Teelt op Water onderdeel van EFRO project Evergreen

Logo_EU_NEDERLANDS_EFRO_eronder_kleur_JPGDoor de toenemende mondiale behoefte aan voedsel is het noodzakelijk om steeds zorgvuldiger om te gaan met de beschikbare grondstoffen, zoals water, energie en mineralen. ‘Teelt de grond uit’ draagt bij aan deze omslag en is een van de speerpunten in Noord-Holland Noord als het gaat om vernieuwende, duurzame technologieën.

 

 

 

Teelt op water is één van de drie programmalijnen in het project Evergreen, waarvan Greenport Noord-Holland Noord penvoerder is. Binnen dit project werkt een consortium van agribedrijven en kennisinstellingen aan onder meer de ontwikkeling van Teelt-de-grond-uit technieken. De uitvoering van het programma is gestart op 1 januari 2016 en loopt tot en met eind 2019. Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord ondersteunt de uitvoering van ‘Teelt op water’.

Op water telen kan, dat is inmiddels wel duidelijk. Gewassen reiken met hun wortels niet in de grond, maar in water dat is verrijkt met voedingsstoffen. Dat scheelt onder meer in onkruid, het risico op schimmels én het product is zandvrij. Bovendien is de opbrengst per hectare vele malen groter dan bij traditionele teelt, omdat jaarrond geteeld kan worden en de teelt geautomatiseerd is. De mogelijkheden voor deze teelt worden volop onderzocht en ontwikkeld. Het gaat er nu om deze teeltaanpak op te schalen en de productie ook kostentechnisch rendabel te maken.

NHN heeft in 2016 de verschillende projecten en samenwerkingsverbanden inclusief budgetten in kaart gebracht en geactualiseerd in deelprojectplannen. Nieuwe samenwerkingsverbanden zijn onderzocht en er is een strategie opgesteld om deze techniek versneld toegankelijk te maken in de regio.

 

Projectleider: Daniel Banis (06-15449037)