Incubator Duurzame Energie Alkmaar - IDEA

IMP-presentatieIn Alkmaar is sinds enkele jaren Incubator Duurzame Energie (IDEA) actief. IDEA brengt onderwijs, onderzoek, ondernemers en overheid met elkaar in verbinding. Het doel van IDEA is het ondersteunen en begeleiden van ondernemers in de duurzame economie van idee naar groei. IDEA is gevestigd in Gebouw C van Inholland Alkmaar en werkt nauw samen met deze Hogeschool om techniekstudenten te koppelen aan innovatie en onderzoek.

 

IDEA is slechts één van de duurzame energie-initiatieven in de regio. Ook met projecten als Ambigo, Heat to Power, Investa, TerraTechnica en LOGIC ontwikkelen we samen met onze partners de regio Noord-Holland Noord als het kenniscentrum en test en demonstratiegebied voor duurzame innovatie.

www.idea-nhn.nl
Contact NHN: Bjorn Borgers (06-33817919)

Rol NHN: NHN is secretaris van het bestuur en zorgt voor een goede inbedding van IDEA in de regio en koppeling met andere duurzame initiatieven. Daarnaast draagt NHN bij in de marketing en communicatie en ondersteunt de start ups bij het verkennen van financieringsmogelijkheden.