. Deze organisatie gaat Noord-Holland Noord promoten en bezoekers van buiten de regio verleiden hierheen te komen.

 

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord heeft samen met de KvK aan de wieg gestaan van het opzetten van een destinatiemarketing organisatie. Toerisme is belangrijk voor de regio Noord-Holland Noord. Direct vanwege omzet en werkgelegenheid, maar ook indirect door de aantrekkelijke omgeving, spin-off van toerisme in andere sectoren en het behoud van cultureel erfgoed. NHN legt met haar programma’s een mooie infrastructuur neer, zodat toerisme zich goed kan ontwikkelen. Als dat vervolgens niet bekend wordt gemaakt bij beoogde doelgroepen, dan hebben die investeringen weinig zin.

Holland boven Amsterdam is sinds 2017 ondergebracht bij Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. Door middel van PR en marketingacties op internet, sociale media en beurzen wordt gebouwd aan het merk ‘Holland boven Amsterdam’. De website van Holland boven Amsterdam speelt hierbij een cruciale rol en is daarom continue in ontwikkeling.

Download hier het jaarplan HBA 2018.

Projectleider: Jeroen Kor (06-24 76 05 93)