Programmamanager TerraTechnica

Plaats: Alkmaar e.o.
Branche: Bedrijfsleven-Onderwijs-Overheid

Achtergrond:

TerraTechnica richt zich op onderwijs, onderzoek en innovatie in duurzame energietechnologie. Het is een krachtenbundeling van vraaggestuurd onderwijs, toegepast onderzoek en ondernemerschap, met een overheid die stimuleert en zorgt voor verbinding. Met onderzoeks- en onderwijsinstellingen die kennis delen en bedrijven die participeren in het onderwijs en onderzoek.

Het doel is het (hoger) onderwijs en de arbeidsmarkt beter op elkaar te laten aansluiten en daarbij de sterke punten en ontwikkelingen in de regio te benutten.

Uitvoering:

Voor de ondersteuning van TerraTechnica, conform het convenant, is o.a. een programmaplan opgesteld en een programmabureau geformeerd. Om de beoogde resultaten en successen met en door de partners gezamenlijk te realiseren. Een cruciale rol in het gehele programma speelt de nieuw aan te stellen Programmamanager.

Functieprofiel:

A.     Opdracht

Uitvoering geven aan het programmaplan:
•    De strategische doelen.
•    De speerpunten: startresultaten, toetsing en evaluatie, samenwerking en partners, financiële arrangementen, netwerken en communicatie.

B.     Taken die bij de functie horen
•    Sturing geven aan het programmabureau (taakverdeling, aanspreken, initiatieven).
•    Onderhouden werkrelatie met de projectleiders actielijnen.
•    Rapporteren over en bewaken resultaten op de speerpunten.
•    Voorbereiden van de stuurgroep.
•    Het vertalen van strategische doelen naar samenhangende actiepunten.
•    Initiatieven nemen om het programmaplan inclusief de uitvoering verder te ontwikkelen.

C.     Verantwoordelijkheden en bevoegdheden
•    Succesvolle uitvoering van het programmaplan.
•    Ontwikkelen van het programmaplan in lijn met de (gewenste) ontwikkeling van TerraTechnica.
•    Aanjagen c.q. ondersteunen van de actielijnen en het bewaken van de samenhang.
•    Organisatie Netwerk counsel en verbinding partners.

D.     Plaats van de functie binnen de organisatie
•    Uitvoerend orgaan onder leiding van de stuurgroep TerraTechnica.
•    Rapporteert aan stuurgroep en netwerk counsel (aangesloten partners).
•    Ondersteunend aan de actielijnen waar nodig.

E.     Vereiste opleiding
•    Technische bedrijfskunde/bestuurskunde op hbo/wo niveau of vergelijkbaar.

F.      Minimale werkervaring
•    Bedrijfsleven en onderwijs.
•    Projectmanagement.

G.    Benodigde competenties (kennis, vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten)
•    Publiek-private samenwerking, technisch/bedrijfskundig, verbinden, doel- en resultaatgericht, initiatief, durf, positioneren, doener, organisatorisch, ambitie, luisteren, open blik naar buiten.

H.    persoonskenmerken en gewenste motivatie
•    Onafhankelijke opstelling en gedreven.

Arbeidsvoorwaarden/Honorering:

De Programmamanager heeft de vrijheid om zijn of haar agenda zelf in te vullen, maar werkt in opdracht van de Stuurgroep met korte lijnen. Het convenant en het programmaplan zijn daarin leidend. Het programmabureau ondersteunt, maar een eigen secretariaat indien gewenst, is aan de programmamanager zelf te organiseren.

Het is een parttime functie van circa 20 uur per week met flexibele werktijden. De aanstelling is op basis van inhuur vanuit een eigen onderneming of ZZP-schap. Voor de programmamanager is een budget van € 70.000,- per jaar beschikbaar gesteld. Hieruit dienen alle werkzaamheden incl. reis en verblijfkosten gefinancierd te worden.

De verwachting is dat de functie gaat uitgroeien naar een structurele positie.

Meer informatie:

De werving en selectie wordt begeleid door het Ontwikkelingsbedrijf NHN.

Voor vragen over de sollicitatieprocedure kunt u contact opnemen met Caroline van Dijk HR NHN via 06-17419100.

Voor meer informatie over de functie van programmamanager kunt u contact opnemen met Dook van den Boer. (werkambassadeur@noord-holland.nl of 0653244674).

Meer informatie over TerraTechnica is te vinden op de www.terratechnica.nl

Solliciteren:

Indien u belangstelling heeft voor deze functie , wordt u verzocht te reageren middels motivatiebrief en een CV naar Caroline van Dijk, HR NHN, cdijk@nhn.nl.

Einddatum: 28 februari 2018

Over planning van de procedure en het verloop van de sollicitatie wordt u door ons geïnformeerd.

Acquisitie naar aanleiding van de vacature is niet gewenst.